งาน วิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่งงาน
>
วิศวกรไฟฟ้า
>
เลือกสถานที่
 • ซีเค ดิสเพนเซอร์ จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  4 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  ซีเค ดิสเพนเซอร์ จำกัด ลำลูกกา, ปทุมธานี, ประเทศไทย

  วิศวกรไฟฟ้า · รับสมัครด่วน · สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี(ลําลูกกา) · สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรม สาขาอาชีพรอง : วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ · รูปแบบงาน : งานประจํา · ระดับตําแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ · จํานวนที่รับ : 2 ตําแหน่ง · เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง · วันทํางาน : จันทร์-ศุกร ...

 • บริษัท เจ.ดับบลิว. เรียลเอสเตท จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  1 เดือนที่แล้ว


  บริษัท เจ.ดับบลิว. เรียลเอสเตท จำกัด เขตดอนเมือง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ทบทวนและตรวจสอบเอกสารสัญญา แบบแนบสัญญาร่วมกับ PM กําหนดนโยบายการบริหารงานโครงการ 2. ให้คําปรึกษาด้านเทคนิค และการวางแผนการทํางานกับบุคลากรในโครงการ 3. จัดทําแผนงานส่งให้ PM พิจารณา4. ประสานงานกับผู้ควบคุมงานในเรื่องเทคนิควิธีการทํางาน และปัญหาในหน่วยงาน5. รับผิดชอบในการควบคุมก ...

 • บริษัท เอ็มเอ็มบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  3 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท เอ็มเอ็มบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมืองขอนแก่น, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ควบคุม ตรวจสอบและประสานงาน งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้สําเร็จตามแผนงาน- ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก- จัดทํารายละเอียดวัสดุ,อุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติ (Material Approval)- จัดทําแบบ Shop Drawing (โปรแกรม AutoCAD) เพื่อขออนุมัติ- จัดเตรียมเอกสารรายงาน และอื่นๆ ...

 • บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด ภูเก็ต, ประเทศไทย

  วิศวกรไฟฟ้า (ประจําสนามบินภูเก็ต โครงการสะพานเทียบเครื่องบิน) · **จังหวัด** ภูเก็ต (ถลาง) · **อัตราค่าจ้าง** 20, ,000 · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 · **รายละเอียดงาน**: · - ควบคุมช่างมีการซ่อมบํารุง ประจําวัน/เดือน/ปี · - ให้ทําปรึกษาแก่ทีมช่างที่ปฎิบัติงาน ...

 • บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

  วิศวกรไฟฟ้า (Project Engineer)

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  บริหารโครงการก่อสร้าง และส่งมอบงานให้ลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการวางแผน ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการ บริหารทรัพยากรที่มีอยู่ ให้อยู่ในขอบเขต ตามวัตถุประสงค์ของโครงการแก้ไขปัญหาหน้างาน และให้คําแนะนําที่เก ...

 • บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  3 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด สามพราน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ออกแบบวงจรไฟฟ้าและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล2.เขียนโปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้า3.ดูแลและซ่อมบํารุงภายในบริษัท4.ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและให้บริการลูกค้านอกสถานที่5.ให้คําแนะนําแก่ลูกค้าในงานด้านระบบไฟฟ้า6.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ...

 • B.E.S. ENERGY RESOURCES CO.,LTD

  วิศวกรไฟฟ้า

  1 เดือนที่แล้ว


  B.E.S. ENERGY RESOURCES CO.,LTD เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผน ออกแบบ ตรวจสอบ ซ่อมบํารุง และใช้ความรู้ที่มีในการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ...

 • Insider System (THAILAND) Co.,Ltd.

  วิศวกรไฟฟ้า

  2 เดือนที่แล้ว


  Insider System (THAILAND) Co.,Ltd. เขตบึงกุ่ม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดทํารายงานและผลการดําเนินการในแต่ละโครงการ เข้าสํารวจพื้นที่หน้างาน เพื่อนํามาประเมินราคาอุปกรณ์ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กําหนดจัดคิวงานควบคุมงานติดตั้งให้เสร็จตรงตามกําหนดเวลาทํารายงานการตรวจรับอุปกรณ์ การส่งมอบงาน ...

 • J.D. POOLS CO., LTD

  วิศวกรไฟฟ้า

  2 สัปดาห์ที่แล้ว


  J.D. POOLS CO., LTD เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผนควบคุมบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวางระบบไฟฟ้า ของสระว่ายน้ํา - ออกแบบและเขียนแบบระบบงานไฟฟ้า - สนับสนุนงานด้านระบบไฟฟ้าให้กับฝ่ายขาย ...

 • Kallistos Co., Ltd.

  วิศวกรไฟฟ้า

  3 วันที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  **รายละเอียดงาน**: · - **คุณสมบัติผู้สมัคร**: · 1. มีความรู้ด้านระบบทําความเย็น · 2. มีประสบการณ์ในการทําตู้คอนโทรล · 3. ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทนและไม่เกี่ยงงาน · 4. อ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ · 5. ขับรถได้ และมีใบขับขี่ · 6. สามารถทํางานเป็นทีมได้ · 7. สามารถทํา ...

 • Mahajak Engineering Group

  วิศวกรไฟฟ้า

  4 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  วิศวกรไฟฟ้า · **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน) · **อัตราค่าจ้าง** ตามความสามารถ · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 4 อัตรา · **รายละเอียดงาน**: · - ติดต่อประสานงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างและลูกค้า · - จัดทําแบบไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ และเอกสารการขออนุญาตต่างๆ(ถ ...

 • ทอสกานาวัลเล่

  วิศวกรไฟฟ้า

  1 เดือนที่แล้ว


  ทอสกานาวัลเล่ ปากช่อง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  บริหารงาน วางแผน และควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมต้นทุนการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าอ่านแบบ ตรวจ shop drawing และควบคุมงานก่อสร้างประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานราชการสําหรับการขออนุญาตดําเนินการจัดทําเอกสารส่งมอบงานและตรวจรับงานจัดทําเอกสารรายงานควา ...

 • ธนชา จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  2 สัปดาห์ที่แล้ว


  ธนชา จำกัด เขตสะพานสูง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  วางแผนการ ออกแบบ ระบบไฟฟ้า/ปรับปรุง และควบคุมการติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตราฐานตามหลักวิศวกรรมสามารถตรวจระบบไฟฟ้าได้ตามกฎหมายความปลอดภัย ดูแลงานซ่อมบํารุง จัดทําและติดตามแผนงาน PM CM (Total Productive Maintenance) ศึกษา ออกแบบ กําหนด Specification ในส่วนโครงการ ซ่อม สร้าง ดัดแปลงแก้ ...

 • บจก.แสงชัยมิเตอร์

  วิศวกรไฟฟ้า

  2 สัปดาห์ที่แล้ว


  บจก.แสงชัยมิเตอร์ เขตพญาไท, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -รับผิดชอบงานด้านการออกแบบติดตั้งระบบตู้ Control -ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน-ออกแบบเขียนโปรแกรม PLC -เลือกอุปกรณ์ในการติดตั้ง-ประเมินราคา-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

 • บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  3 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.สามารถติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ3 เฟส สําหรับที่พักอาศัย อาคาร โรงงาน และหน้างานก่อสร้างได้2.มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย3.สามารถใช้โปรแกรมAutoCADได้4.มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับLancher จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

 • บริษัท ขิม งานโยธา จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท ขิม งานโยธา จำกัด เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี, ประเทศไทย

  วิศวกรไฟฟ้า · รับสมัครด่วน · สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี(เมืองปทุมธานี) · สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรม สาขาอาชีพรอง : วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ · รูปแบบงาน : งานประจํา · ระดับตําแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ · จํานวนที่รับ : 1 ตําแหน่ง · เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง · วันทํางาน : จันทร์ ...


 • บริษัท จี. เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด บางกรวย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลโครงงานทางด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - เดิม - ถ่ายทอดเทคนิค Function / Feature ให้กับพนักงานฝ่ายขาย และวิศวกรโรงงาน - ดําเนินการจัดทํา Test Report และประสานงานกับองค์กร สถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ - รวบรวมจัดทําคู่มือสินค้าของบริษัทให้ Update - งานอื่นๆ ...

 • บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด นครปฐม, ประเทศไทย

  วิศวกรไฟฟ้า (ทํางานที่ ตองจี ประเทศพม่า) · **จังหวัด** นครปฐม (สามพราน) · **อัตราค่าจ้าง** ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 2 อัตรา · **รายละเอียดงาน**: · - ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า สื่อสารในเหมืองแร่ · - ควบคุม ...

 • บริษัท ซี พี เอ็ม ทรานส์ แอนด์ ทราฟ จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  1 เดือนที่แล้ว


  บริษัท ซี พี เอ็ม ทรานส์ แอนด์ ทราฟ จำกัด เขตทวีวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ออกแบบระบบไฟฟ้า และควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า เสาไฟฟ้าการจราจรสามารถตรวจระบบไฟฟ้าได้ตามกฎหมายความปลอดภัยใช้โปรแกรม Auto CAD หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเขียนได้เป็นอย่างดีวางแผนงาน มอบหมายงานติดตามงานวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและกําหนดมาตรการแก้ไขประสานงาน เร่งรัดงาน และหาแนวท ...

 • บริษัท ซีเอ โอ คล๊อก จำกัด

  วิศวกรไฟฟ้า

  2 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ซีเอ โอ คล๊อก จำกัด เขตคลองสามวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ตรวจสอบแบบDesignจากผู้ออกแบบว่าใช้งานได้จริงหรือไม่ มีปัญหาในการติดตั้งหรือไม่ -ทําความเข้าใจกับDesign ความต้องการของผู้ออกแบบเพื่อให้รู้ถึงฟังก์ชั่นการใช้งานระบบ -ศึกษาแบบโครงสร้าง งานสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน -จัดทําแบบสําหรับติดตั้งShop Drawing ประสานงานกับระบบอื่นๆและงานอื่นๆเกี่ย ...