งาน ช่างซ่อมบำรุง

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • Central Group และธุรกิจในเครือ

  ช่างซ่อมบำรุง (วงเวียนใหญ่)

  พบใน: beBee S2 TH - 23 ชั่วโมงที่แล้ว


  Central Group และธุรกิจในเครือ เขตคลองสาน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  • ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ําประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ · • ให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ โดยดําเนินการตามใบแจ้งงานให้เสร็จตามกําหนดเวลา

 • บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง (ประจำที่ เพชรเกษม)

  พบใน: beBee S2 TH - 2 วันที่แล้ว


  บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เขตบางแค, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - งานด้านซ่อมบํารุงประจําอาคารสูง เช่น งานซ่อมบํารุงไฟฟ้า - ประปา งานซ่อมบํารุงสาธารณูปโภคภายในอาคาร- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เขตวังทองหลาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - เดินทางซ่อมบํารุงเครื่องซักผ้า และ เครื่องอบผ้า ณ ร้านสะดวกซัก สาขาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด - สามารถทํางานให้เสร็จตามเวลาที่กําหนดได้ - วิเคราะห์ปัญหาหน้างานให้แล้วเสร็จได้ - เข้าไปเช็คระบบประปา และระบบไฟฟ้า เบื้องต้นได้ - มีความรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จะพิจา ...

 • FILTRONA LIMITED

  ช่างซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  FILTRONA LIMITED เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ติดตั้งเครื่องจักร2. ซ่อมบํารุงเครื่องจักร3. ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน4. มีความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ํา(Boiler)5. ดูแลรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • FITNESS24SEVEN (THAILAND) LTD

  ช่างซ่อมบำรุง

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  FITNESS24SEVEN (THAILAND) LTD เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ดูแลระบบซ่อมบํารุงและตรวจเช็คไฟฟ้า, น้ํา, แอร์, ไฟ และอื่นๆ ประจําสาขา2. ทําการซ่อมแซมรายวัน รายงานการบํารุงรักษารายสัปดาห์ และแผนการบํารุงรักษา3. ตรวจสอบและควบคุมชิ้นส่วนบํารุงรักษาและเก็บรักษา4. ติดต่อผู้รับเหมาเพื่อซ่อมบํารุงพร้อมทั้งประสานงานตรวจสอบหน้างาน5. ช่วยเหลือแก้ไขง ...

 • RMS QUALITY CO.

  ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Technician)

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  RMS QUALITY CO. เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1).ให้บริการงานซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ 2).การควบคุมดูแล การปฏิบัติงานซ่อมแซมบํารุงรักษา และ สัญญาจ้างบริการ ซ่อมบํารุงอาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม 3).ขับรถ รับ-ส่ง พน้กงานหรือสินค้า ไปยังทีที่ได้รับมอบหมาย

 • SOWON Clinic

  ช่างซ่อมบำรุง

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  SOWON Clinic เขตวังทองหลาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ซ่อมอุปกรณ์คลินิก อุปกรณ์ทําฟัน (มีช่างจากส่วนกลางเทรนให้ตอนมีซ่อมจริง)2. ดูแลการใช้วัสดุ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้คุ้มค่า 3. ช่วงแรกยังไม่ค่อยมีงานซ่อม อยากให้ส่งของระหว่างสาขาได้ ใช้รถกระบะของบริษัท4. รายงานอัพเดตงานประจําวันช่างซ่อมบํารุง5. เดินทางไปทั้ง 10 สาขาได้ ...

 • Super Gourmet Co., Ltd.

  ช่างซ่อมบำรุง

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Super Gourmet Co., Ltd. เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -เข้าซ่อมแซมงานไฟฟ้า งานประปาตามที่ได้รับแจ้งจากสาขา-เมื่อมีงานด่วนสามารถเข้าซ่อมแซมได้-รู้ระบบงานไฟฟ้าอาคาร

 • VIQ GROUP CO.,LTD. (Head Office)

  ช่างซ่อมบำรุง

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  VIQ GROUP CO.,LTD. (Head Office) เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ดูแลและซ่อมบํารุงรักษาระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ภายในสํานักงานใหญ่และสาขาที่ได้รับมอบหมาย2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเวลาทํางาน:จันทร์ถึงศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.

 • นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง(ช่างไฟฟ้า)

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ดูแลงานซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า , เครื่องจักร , เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆทั้งในบริษัทฯ2.ซ่อมแซม ติดตาม รายงานผลการซ่อม3.ประสานงานซ่อมบํารุงภายในบริษัทฯ4.จัดหาอุปกรณ์งานซ่อม5.ดูแลรักษษเครื่องจักร , เครื่องใช้ไฟฟ้า , อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย6.งานอื่นๆที่ได้รับ ...

 • บริษัท คิวบี ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (MYEONGDONG)

  ช่างซ่อมบำรุง

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท คิวบี ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (MYEONGDONG) เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูแลงานระบบซ่อมบํารุงต่าง ๆ ประจําสํานักงาน และ ตามหน้าร้านอาหารเมียงดง 3 สาขา ร้านอาหารบ้านเพื่อน 1 สาขา

 • บริษัท ซัคเซส สปิริต จํากัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ซัคเซส สปิริต จํากัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมอุปกรณ์,เครื่องมือ สถานที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน-จัดทําแผน และดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือ-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย-เดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว

 • บริษัท ทวีผล 1976 จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง (ไลน์ผลิต)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ทวีผล 1976 จำกัด บางบัวทอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ดูแลควบคุม ตรวจซ่อมและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน2.ต้องติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกลแ ...

 • บริษัท ทองสมิทธิ์ สยาม จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ทองสมิทธิ์ สยาม จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลงานซ่อม อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ตามสาขาในกรุงเทพ- งานช่างทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด เขตสะพานสูง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.วางแผนดูแลรับผิดชอบ ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการซ่อมบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบริษัทฯให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด2.ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่าย วัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนซ่อมแซมและบํา ...

 • บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด (บริษัทในเครือทีโอเอ)

  ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องเกมส์)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ทีโอเอ-พีพีไอเอช จำกัด (บริษัทในเครือทีโอเอ) เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแล ตรวจสอบ การติดตั้งเครื่องเกมและกีฬา- ตรวจสอบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเครื่องเกมและกีฬา- ซ่อมบํารุงอาการเบื้องต้นของเครื่องเกมและกีฬา- ประสานงานด้านช่างและการซ่อมกับหน่วยงานภายนอกและภายใน เช่น แจ้งซ่อม แจ้งการสั่งซื้ออุปกรณ์- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


 • บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด ,บริษัท นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - รับผิดชอบงานบํารุงรักษา ดูแลงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ สระว่ายน้ํา ภายในโครงการ- ดูแลซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางต่างๆ

 • บริษัท นารายณ์พิซเซอเรีย จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท นารายณ์พิซเซอเรีย จำกัด เขตภาษีเจริญ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - งานซ่อมบํารุงเครื่องเย็น / อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป- มีความรู้เกียวกับงานไฟฟ้า และงานซ่อมบํารุงเป็นอย่างดี- สามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้ ทํางานรวดเร็ว- สามารถเดินทางได้ มีรถจักรยานยนต์ / รถยนต์

 • บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋)

  ช่างซ่อมบำรุง

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋) เขตหลักสี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.งานซ่อมบํารุงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย - ระบบไฟฟ้า - ระบบปรับอากาศ - ระบบเครื่องจักร2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 • บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เขตคลองสามวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ติดตั้งหน้างานให้เป็นไปตามแบบ- ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงในงานระบบไฟฟ้าหรือระบบเครื่องกล- แจ้งและรายงาน ผลการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา- จัดเตรียมเครื่องมือช่างสําหรับงานติดตั้งและซ่อมบํารุงให้พร้อมใช้งาน- เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานที ...