งาน เจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงาน
>
เจ้าหน้าที่การตลาด

 • ดําเนินการ จัดแคมเปญโปรโมชั่น, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, การสมัคร&สิทธิประโยชน์สมาชิก ทั้ง In-store/Out of Home/Social เพื่อสร้างการรับรู้, สร้างTraffic, จํานวนสมาชิกและยอดขายได้ตามเป้าหมายตรวจสอบ ประเมิน และรายงานสรุปผลประสิทธิภาพแคมเปญโปรโมชั่นประจําสาขา เปรียบเทียบกับคู่แข่งจัด ...

 • Food library

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  1. Co-promotion ร่วมกับ Partner ต่างๆ 2. ดูแลงานขาย และทําการตลาด Online เช่น โปรโมชั่นต่างๆ 3. สื่อโฆษณา ออฟไลน์ / ออนไลน์ พร้อมทั้งโปรโมทสื่อตามช่องทางโซเชี่ยลมีเดียต่าง ๆ 4. ตอบคําถามลูกค้าใน Facebook , E-mail , Line 5. สามารถใช้ PhotoShop และ AI ได้ 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบ ...

 • Invention Green

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  1 เดือนที่แล้ว


  Invention Green เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  วางแผนและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจออกแบบ,ก่อสร้างบ้านและที่พักอาศัยดูแลงบประมาณ การใช้สื่อสงเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งรวมทั้งภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจ การออกแบบ,ก่อสร้างบ้านและที่พักอาศัยประเมินผลแผนการตลาดรวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดค ...

 • บริษัท ห้าตะขาบ(ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  2 เดือนที่แล้ว


  บริษัท ห้าตะขาบ(ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  วางแผนการตลาด กลยุทธิ์ระยะสั้นและยาว วิเคราะห์และวิจัย หากลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการขายและซื้อสินค้าวางแผนกิจกรรมการขายและปฏิบัติตามแผนงานขายในด้านราคา วิธีการขาย ช่องทางการขาย และการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ควบคุมดูแลการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ...


 • บริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด เขตภาษีเจริญ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ออกบูธประชาสัมพันธ์นอกสถานที่จัดหาสถานที่ , งานกิจกรรมวางแพลนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆจัดทําContent เพื่อสร้างแบรนด์และยอดขายประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...


 • บริษัทวาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)จำกัด เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - เข้าใจการตลาดพื้นฐาน มีความรู้ด้าน Social Media – ดูแลและรับผิดชอบงานส่วนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตลอดทุกขั้นตอน – วางแผนงานการจัดกิจกรรมรายปีสําหรับประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมพิเศษสําหรับผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม – ออกแบบ, จัดการ และเป็นผู้ดําเนินงานการจัดกิจกรรมได้ – สร้างสรรค์กิจกร ...


 • Colon & Curve เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  สร้างยอดขาย ด้วยการเพิ่มจํานวนลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า กับกลุ่มลูกค้าประกันตามเป้าหมายที่กําหนดประสานงานเกี่ยวกับการทําสัญญาระหว่างบริษัทประกันกับบริษัทปฏิบัติและดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ (เช่น เอกสารสัญญาซื้อขาย เอกสารบริษัทคู่สัญญา ฯลฯ)ติดต่อประสานงานและรวบรวมข้อมูลของฝ่าย ...


 • SATTEL ( THAILAND ) CO.,LTD เขตสายไหม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  วางแผนการทํางานและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการขาย และบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...


 • Settaluck เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  สามารถทําการตลาดออนไลน์ หรือมีความเข้าใจ SEO & SEM , Email Marketing , Web Analysics โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด ในการแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น โพสต์โปรโมชั่น กิจกรรมของแบรนด์ โพสคอนเท้นต์ โดยดูแลเป็น Admin page ใช้ช่องทาง Google Adword ...


 • WEALTHY EMPEROR CO.,LTD เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วิเคราะห์ วางแผน และนําเสนองานด้านการตลาด- นําเสนอแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์- ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร- ทํางานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย ...

 • lansing business system

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  2 เดือนที่แล้ว


  lansing business system เขตลาดพร้าว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - เข้าพบผู้ออกแบบเพิ่งวางสเปค - ประสานงานกับเซลล์โครงการให้ติดตามงานที่ได้รับมาจากผู้ออกแบบ- ติดตามงานกับเซลล์ให้ปิดการขายได้- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

 • กลุ่มบริษัท มาร์ส อินโนเวชั่น จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  16 ชั่วโมงที่แล้ว


  กลุ่มบริษัท มาร์ส อินโนเวชั่น จำกัด นครชัยศรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  วางแผนและนําเสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรับผิดชอบยอดขายตามที่กําหนดเจราจาต่อรองทางการค้า ขยายฐานลูกค้าและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าประเภทยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ร้านค้าส่ง หรือห้างท้องถิ่นดูแลลูกค้าพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ...

 • ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  2 เดือนที่แล้ว


  ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด เขตสะพานสูง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูแล Face Book ,Web Page,E-mail,You Tube,Line ของบริษัท (มีทีมงาน) โพสต์ให้ความรู้+ทําการตลาด+ขาย+CSR+CRM ประสานงานเเต่ล่ะฝ่ายเพื่อ เอาสินค้ามาลงเพิ่มใน web บริษัท ,ออกตลาด on Market ตัดต่อคลิป VDO ,ใช้โปรแกรมถ่ายรูป ถ่ายภาพ ตัดต่อ Photoshop , Illustrator ,MS ,Zoom,Premiere pro,M ...


 • ทีทีจี ฟู้ด จำกัด เขตบางนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  พัฒนา จัดทําแผนกลยุทธ และแผนงานด้านการสื่อสารทางการตลาดร่วมวางแผน และจัดกิจกรรม เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้บุคคลภายนอกรู้จักติดตามการดําเนินการ แผนงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดจัดทําสื่อ สิ่งพิมพ์หรืออื่นๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสื่อสารผลิตภัณฑ์ออกไปยังลูกค้า ...

 • นำสว่าง จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  นำสว่าง จำกัด เขตบางพลัด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ติดต่อประสานงาน กับ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดงาน อีเว้นท์ Event ต่างๆดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์ ...


 • บจก.รันดี้ ฮอนรัน ออโตโมบิล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เขตบางเขน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดงาน Event ออกบูธกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ได้รับมอบหมายจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางออฟไลน์และออนไลน์ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ตกแต่งโชว์รูมสําหรับงานกิจกรรมส่งเสริม ...

 • บริษัท กุลวรรธน์ แกลลอรี่ จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  2 เดือนที่แล้ว


  บริษัท กุลวรรธน์ แกลลอรี่ จำกัด เขตลาดพร้าว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า งบประมาณ และผลกําไรที่จะได้รับปรับแผนการตลาด และเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด ก่อนส่งรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ ถึงผลการวางแผนการตลาดที่นําเสนอมาวางแผน และเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้ ...


 • บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.คิดโปรโมชั่น รายการส่งเสริมการขาย ให้เข้ากับสินค้าที่รับผิดชอบ2.ดูแลรับผิดชอบสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกช่องทางเพื่อเป็นการโปรโมทสินค้า เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย และภาพลักษณ์ของสินค้า- ประสานงานกับกราฟฟิกออกแบบ Art Work โปรโมชั่น และ Content ต่างๆ จัดทําศื่อสิ่งพิมพ์ Support Sale ประจําเดือน- ...

 • บริษัท ครีเอติ้ง โปรดักส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่การตลาด

  2 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ครีเอติ้ง โปรดักส์ โซลูชั่นส์ จำกัด เขตดอนเมือง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  สามารถทํางานเป็นทีมได้ , ช่วยเพื่อนร่วมทีมเป็นครั้งคราวดูแลเกี่ยวกับการตลาด offline เป็นหลัก ...


 • บริษัท คิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานขายสื่อโฆษณาป้าย พื้นที่เช่าโฆษณา(Billboard) ป้ายที่ตกแต่งภายในโครงการศึกษาความต้องการของลูกค้าของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเคราะห์เพื่อกําหนดกลยุทธ์การขายให้กับทีมงาน เข้าพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าและคู่ค้าประจําและรายใหม่ ๆอย่างสม่ําเสมอวางแผน ศึกษาแนวทาง เทคนิ ...