งาน วิศวกรไฟฟ้า

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน

 • Grandline Innovation เขตวังทองหลาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. Design and develop electrical products in line with customer requirements and ensure they comply with the relevant/latest regulations. 2. Evaluate the efficiency of electrical systems, machinery, components and products. 3.Apply knowledge of electricity to design testing metho ...

 • บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า (ด่วนนนน)

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด เขตสะพานสูง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. วางแผนงานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา2. ควบคุมตรวจสอบการทํางานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐานงานติดตั้ง3. ควบคุมต้นทุนการติดตั้ง ก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ4. ควบคุม ตรวจสอบติดตามรายงานความคืบหน้าโครงการ5. ประชุ ...

 • Obey Engineering Co., Ltd. / Goldenhome Construction and Design Co.,Ltd.

  วิศวกรไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Obey Engineering Co., Ltd. / Goldenhome Construction and Design Co.,Ltd. เขตคลองสามวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - อ่านแบบ ถอดปริมาณงานและคํานวณราคา- ประสานงานกับวิศวกรและช่างหน้างาน- เขียนแบบ As build และแบบตามคําสั่ง

 • ทรูพร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  ทรูพร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad 2. ถอดแบบและเขียน Details ของงานที่ได้รับมอบหมายได้3. จัดทํารูปเล่มแบบงานโครงสร้างต่างๆ เพื่อส่งมอบแก่ผู้รับจ้างได้ถูกต้องและทันตามกําหนดเวลา4. ควบคุมดูแลผู้รับเหมารายย่อยควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์เก็บรักษาอย่างดี5. ร่วมประชุมกับ ผู้ควบคุมงาน6. ว ...

 • บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า (มีใบประกอบวิชาชีพ)

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด ปากเกร็ด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณ- ควบคุม และตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแบบก่อสร้าง- ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมา- ถอดแบบก่อสร้าง และปริมาณวัสดุ- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และสํานักงาน- จัดทําแผนงาน การอนุมัติ และเอกสารอื่นๆ- ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมใน ...

 • บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด ลาดหลุมแก้ว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ตรวจสอบและศึกษาเอกสารประมูลงาน พร้อมทั้งฟังคําชี้แจงและสํารวจสถานที่ก่อสร้าง - คํานวณปริมาณงานระบบไฟฟ้า ราคาต่อหน่วยของค่าวัสดุและค่าแรงงานระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดทํา BOQ งานระบบไฟฟ้าเพื่อเสนอราคาต่อไป - ออกแบบระบบไฟฟ้าสําหรับโครงการที่ประมูลงานรูปแบบ Design and Built - จัดทํางบปร ...

 • บริษัท ซีคอน จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ซีคอน จำกัด เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  งานไฟฟ้าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยงานระบบ เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าตรวจสอบแบบ ตรวจสอบงานผู้รับเหมาออกแบบงานระบบได้บ้าง ถอดแบบ ประมาณราคางานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ออกแบบวงจรไฟฟ้าสําหรับงานติดตั้งระบบโซล่าร์เซล2.วางแผนงานติดตั้ง รวมถึงงานซ่อมบํารุงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า3.ประสานงานฝ่ายวิศวกรจัดซื้อเพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า4.ควบคุมงานติดตั้งให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม5. อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด พระสมุทรเจดีย์, ประเทศไทย เต็มเวลา

  .-วางแผนการผลิต-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิต-วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิต และเครื่องจักร พร้อมนําเสนอแนทางแก้ไข

 • บริษัท ธรรม ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ธรรม ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด บางพลี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลและควบคุมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และงานบริการหลังการขาย เกี่ยวกับเครื่องจักร กลุ่มเครื่องจักรอัตรโนมัติ PLC ตามแผนการขายของบริษัทลูกค้า- ออกแบบ เขียนแบบ AutoCad ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และควบคุมงานทางด้านการบริการซ่อมบํารุงเครื่องจักรหลังการติดตั้งตามระยะเวลาที่กําหนด - ออกแบบ ...

 • บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่นส์ จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่นส์ จำกัด เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - จัดทําแผนงาน การเข้าปฏิบัติการติดตั้งระบบที่หน้างานของช่างหรือผู้รับเหมาติดตั้งเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา- ควบคุม กํากับ ดูแลงานโครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานโครงการที่รับผิดชอบ- ทําหน้าที่ในการถอดเเบบของงาน วางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ หร ...

 • บริษัท บิ๊กไฟว์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท บิ๊กไฟว์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บางใหญ่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.เขียนแบบ Single line diagram2..มีใบเอกสารรับรอง กว. 3.ควบคุมงานระบบไฟฟ้า ก่อสร้าง4.สามารถลงมือปฏิบัติงานได้5.มีความขยันอดทน

 • บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า (อ่อนนุช 80)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ดูแล ควบคุม และวางแผนกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย2. พัฒนาปรับปรุงระบบเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ3. ให้คําปรึกษาและคอยสนับสนุนการทํางานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงสุด 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย*** ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ ***

 • บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด เขตบางบอน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  วางแผนงานด้านการออกแบบ/เขียนแบบ/ระบบไฟฟ้า PLC และ SCADA คอนโทรลเครื่องจักรต่างๆวิเคราะห์ระบบการทํางานของเครื่องจักรภายในบริษัทฯและบริษัทในเครือออกแบบและเขียนวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรต่างๆ โดยใช้ โปรแกรม PLC และ Scadaทดสอบระบบ ก่อน implementationรวบรวมและสร้างมาตรฐานการทํางานและก ...

 • บริษัท ลาซาเทค จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า (Electrical engineer)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ลาซาเทค จำกัด เขตมีนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.สามารถ ออกแบบ เขียนแบบ งานระบบไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า2.ตรวจสอบงานและควบคุมงาน ให้คาปรึกษาทางด้านเทคนิค กับทีมช่างหน้างาน3.เข้าประชุมเพื่อติดตามแผนงาน และทารายงานประจาสัปดาห์ ประจาเดือน4.สารวจแนวท่อ ทางเดินสายจริงเทียบกับ Shop Drawing เพื่อแก้ไขและจัดทาเป็น Shop Dra ...

 • บริษัท วรรธนะ จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท วรรธนะ จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ติดตั้งเครื่อง Steam and Sauna- ตรวจเช็คและซ่อมเครื่อง Steam and Sauna- ดูหน้างานและประชุมหน้างานก่อนเข้าติดตั้งเครื่อง Steam and Sauna- Training ขั้นตอนการใช้งานและการตรวจซ่อมเบื้องต้นให้กับลูกค้า- ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับลูกค้าในการตรวจซ่อมและแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเครื่อง S ...

 • บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า (Site Engineer)

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด เขตบางนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.การออกแบบระบบไฟฟ้า (ระบบบําบัดน้ําขนาดเล็ก/สระว่ายน้ํา/น้ําพุ/น้ําตก)2.การเขียนแบบระบบไฟฟ้า (วงจรควบคุม/มอเตอร์ที่เกี่ยวข้อง)3.การดูแลงานระบบไฟฟ้าภายใน Site งาน4.การประสานงานร่วมกับผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านระบบไฟฟ้า5.การอ่านแบบ/ถอดแบบ และการแก้ไขแบบไฟฟ้า ผ่าน Autocad6.ก ...

 • บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด บางพลี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลโปรเจค ระบบไฟฟ้า งานตู้คอนโทรล สําหรับโรงเรือน- รับผิดชอบงานติดตั้งไฟฟ้า เดินระบบไฟฟ้าเข้าตู้คอนโทรล- วางผังระบบไฟฟ้า set up งานไฟฟ้า หน้างาน- ทําแบบไฟฟ้า ส่งอนุมัติ- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ให้ได้ตามมาตรฐาน และความปลอดภัย- ควบคุม และตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า- ประเมินความเสี่ยง และวิ ...

 • บริษัท สยามเอ็กเทนด์ จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  พบใน: beBee S2 TH - 2 วันที่แล้ว


  บริษัท สยามเอ็กเทนด์ จำกัด เขตมีนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ควบคุมดูแลงานไฟฟ้า ตามโครงการที่รับผิดชอบ -ควบคุมดูแลงบประมาณโครงการ -ควบคุมดูแลการทํางานของบุคคลากรในโครงการที่รับผิดชอบ-จัดแผนงาน แผนกําลัง แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ของโครงการ -จัดทําเอกสารเบิกงวดงานของโครงการ -จัดทํานําเสนอรายละเอียดงานและความคืบหน้าของโครงการ-ประสานงานกับหน่วยงาน ...

 • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  วิศวกรไฟฟ้า (oe)

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปากเกร็ด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - จัดทําแผนการจัดซื้อและสั่งวัสดุ- จัดทําเอกสาร BOQ- จัดทํา payment โครงการและผู้รับเหมา- งานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย