งาน พนักงานบัญชี

ตำแหน่งงาน
>
พนักงานบัญชี
>
เลือกสถานที่
 • บริษัท พีอาร์ซี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

  พนักงานบัญชี

  1 วันที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท พีอาร์ซี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ทําบัญชี ภาษี งบการเงิน · ประกันสังคม,โบนัส,เบี้ยขยัน · ปริญญาตรี · ไม่ระบุ · มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน · ประกอบกิจการรับทําบัญชี ตรวจสอบบัญชี ...

 • บจก.ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น

  พนักงานบัญชี

  2 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บจก.ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น เชียงใหม่, ประเทศไทย

  1. ติดต่อประสานงานและให้คําปรึกษาในด้านบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น · 2. จัดทําและตรวจทาน รายการบัญชี งบการเงิน และรายการอื่นๆ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ประมวลรัษฎากร และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในกําหนดเวลา · 3. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังค ...

 • บริษัท วายาโม จำกัด

  พนักงานบัญชี

  5 วันที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  **บริษัท วายาโม จํากัด**: · 46/8 ม.11 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - เริ่มต้น 13,000 บาท · **เพศ** · - ไม่ระบุ · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · **ที่ปฏิบัติงาน** · - สงขลา · **ลักษณะงาน** · - งานประจํา · **โทรศัพท์** · บริษัท ว ...

 • บ.สยาม เทอรา โนวา จำกัด

  พนักงานบัญชี

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  ดูแลและตรวจสอบงานทางด้านบัญชีทั้งหมด ภาษี ซื้อ-ขาย · ตั้งเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ · ประสานงานเจ้าหนี้ ลูกหนี้ · ยื่นภาษีต่างๆของบริษัท · ประสานงานภายในและภายนอก · งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย · ประกันสังคม,ชุดพนักงาน,อาหารเที่ยงและวันหยุด · ปริญญาตรี · 2 ปีขึ้นไป · มีประสบการณ์ในการทํ ...

 • บริษัท พี.วาย.พาราวู้ด จำกัด

  พนักงานบัญชี

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท พี.วาย.พาราวู้ด จำกัด หาดใหญ่, สงขลา, ประเทศไทย

  **รายละเอียด**: · คุณสมบัติ · 1.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี · 2.สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี · 3.มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ · 4.ทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ · สนใจติดต่อ · รบกวนส่งประวัติส่วนตัวและวุฒิการศึกษาให้ครบถ้วนนะคะ · หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองต ...

 • บริษัท พี.วี.เค.ไซเคิล จำกัด

  พนักงานบัญชี

  2 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท พี.วี.เค.ไซเคิล จำกัด หาดใหญ่, สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท พี.วี.เค.ไซเคิล จํากัด**: · 458 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 · **อัตรา** · - 3 · **เงินเดือน** · - ตามโครงสร้างบริษัท · **เพศ** · - ไม่ระบุ · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · **ที่ปฏิบัติงาน** · - หาดใหญ่ · **ลักษณะงาน** · - งานประจํา · **โทรศัพท์* ...

 • บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด

  พนักงานบัญชี

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด บางแค, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**จํานวนที่รับ **:ไม่ระบุ**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางแค)**เงินเดือน(บาท) **:15, ,000**วันหยุด **:วันเสาร์, วันอาทิตย์**เวลาทํางาน **:08:30 - 17:30**เวลาทํางานอื่น **:ไม่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ · - จัดทําบัญชีโดยใช้โปรแกรม ex ...

 • บริษัท มงคลการบัญชี จำกัด

  พนักงานบัญชี

  1 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท มงคลการบัญชี จำกัด หาดใหญ่, สงขลา, ประเทศไทย

  **รายละเอียด**: · **คุณสมบัติ** · 1.จบสาขาบัญชี ปริญญาตรี เท่านั้น · 2.สําหรับนักศึกษาจบใหม่ ต้องผ่านการฝึกงานจากสํานักงานบัญชี · 3.มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 1 - 2 ปี อายุ 24 ปี ขึ้นไป · 4.ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ทํางานเสร็จทันภายในเวลาที่กําหนด · 5.มีความส ...

 • บริษัท เอ็มจีล้านนา จำกัด

  พนักงานบัญชี

  3 วันที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  คุณสมบัติ - เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office และโปรแกรมบัญชี Express ได้ - สามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความละเอียด รอบคอบ - สามารถทําบัญชีต้นทุนสําคัญรับ - จ่าย, ภาษีต่างๆ ได้ - มีความละเอียดรอบคอบใน ...

 • บริษัทพิงคนครเซลแอนด์เซอร์วิสจำกัด

  พนักงานบัญชี

  1 วันที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  ทําบัญชีรายได้ · - ทําเอกสารจ่ายประกัน · - ปฏิบัติงานทดแทนเจ้าหน้าที่การเงินช่วงพักเที่ยง · ประกันสังคม,โบนัส,เบี้ยขยัน,ค่าล่วงเวลา,ค่าอาหาร,ชุดพนักงาน,วันลาพักร้อนและวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจําปี · ปวส. · ไม่ระบุ · - มีทักษะความรู้ทางบัญชี สามารถทําบัญชีได้ · - มีความรับผิดชอบ ละเอี ...

 • ASL Management Contracting Co., Ltd.

  พนักงานบัญชี (Accountant)

  1 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  ASL Management Contracting Co., Ltd. ถลาง, ภูเก็ต, ประเทศไทย

  ทําหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี · - ทําบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร · - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี · - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน · - ทํางบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กําหนด · - จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข ...

 • Han Chaingmai

  พนักงานบัญชี

  4 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  ตั้งเบิกเงิน Agency · - รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ · - ตรวจสอบยอดตั้งเบิก ค้างจ่าย · - ดูแลงานและเอกสารด้านบัญชีของบริษัท · - ติดต่อประสานงานภายนอกองค์กรได้ · - บันทึกบัญชีรายการรับ-จ่ายประจําวัน · - ดําเนินการเอกสารด้านบัญชี การเงิน และใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญจ่าย ...

 • LOMPRAYAH HIGH SPEED FERRIES CO.,LTD.

  พนักงานบัญชี (สาขา)

  3 สัปดาห์ที่แล้ว


  LOMPRAYAH HIGH SPEED FERRIES CO.,LTD. เกาะสมุย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ตรวจสอบเอกสาร รับ จ่าย ให้ถูกต้อง ก่อนส่งสํานักงานใหญ่ - บริหารเงิน Petty cash สาขา ได้อย่างถูกต้อง- จัดเก็บข้อมูล ลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ ก่อนส่งสํานักงานใหญ่- ตรวจสอบรายงานการขายประจําวันของสาขาก่อนส่งสํานักงานใหญ่- จัดทํารายงานลูกหนี้สาขาคงค้าง ณ สิ้นเดือน ส่งฝ่ายบัญชีสํานักงาน ...

 • MV YANGYONT

  พนักงานบัญชี

  4 สัปดาห์ที่แล้ว


  MV YANGYONT บางใหญ่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ทําบัญชี ประกันสังคม ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 บันทึกรายรับ-รายจ่าย กระทบยอด Bank Blance พร้อมทั้งปิดงบรายเดือน และรายปี ...

 • OfficeMate Plus (สาขาหาดใหญ่)

  พนักงานบัญชี

  1 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  OfficeMate Plus (สาขาหาดใหญ่) หาดใหญ่, สงขลา, ประเทศไทย

  **OfficeMate Plus (สาขาหาดใหญ่)**: · เลขที่ 2 ซอย1(ประชาธิปัตย์) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - ตามตกลง · **เพศ** · - ไม่ระบุ · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · **ที่ปฏิบัติงาน** · - หาดใหญ่ · **ลักษณะงาน** · - งานประจํา · **โทรศัพท์** · ...

 • PICO ALIVE

  พนักงานบัญชี

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  PICO ALIVE เขตคันนายาว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - Prepare Accounts Receivable balance and Accounts Payable จัดทํารายงานบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ - Prepare Aging Report จัดเตรียมเอกสารวิเคราะห์อายุลูกหนี้- Ensure timely reporting of all monthly financial information จัดทํางบกระแสเงินสดและวางแผนทางการเงิน- Enter and balance accoun ...

 • Ulite Thailand

  พนักงานบัญชี

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  Ulite Thailand บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน · สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบึงกุ่ม) · สาขาอาชีพหลัก : บัญชี สาขาอาชีพรอง : ธุรการบัญชี · รูปแบบงาน : งานประจํา · ระดับตําแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ · จํานวนที่รับ : 2 ตําแหน่ง · เงินเดือน(บาท) : 15, ,000 · วันทํางาน : จันทร์-เสาร์ · วันหยุด : วัน ...

 • WASTE CONTROL CO., LTD.

  พนักงานบัญชี

  2 เดือนที่แล้ว


  WASTE CONTROL CO., LTD. พระประแดง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดทํา cashflowทํารายงานงบกระแสเงินสดบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโปรแกรมบัญชี (คชจ.เบ็ดเตล็ด,เงินกู้,เงินเดือน,ภาษี)ทํารายงานเจ้าหนี้-ลูกหนี้ทํารายงานภาษี (ภาษีซื้อ-ขาย,ภ.ง.ด.3,53) และสรุปรายรับ-รายจ่าย นําส่งสํานักงานบัญชีจัดทําเงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายpayroll และแจ้งเข้า-ออก ประกั ...


 • WON SINH TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. บ่อทอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงิน2.จัดทําเอกสารวางบิล ใบกํากับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ให้ลูกค้า3.จัดทําและตรวจสอบความถูกต้องเอกสารใบสําคัญรับเงิน และใบสําคัญจ่ายเงิน4.จัดทําหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย5.จัดเรียงเอกสารใบสําคัญทุกประเภท ให้สามารถอ้างอิงได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วสําหร ...

 • กรีนเทอมินัล

  พนักงานบัญชี

  2 เดือนที่แล้ว


  กรีนเทอมินัล เขตมีนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ติดตามและจัดเตรียมเอกสาร ในการออกบิลใบกํากับ,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จ,ใบวางบิล,ใบลดหนี้่,ใบเพิ่มหนี้ ตรวจเช็ครายงานภาษีขายประจําเดือน เพื่อส่งสํานักงานบัญชียื่นภาษีวางแผนงานวางบิล-เก็บเช็คลูกค้า ติดตามหนี้และตัดรับชําระจัดเก็บเอกสารบัญชีในแต่ละเดือน สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายใน และลู ...