งาน ช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงาน
>
ช่างซ่อมบำรุง
>
เลือกสถานที่

 • บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  เดินทางซ่อมบํารุงเครื่องซักผ้า และ เครื่องอบผ้า ณ ร้านสะดวกซัก สาขาต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดกรุงเทพฯ และ ปริมลฑณสามารถทํางานให้เสร็จตามเวลาที่กําหนดได้วิเคราะห์ปัญหาหน้างานให้แล้วเสร็จได้เข้าไปเช็คระบบประปา และระบบไฟฟ้า เบื้องต้นได้ ...

 • Harmony Resort Hotel

  ช่างซ่อมบำรุง

  5 ชั่วโมงที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  Responsibilities: · Take care of electrical, plumbing, air conditioning, and swimming pool systems · Perform maintenance and repairs as assigned · Benefits: · Social security · Bonuses · Commissions · 1 day off per week · 16 traditional holidays off per year · Annual leave · Requ ...

 • บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

  ช่างซ่อมบำรุง

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เขตราษฎร์บูรณะ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ทําการซ่อมบํารุงตู้จ่ายน้ํามัน และอุปกรณ์อื่นๆภายในสถานีบริการตามรายละเอียดแจ้งซ่อม- ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบํารุงตู้จ่ายตามสถานีบริการต่างๆ ทั่วประเทศ- มีประสบการณ์ในงานซ่อมบํารุงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- หากเดินทางต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็น ...


 • บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด กระทุ่มแบน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี2. ซ่อมและปรับปรุงเครื่องจักรเมื่อมีปัญหา3. บํารุงรักษาเครื่องจักรตามแผนที่กําหนดไว้ เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานอยู่เสมอ4. ติดตั้งหรือสร้างเครื่องจักรต่างๆ5. ตรวจเช็คเครื่องจักรตามใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุป ...

 • บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด เมืองตรัง, ตรัง, ประเทศไทย

  ที่อยู่กิจการ · 139 หมู่ 2 ตําบลนาท่ามเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92190 · จังหวัด · ตรัง · เงินเดือน · ตามตกลง · วุฒิการศึกษา · ไม่ระบุ · เพศ · ชาย · รายละเอียด · **คุณสมบัติ**1.เพศ ชาย · 2.สัญชาติไทย · 3.มีประสบการณ์ในตําแหน่งหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1-2 ปี หรือที่เกี่ยวข้อง · ...

 • บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**จํานวนที่รับ **:6 ตําแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตลาดพร้าว)**เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**วันหยุด **:ไม่ระบุ**เวลาทํางาน **:08:00 - 18:00**เวลาทํางานอื่น **:ไม่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ · - บริการซ่อมบํารุงภายในอาคารสาขาของสุ ...

 • บริษัท ฟ้าชวนดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  1 เดือนที่แล้ว


  บริษัท ฟ้าชวนดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประจําที่โกดัง1.ดูแล ตรวจสอบ และดําเนินการซ่อมแซมและบํารุงรักษา เช่น งานเชื่อม งนไฟฟ้า งานปูน งานไม้ งานประปา2.งานเหล็ก งานเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า เครื่องดับเพลิง ให้พร้อมใช้งานใน/นอกเวลาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

 • บริษัท อูรมัต จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท อูรมัต จำกัด เวียงชัย, เชียงราย, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน 1.ซ่อมบํารุงอาคาร/สถานที่ เครื่องจักร 2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ 1.เพศชาย 2.วุฒิ ม.3 ปวข. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.สามารถเริ่มงานได้ทันที สวัสดิการพนักงาน - ข้าวสวย สําหรับอาหารกลางวัน - ชุดฟอร์มพนักงาน - ค่าวันเกิด - ประกันชีวิต กลุ่ม - ประกัน ...

 • บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  ช่างซ่อมบำรุง

  4 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  **รายละเอียดงาน**: · - ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ําประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ · - ดําเนินการซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ําประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ · - ให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ โดยดําเนินการตามใบแจ้ ...

 • บริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  2 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด ปากเกร็ด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  บํารุงรักษา ซ่อมแซม และป้องกันไม่ให้เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ในโรงงานชํารุดเสียหายปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยในการทํางานอย่างเคร่งครัดปฏิงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...

 • บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  2 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ซ่อมบํารุงอาคาร ดูแลระบบปะปา ไฟฟ้า แอร์ โทรศัพท์ - งานซ่อมบํารุงอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - หากมีความรู้เรื่องแอร์หรือซ่อมแอร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

 • บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  4 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด ขอนแก่น, ประเทศไทย

  ช่างซ่อมบํารุง · **จังหวัด** ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น) · **อัตราค่าจ้าง** 11,300 · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 อัตรา · **รายละเอียดงาน** · ดูแลงานด้านอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน · ติดตามตรวจสอบ การเดินเครื่องจักร, ระบบสุ ...

 • บริษัท ไทยดั๊กไทล์ อินดัสตรี้ จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท ไทยดั๊กไทล์ อินดัสตรี้ จำกัด นครปฐม, ประเทศไทย

  **จังหวัด** นครปฐม (สามพราน) · **อัตราค่าจ้าง** ตามตกลง · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 2 · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน** · ดูแลซ่อมบํารุงเครื่องจักรในการผลิต · ดูแลระบบไฟฟ้าในบริษัท · **คุณสมบัติผู้สมัคร** · - เพศชาย อายุ 20 ปี-35 ปี ผ่า ...

 • บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  ช่างซ่อมบํารุง ช่างไฟฟ้า ประจํา : MRTลุมพินี ศาลาแดง · **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก) · **อัตราค่าจ้าง** ตามโครงสร้างบริษัทฯ · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** หลายอัตรา · **รายละเอียดงาน** · เปิด-ปิด เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของส่วนกลางในอาคาร ตามรอบระยะเ ...

 • บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **ช่างซ่อมบํารุง**: · **รายละเอียดงาน**: · - เปิด-ปิด เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของส่วนกลางในอาคาร ตามรอบเวลา · บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้เป็นประจําทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาส หรือทุกปี ...

 • บริษัทยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  5 ชั่วโมงที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัทยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม จำกัด ลำพูน, ประเทศไทย

  ** บริษัท ทํางาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์ -อาทิตย์** · - งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม · ประกันสังคม,โบนัส,เบี้ยขยัน,ค่าล่วงเวลา,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน,กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ · ปวส. · 1 ปีขึ้นไป · รับนักศึกษาจบใหม่ ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ · มีทักษะงานไฟฟ ...

 • เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  3 สัปดาห์ที่แล้ว


  เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เขตหลักสี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น รถเครน รถแบคโฮ รถแทรคเตอร์ รถขุด รถเกรดเดอร์ เครื่องเจาะถนน และเครื่องยนต์ รถสิบล้อ หกล้อ รถกะบะ รถเทลเลอร์ - วิเคราะห์ปัญหาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ได้และ รู้ระบบการทํางานของเครื่องยนต์ - ตรวจเช็คคุณสมบัติ และทํางานอย่างเป็นระบ ...

 • เอส.บี.เคมิคอลซัพพลายเซอร์วิส จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  1 เดือนที่แล้ว


  เอส.บี.เคมิคอลซัพพลายเซอร์วิส จำกัด บางพลี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท (เครื่องล้างจาน/เครื่องทําน้ําแข็ง)- ดูแลงานซ่อมบํารุงผลิตภัณฑ์ ตรวจเช็คสภาพความพร้อมในการใช้งาน- จัดทําแผนตรวจเช็คและซ่อมบํารุงประจําเดือน- ให้คําปรึกษาด้านเทคนิคการใช้งานแก่ลูกค้า- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย ผู้รับเหมาและลูกค้า- ทํางานตามหน้าที่ด้วยตั ...

 • เอี่ยมกสิกิจ จำกัด

  ช่างซ่อมบำรุง

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  เอี่ยมกสิกิจ จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ดูแลงานซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักร-อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน ,เช็คอะไหล่งานซ่อมบํารุง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย · ประกันสังคม,โบนัส,เบี้ยขยัน,ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน,กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ · ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย · ไม่ระบุ · มีความขยัน อดทน · หากผ่านงานด้านซ่อมบํารุงห้องเย็น ...

 • B.Mcy Co., Ltd.

  ช่างซ่อมบำรุง

  2 เดือนที่แล้ว


  B.Mcy Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร ในกระบวนการผลิต- ปรับตั้งค่า เครื่องมือ เครื่องจักร เมื่อเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์- ตรวจสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุและรายงาน กรณีพบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ชํารุดเสียหาย พร้อมการแก้ไขเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...