งาน เจ้าหน้าที่การตลาด

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด (public relation)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เขตหลักสี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย- บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย- วางแผนการจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อสร้าง Brand Awareness, Brand Image ให้กับบริษัท และกลุ่มลูกค้า- ร่วมดําเนินกิจกรรมการตลาดนอกสถานที่ ออกบูธ จัดงาน Event- บริหารงบประมาณด้านการตล ...

 • บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Plan marketing execution with a team combination of marketing communication and customer insight to engage diverse stakeholders and cross-functional team. · Create a marketing campaign and road map to drive the sales and engage branding including raising the quality of contact in ...

 • Fitmeal (Thailand) Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่การตลาด (Oikos)

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Fitmeal (Thailand) Co., Ltd. เขตบางบอน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -วางแผนการตลาดให้กับแบรนด์ต่างๆ ขององกรณ์-คิดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ-มีความสามารถด้านการโฆษณา คิดข้อความขายสินค้าต่างๆ-วางแผนการทําสื่อโฆษณาทาง Social Media ทั้ง Facebook Instagram Line OA และอื่นๆ (ถ้ามี)-ติดต่อร้านค้า และ/หรือ ห้างสรรพสินค้าในการว ...

 • Frasers Property Home (Thailand) Co.,Ltd

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Frasers Property Home (Thailand) Co.,Ltd กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  • Marketing Campaign, Action Plan และจัดหา Media ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย · • สํารวจ วิเคราะห์คู่แข่งขัน ติดตามผลงานขายและการตลาดของคู่แข่งหลัก/รอง · • ติดตามผล รายงานสถานการณ์การขายในโครงการที่ดูแล ประเมินสถานการณ์ สรุปการขายในแต่ละ Campaign

 • Lactasoy Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Lactasoy Co., Ltd. เขตบางนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - รับผิดชอบงานการตลาดและการส่งเสริมการขาย เช่น Promotion หรือActivity ต่างๆเพื่อให้ได้ยอดขายบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

 • Printmark Solution Co., Ltd

  เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Printmark Solution Co., Ltd เขตคลองสามวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -วางแผนและปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการตลาด-ดูแลด้านการตลาดออนไลน์-ติดตามงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น Art work, รูปถ่าย, สื่อโฆษณา, Premium-ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดงานอีเว้นท์-ประสานงานภายในองค์กรเพื่อส่งข่าวกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น-ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท-ทําตาม ...

 • Rosegold (Thailand) Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Rosegold (Thailand) Co., Ltd. เขตดอนเมือง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผนกลยุทธ์การตลาด และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด- วิเคราะห์ช่องทางการทําการตลาดของบริษัท เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนบริษัทให้ได้มากที่สุด- ศึกษาข้อมูลวิจัยทางการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาด, พฤติกรรมลูกค้า, คู่แข่งในธุรกิจ พร้อมทั้งเก็บ Data เพื่ ...

 • Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) PCL เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.รับผิดชอบงานขายและนําเสนอประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้าย ในรูปแบบ employee benefit ให้กับลูกค้าองค์กร 2.ประสานงานติดต่อภายในเพือ แก้ไขปัญหาและ support ความต้องการของลูกค้า

 • U Wellness International Co.,Ltd.

  เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing)

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  U Wellness International Co.,Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.วางแผนการทางานและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการขาย และบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้2.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาแผนการตลาด3.ดูแล website และ หาช่องทางโปรโมท โปรแกรมทัวร์ ให้กับลูกค้าต่างชาติโดยใช้สื่อออนไลน์หรือ ช่องทางอื่น4.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ...

 • กลุ่มบริษัท อมร

  เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำรัชดา 42)

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  กลุ่มบริษัท อมร เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - มีพื้นฐานด้าน Marketing & Event - มีความคิดสร้างสรรค์ ติดตาม Trend - ออกแบบ Artwork ได้เบื้องต้น- มีทักษะการถ่ายภาพ- ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย*ปฏิบัติงานวัน จ.-ศ. เวลา 08.30 - 17.30 น.

 • บริษัท กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด เขตพญาไท, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์2.ควบคุม และ สรุปโครงการ หรือ แผนงานกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี3.มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดและลงมือทํา4.มีความรู้ด้านการตลาดขั้นพื้นฐาน เช่น วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย คิดแคมเปญต่างๆ หรือ โปรโมชั่น5.ติดต่อประ ...

 • บริษัท คูล คูล จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท คูล คูล จำกัด เขตภาษีเจริญ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -วางแผนการตลาดออนไลน์และปฎิบัติตามแผน-ครีเอทคอนเทนต์ของบริษัทฯตามแผนกลยุทธ์การตลาดในรูปแบบภาพ ข้อความ วีดีโอและรูปแบบอื่นๆรวมถึงการอัพเดทข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯดังนี้-Facebook Fan Page-Line Official Account-Youtube-Website-Instagramทํางาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30

 • บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด(ออนไลน์)

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด สามพราน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  วางแผนในการสื่อสารผ่านการทําการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)สร้างสรรค์และพัฒนา content โฆษณา และหาไอเดียในการทําการตลาดใหม่ๆ เพื่อโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ดูแลและประสานงานสื่อออนไลน์ อัพเดทข้อมูลสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของบริษัท พร้อมประสานงานตอบคําถามลู ...

 • บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาด จัดเตรียมและดูแลเอกสารของแผนกขาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด(ลาดพร้าว)

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า2.ขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า3.วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้า4.เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าในด้านต่างๆ5.จัดทําเอกสารส่งเป็นรายงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ

 • บริษัท ซีเอ็นพี พลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด (Content Marketing)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ซีเอ็นพี พลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.วางแผนและทําคอนเทนท์ (social media, สคริป, สตอรีบอร์ด, อื่นๆ)ดูแล social media (facebook, ig, tiktok) และ website 2.อัพเดทเทรนด์ใน Social Media3.วิเคราะห์ผลของ Online Marketing ในแต่ละเดือน4.วางแผน และ ดําเนินการถ่ายทํา Photoshoot และ วิดีโอโฆษณา (ปีละ 2-3 ครั้ง)5.ช่วยวางแผน แล ...

 • บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด (Account Executive)

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด เขตพญาไท, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ดูแลลูกค้าต่ออายุปัจจุบันและนําเสนอบริการที่เหมาะสมให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ความสนใจในการเกาะติดสถานการณ์กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ธุรกิจของลูกค้า และ บริการต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดประกันวินาศภัย2.นําเสนอรูปแบบประกันภัยที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละธุรกิจ/อุตสาหกรรม ตามเป้าหมายแ ...

 • บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ช่วยเหลืองานส่วนการตลาดในด้านการเผยแพร่แนะนําสินค้า2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการและเอกชนที่ใช้สินค้าของบริษัทฯ3. ขยายตลาดและหาตลาดใหม่4. หาข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน,ใกล้เคียง หรือคล้ายคลึงกัน เพื่อนํามาวิเคราะห์ประกอบการดําเนินนโยบายด้านการ ...

 • บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด เขตบางพลัด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ประสานงานและร่วมวางแผนงานกับฝ่ายศูนย์บริการ เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมและแคมเปญ2. จัดทําประกาศเกี่ยวกับแคมเปญและกิจกรรม3. จัดทํารายงานแคมเปญและกิจกรรมในอนาคต4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกเพื่อการจัดแคมเปญและกิจกรรมสนับสนุนฝ่ายศูนย์บริการ5. ทําการตลาด online ตามช่องทางการโปรโม ...

 • บริษัท นวพร โอเปอเรชั่น จำกัด,บริษัท ที.วี.ซี.คาร์แคร์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท นวพร โอเปอเรชั่น จำกัด,บริษัท ที.วี.ซี.คาร์แคร์ จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -วางแผนการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้า-วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย-วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย-การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการทํางาน