งาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน

 • Atlanta Medicare Company Limited. / บริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด เขตบางเขน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลสินค้าคงคลังให้พอเพียงต่อการจัดจําหน่าย- ดูแลด้าน Stock สินค้า ในการ รับเข้า - จ่ายออก รวมถึง Safety Stock- ตรวจสอบการจัดสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตาม Invoice- แพ็คสินค้าตามออเดอร์และดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • LIGHT CORNER CO.,LTD.

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  LIGHT CORNER CO.,LTD. เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ดูแลการจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้า-ควบคุมการรับเข้า-เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังให้ถูกต้องเป็นระบบ-ตรวจสอบสินค้าในสต๊อกคงเหลือให้ถูกต้องตามตัวเลขตัดจ่ายตามบัญชี -จัดวางสินค้าคงคลังให้เป็นระเบียบ เพื่อสะดวกในการตรวจเช๊ค–ตรวจสอบ-บันทึกข้อมูลสต๊อกเข้า-ออกแต่ละประเภทให้มีค ...

 • Mono Next Public Co.,Ltd.

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Inventory Control Officer)

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  Mono Next Public Co.,Ltd. ปากเกร็ด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแล รักษา ทรัพย์สินของบริษัท- ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลของทรัพย์สินของพนักงาน- ดูแลจัดการ จัดเก็บ ทรัพย์สิน ของรางวัล ของพรีเมียม ฯลฯ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Tanachira Retail Corporation Co.,Ltd.

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Tanachira Retail Corporation Co.,Ltd. เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  •ตรวจรับสินค้าการรับสินค้าทั้งใน - ต่างปะเทศ · •บันทึกระบบเบิก จ่าย การทําคืนสินค้า และระบบการจัดสินค้าให้มีประสิทธิภาพ · •ตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้าตามใบเบิกสินค้าตามเอกสารการผลิตสินค้า · •ตรวจสอบการจัดเก็บและดูแลสินค้าต่างๆ ให้เป็นระเบียบ · •จัดสินค้า และประสานงานกับแผนกเกี่ยวข้ ...

 • Toto Holding Co.,Ltd.

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Toto Holding Co.,Ltd. เขตภาษีเจริญ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - จัดของ แพ็คของ สามารถยกของหนักได้ (สินค้าเป็นพวกวัตถุดิบอาหาร )- นับสต็อกสินค้า- สามารถอ่านออกเขียนได้(ภาษาไทย) - ทํางาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00(หยุดวันอาทิตย์)- มีสวัสดิการครบ

 • บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.รับสินค้าตรงตามใบสั่งซื้อ (PO)2.จัดเก็บสินค้าเข้าสต็อกให้เป็นระเบียบ,ทําความสะอาด3.นับสต็อกทุกๆสิ้นเดือน4.จ่ายอะไหล่,อุปกรณ์ให้กับผู้เบิก5.ตรวจนับให้ครบตามใบเบิกของ/ใบส่งของชั่วคราว6.ตัดสต๊อกใน Excel ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการขอซื้อ7.สรุปรายงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหั ...

 • บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด เขตบางเขน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. จัดสินค้าให้ลูกค้า - แพ็คสินค้าส่งเคอรี่2. สรุปสินค้าเข้า-ออก ประจําวัน ประจําเดือน3. ตรวจนับสินค้าคงคลัง3. สรุปยอดเบิกอุปกรณ์

 • บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ควบคุมดูแล การรับ-จ่าย สินค้า วัตถุดิบควบคุมดูแล สต๊อกสินค้า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทําความสะอาดพื้นที่จัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ

 • บริษัท จีเค บิวตี้ จำกัด

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท จีเค บิวตี้ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า ใบกํากับภาษี ให้ถูกต้องครบถ้วน2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้า จํานวน ให้ถูกต้อง3.จัดทําข้อมูลรายละเอียดของสินค้าก่อนรับเข้าระบบ4.จัดเก็บสินค้าเข้าโลเคชั่น และบันทึกข้อมูลในระบบ5.ดูแลและจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ6.หยิบสินค้าตามเอกสาร Picking List ให ...

 • บริษัท ชาเขียว จำกัด

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ชาเขียว จำกัด เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.บันทึกข้อมูลเข้าระบบ RR2.จัดเก็บสินค้า3.บันทึกข้อมูล รับ-จ่ายสินค้าทั้งหมดลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์4.จัดทําสรุปรายการผลการนับยอด5.จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ เพื่อการ Audit ทั้งภายในและภายนอก6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทํางานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. หยุดอาทิตย์ ผ่านโปร หยุด ...

 • บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด เมืองฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ตรวจเช็คเอกสาร รับ-จ่ายสินค้า, จัดเตรียมสินค้า, คัดสินค้า และจัดเก็บสินค้าเข้าคลังให้เป็นระเบียบบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายสินค้าควบคุมสินค้าคงคลังให้มีความถูกต้อง เมื่อเทียบกับสินค้าในระบบบัญชีจัดทํารายงานเกี่ยวกับข้อมูลคลังสินค้าติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภ ...

 • บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.รับผิดชอบงานเอกสาร ตรวจรับ เบิกจ่ายสินค้าและบันทึกข้อมูลในระบบ2.จัดทํารายงาน ดูแล Stock สินค้าประจําเดือน/ประจําปี3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ตรวจรับสินค้าให้ได้จํานวนที่ครบและคุณภาพตรงตามมาตรฐาน2.จัดเรียงสินค้าแยกตามหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ3.ตรวจสอบควบคุมสต็อคสินค้าในทุกๆเดือนให้ตรงตามระบบ4.ลงรายละเอียดเอกสาร Log Book,Stock Card ให้ถูกต้อง5.สรุปยอดการรับการจ่ายสินค้า

 • บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Warehouse Officer)

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) เขตมีนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ตรวจสอบการรับวัตถุดิบ,สารปรุงแต่ง,บรรจุภัณฑ์-ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนรับเข้าและ Load ออก-ตรวจสอบปริมาณ Stock วัตถุดิบ/สารปรุงแต่ง/บรรจุภัณฑ์/สินค้า-ตรวจสอบคัดแยก วัตถุดิบ,สารปรุงแต่ง,บรรจุภัณฑ์,สินค้าที่เกินกําหนด-จัดอบรมระบบคุณภาพตามแผนงานที่กําหนด

 • บริษัท ฟรีด้อม คอนเซ็ปต์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟรีด้อม คอนเซ็ปต์ จำกัด เขตตลิ่งชัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -รับและตรวจสอบสินค้าเข้า-ประสานงานกับฝ่ายขาย รับออเดอร์และข้อมูลลูกค้าเพื่อทําการคีย์เข้าระบบ-ประสานงานกับแผนกผลิต เพื่อเบิกจ่ายสินค้าและวัสดุได้ตามแผนงาน-จัดเตรียมสินค้าสําหรับการจัดส่งลูกค้า-ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของระบบคลังสินค้าในระบบ

 • บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เขตคลองสามวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ดําเนินการปฏิบัติดูแล งานรับ, เก็บ, จ่าย สินค้าภายในคลัง 2. ดําเนินการปฏิบัติเก็บสินค้าเข้า Location ให้ตรงกับในโปรแกรมที่ระบุที่เก็บ และตรวจ Location ประจําวัน 3. ดําเนินการปฏิบัติจ่ายสินค้าให้ตรงกับจํานวนใบเบิกสินค้า 4. ดําเนินการปฏิบัติการเก็บ, จ่ายสินค้า ด้วยระบบ First in ...

 • บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Stock)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เขตลาดพร้าว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -จัดเตรียมสินค้า เพื่อทําการติดตั้ง และจัดส่งให้ลูกค้าให้ทันกับกําหนดการส่งมอบ-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัท -ควบคุม ตรวจสอบการเบิกสินค้า – การรับเข้า ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านคลังสินค้า-ดําเนินการรับและจัดเก็บสินค้า พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง สินค้าที่นําเข้ามาจากทั้งในและต่าง ...

 • บริษัท ยงสง่า จำกัด

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ยงสง่า จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ตรวจสอบสินค้าและการจัดเก็บสินค้าที่เข้ามาส่งที่คลังสินค้า- ตรวจรับสินค้าให้ตรงกับใบสั่งซื้อ และประสานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง- ตรวจสอบจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง การแยกตามหมวดหมู่สินค้า- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการกําหนดแผนงานของคลังสินค้าให้ สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทฯ- บันทึก ควบคุมดูแล ...

 • บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด เขตบางนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ตรวจนับสินค้านําเข้าจากในประเทศและต่างประเทศ -ดูแลจัดเก็บและการจัดเรียงสินค้าระหว่างวัน -จัดเตรียม ตรวจทาน แพคสินค้า และประกอบสินค้าเพื่อจัดส่งในแต่ละวัน -ตรวจนับสต๊อกและสุ่มนับสต๊อก -ตรวจเช็คการลงสต๊อกการ์ด เอกสารรับเข้าและส่งออกในแต่ละวัน -ประสานงานเพื่อขอและให้ข้อมูลกับส่วนงา ...

 • บริษัท สยาม โอเรียนทอล ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด

  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท สยาม โอเรียนทอล ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ปฏิบัติงานตามคู่มือความปลอดภัยอาหาร และตรวจสอบควบคุมรักษาระบบมาตรฐาน GMP, HACCP และ BRC- ดําเนินงานตามแผนระบบงานคลังสินค้า ทั้ง stock สินค้า พื้นที่การจัดเก็บ การเบิกจ่าย/คืน การโหลด การขนส่งและการส่งมอบให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานที่บริษัทฯกําหนด- ควบคุมการตรวจรับและการจัดเก็บสินค้ ...