งาน ธุรการบัญชี

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • A&G INTERNATIONAL CARGO (THAILAND) CO.,LTD.

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  A&G INTERNATIONAL CARGO (THAILAND) CO.,LTD. เขตวังทองหลาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี , ควบคุม และดูแลการรับชําระเงินจากลูกค้า รวมไปถึงเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระบบบัญชี

 • Booster 888 Co., Ltd.

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Booster 888 Co., Ltd. เขตสายไหม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ทําเอกสารจ่ายงินในระบบโปรแกรมปัญชี Express2. จัดทําเรื่องภาษีซื้อ-ขาย (ภพ.30) ประจําเดือน3. จัดทําเรื่องภาษีห้ก ณ ที่จ่าย (กงด.3,53) ประจําเดือน4. เช็คยอดโอน/ เช็คยอด COD บริษัทกับ Kerry5. ขึ้นระบบรายการที่ต้องจ่ายในระบบกสิกรไทย6. จัดเตรียมและจัดเอกสารหัก ณ ที่จ่ายส่งให้ลูกค้า ...


 • F.E.S. Co.,Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รูปแบบงาน : งานประจํา**บริษัทมีการสอนงานทุกตําแหน่งงานก่อนเริ่มงานเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับงานได้ดี**รายะเอียดงาน- ดูแลงานธุรการบัญชี จัดทําเอกสารทางด้านบัญชี การเงิน ส่งให้สํานักบัญชี- สนับสนุนฝ่ายขายในการจัดทําเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หักภาษี ณ ที่จ่าย และอื่นๆ- จัดทํ ...

 • MG CARGO PLUS CO., LTD.

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  MG CARGO PLUS CO., LTD. เขตบางแค, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.จัดทําใบแจ้งหนี้2.สรุปรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัท3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • Trandar Group

  ธุรการบัญชี(เจ้าหนี้)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Trandar Group เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  We need youธุรการบัญชี(เจ้าหนี้)ใครที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่จะทําให้เรารับคุณเข้าร่วมทีมด้วย มา Enjoy Work ไปด้วยกัน หน้าที่ความรับผิดชอบ1. ดูแลจัดการงานรับวางบิล2. จัดทําเอกสารการชําระเงิน3. จัดทําและตรวจสอบการออกใบสําคัญจ่าย หรือ ใบสําคัญทั่วไป4. ทําการบันทึกและตรวจสอบความถ ...

 • บจก.ฟี่ ดีไซน์ แอนด์ บิลด์

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บจก.ฟี่ ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ทําเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท - คีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีให้ระบบ - ดูแลการจัดทําภาษี หัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ทีพีเอส ซายน์ กรุ๊ป จำกัด

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ทีพีเอส ซายน์ กรุ๊ป จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร2. บันทึกบัญชี 3. ตรวจสอบใบกํากับภาษีซื้อขาย4. ใบสําคัญรับ-จ่าย5. เตรียมเอกสารยื่นสรรพากร 6. ทําเงินเดือน7. ออกบิลซื้อ-ขาย8.ใช้โปรเเกรมexpress ในการทําบัญชี ทั้งหมด

 • บริษัท บอยออโต้กรุ๊ป จำกัด

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท บอยออโต้กรุ๊ป จำกัด เขตมีนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รายละเอียดงาน1. บันทึกรายงานซื้อ ตรวจงานพร้อมสรุปงานทุกวัน2. ตรวจทานแบบ ภงด.1,3,53,ภพ.30 พร้อมทั้งดูรายละเอียด3. ตรวจทานเอกสารเงินสดย่อยและCash Flow5. ทําการสรุปต้นทุนสินค้า และต้นทุนรายจ่ายประจําเดือน7. ตรวจสอบวงเงินสดหมุนนเวียนประจําวัน,ประจําเดือน9. ตรวจสอบงบการเงิน เช่นงบการเ ...

 • บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม Excel, Express-ช่วยงานผู้จัดการบัญชีของบริษัท-ดูแลงานที่รับมอบหมายในด้านธุรการบัญชี-ติดต่อธนาคาร

 • บริษัท ฟอร์จูนเนอร์ จำกัด

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟอร์จูนเนอร์ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  บริษัท รับเหมาก่อสร้าง รูปแบบการทํางาน รายงานบิลซื้อ บิลขาย /วางบิลรายรับ รายจ่าย ออก-รับเช็ค เจ้าหนี้ ลุกหนี้/รายการงบกําไรขาดทุนนประจําเดือน/บันทึกบัญชีรายรับ-ราายจ่าย/จัดส่งเอกสารให้สํานักงานบัญชีบริษัทหลักและในเครือ/อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ฟอร์มโก้ การ์เม้นท์ จำกัด

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟอร์มโก้ การ์เม้นท์ จำกัด เขตบางแค, ประเทศไทย เต็มเวลา

  หน้าที่รับผิดชอบ1.รับผิดชอบการบันทึกบัญชีทั้งระบบด้านรับจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป2.จัดทําเอกสารบัญชี เช่น ใบสําคัญจ่าย, ใบสําคัญทั่วไป, ใบสําคัญรับ3.ทําเรื่องขอเช็คเพื่อสั่งจ่ายให้กับ Supplier และผู้รับงาน4.ออกใบกํากับภาษีซื้อ, ภาษีขาย พร้อมรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขายประจ ...

 • บริษัท ภคร ดีไซน์ แอนด์ เอนจิเนียร์ริ่ง จำกัด

  ธุรการบัญชี(Admin)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ภคร ดีไซน์ แอนด์ เอนจิเนียร์ริ่ง จำกัด เขตมีนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ติดต่อประสานงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในและภายนอก , ตามเงินค้ําประกันศูนย์การค้า(งานตกแต่งภายใน) ,ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง,คีย์ค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยหน้างาน,เช็คเวลาทํางานพนักงาน ,พร้อมล่วงเวลาพนักงาน

 • บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด 2. พิมพ์เอกสาร จัดทําสําเนาเอกสารและดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเงินและบัญชีจัดทําเอกสารต่างๆ เช่น ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ใบสรุปรายการเอกสารประจําเดือน เป็นต้น 3. คีย์ข้อมูลทางบัญชีพื้นฐาน ...

 • บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

  ธุรการบัญชี (จบสาขาบัญชี เท่านั้น)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด เขตวังทองหลาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ตรวจสอบงานและบันทึกรับเงิน, บันทึกรายได้ และบันทึกต้นทุนในส่วนงาน Service2.ตรวจสอบภาษีงานขายและยื่นแบบ ภงด. 3, 533.ตรวจสอบและบันทึกค่าใช้จ่าย, ใบกํากับภาษีพร้อมกับทําจ่ายบริษัทซัพพลายเออร์4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท สโตร์ไฟฟ้า จำกัด

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท สโตร์ไฟฟ้า จำกัด เขตสายไหม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -จัดทําใบวางบิล ใบกํากับภาษี ใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน-บันทึกเอกสารรับ-จ่าย ในระบบ-บันทึกข้อมูลภาษีซื้อและภาษีขาย-ประสานงานภายในและภายนอก-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท หง หยู โลจิสติกส์ จำกัด

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท หง หยู โลจิสติกส์ จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ทําบัญชีภาษี/ทําใบแจ้งหนี้ วางบิล ติดตามทวงหนี้2. ดูแลภาพรวมระบบบัญชีต่างๆของบริษัท3. ตรวจสอบความถูกต้อง การเบิกเงิน ใบสําคัญรับ-จ่าย4. ทําเบิกเงินสดย่อย

 • บริษัท อันดามัน คอนสตรัคชั่น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท อันดามัน คอนสตรัคชั่น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. มีความรู้ด้านภาษาจีน พูด ฟัง อ่าน เขียน 2. สรุปยอดประจําวันได้3. จัดทํางบการเงิน รายรับ - รายจ่าย 4. จัดทํารายงานต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5. ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีฯ และหน่วยงานราชการ


 • บริษัท อาร์ทรัส จำกัด เขตหลักสี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ตรวจสอบการสั่งจ่ายและจัดทําเช็คสั่งจ่าย2. จัดทําใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบการชําระเงิน3. ตรวจสอบการคํานวณต้นทุนสินค้า4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย5. เวลาทํางาน: จันทร์-ศุกร์ (8.30am-5.30pm) และ เสาร์ (8.30am-12pm)

 • บริษัท อินโนเวชั่น เพาเวอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท อินโนเวชั่น เพาเวอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. จัดทําและเก็บเอกสารบัญชีรายรับ-รายจ่าย และหลักฐานการเงินต่าง ๆ2. เปิด Invoice /ใบเสร็จ/ใบวางบิล-รับเช็ค 3. ติดตามหนี้/ตัดชําระลูกค้า/จ่ายsupplier4. บันทึกเอกสารภาษีซื้อ-ขาย ประจําเดือนในโปรแกรม express และจัดเก็บเอกสาร5. บันทึกข้อมูลต่างๆลงในโปรแกรม express เช่น รายงานใบเสร็จร ...

 • บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด

  ธุรการบัญชี

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด บางบัวทอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดทําและตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ออกหนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย (2) จัดทํารายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.3,53, ภพ.30,ภงด.50,51) (3) ตรวจสอบและติดตามการจ่ายเงินจากลูกหนี้ (4) ออกใบเสนอราคา/เอกสารอื่นๆภายในองค์กร (5) ตรวจสอบเอกสาร มีความละเอียด รอบคอบ แล ...