งาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • ABC Cooking Studio

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  ABC Cooking Studio เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  การดําเนินการจัดซื้อ ดําเนินการหาสินค้าที่มีคุณภาพและราคาตรงตามความต้องการของบริษัทฯ ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขายแต่ละเจ้าเพื่อมาเปรียบเทียบคุณภาพและราคาเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขาย และดําเนินการจัดทําเอกสารจัดซื้อส่งเอกสารการจ่ายเงินให้ฝ่ายบัญชีวางแผนการจัดส่งสินค้าตามเงื่ ...

 • Asia Innovation Air Tech

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Asia Innovation Air Tech เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ติดต่อผู้ขายและจัดหาเปรียบเทียบสินค้าตามที่แต่ละหน่วยงานร้องขอ2. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขาย3. ติดตามสินค้าให้จัดส่งได้ทันตามกําหนดเวลาและเงื่อนไข4. ประเมินผู้ขาย วางแผน วิเคราะห์ ปรับปรุงระบบงานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ

 • Barista Buddy Co., Ltd. (บริษัท บาริสต้า บัดดี้ จำกัด)

  เจ้าหน้าที่่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Barista Buddy Co., Ltd. (บริษัท บาริสต้า บัดดี้ จำกัด) เขตตลิ่งชัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รายละเอียดงาน ตําแหน่ง จัดซื้อ1.จัดซื้อ จัดหา สินค้าตามรายการ ให้ได้ตามสเปคที่กําหนด2.ประสานงานการจัดซื้อกับผู้ขายและกําหนดวันส่งสินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด3.บริหารจัดการด้านเอกสารการจัดซื้อ ออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง4.ตรวจเช็คสินค้า รับเข้าสินค้าเข้าระบบ รวมทั้งรายงานการจัดซื้อ ...

 • Contrologic Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  Contrologic Co., Ltd. เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ติดต่อผู้ขายและจัดหาเปรียบเทียบสินค้าตามที่แต่ละหน่วยงานร้องขอ2. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขาย3. ติดตามสินค้าให้จัดส่งได้ทันตามกําหนดเวลาและเงื่อนไข4. ประเมินผู้ขาย วางแผน วิเคราะห์ ปรับปรุงระบบงานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ

 • DTC Internetworking Co.,Ltd.

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  DTC Internetworking Co.,Ltd. เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อให้ถูกต้อง ด้วยความละเอียดรอบคอบ- ดูแลจัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อ ประสานงานกับSupplier และจัดซื้อตาม Sale Order ให้สามารถส่งสินค้าได้ตามเวลา- ตรวจเช็คสต็อกสินค้าทุกเดือน

 • ETERNAL RESIN Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  ETERNAL RESIN Co., Ltd. เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.จัดซื้อรายการทั่วไปให้ตรงตามแผนและเปิดใบสั่งซื้อ2.สรรหาและเพิ่มผู้ส่งมอบรายใหม่ ๆ ให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท3.เจรจา ต่อรอง และติดต่อกับผู้ส่งมอบ4.จัดซื้อวัตถุดิบให้ตรงตามแผนและเปิดใบสั่งซื้อ5.สรรหาและเพิ่มผู้ส่งมอบรายใหม่ ๆ ให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัทบ

 • Kerry Express (Thailand) Public Company Limited. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Officer - Supervisor)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Kerry Express (Thailand) Public Company Limited. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ด้านจัดซื้อ1.จัดทําใบสั่งซื้อ (Purchase Order – PO) ติดต่อสั่งซื้อกับ Supplier2.สรรหา Supplier เจรจาต่อรองราคาสินค้าเเละเปรียบเทียบราคา3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในเเละSupplier4.จัดทําเเผนงานเข้าพบSupplier เเละประเมินคุณภาพ5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • The Element Shop

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  The Element Shop เขตราชเทวี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  สําหรับคนรุ่นใหม่ ที่สนใจทํางานใจกลางเมืองย่าน ประตูน้ํา The Element Thailand เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมทีม ตําแหน่ง Purchasing หากคุณคือผู้ที่มีเป้าหมายว่าอยากจะทําธุรกิจของตัวเอง อยากมีประสบการณ์จริงอยากเรียนรู้เรื่องราวในการทําธุรกิจว่าต้องเรียนรู้อะไรบ้าง และอยากมีmindset และทักษ ...

 • Utile Engineering International

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Utile Engineering International เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  – สรรหา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคากับ Supplier ตามคําร้องของหน่วยงานภายในบริษัท– วางแผนการทํางานและตรวจสอบใบขอซื้อจากแผนกต่างๆ– ดูแลจัดการออกใบสั่งซื้อ และประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง– ประสานงานกับซัพพลายเออร์จนสิ้นสุดกระบวนการสั่งซื้อ– จัดทําข้อมูลรายงา ...

 • กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 2 วันที่แล้ว


  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด เขตหลักสี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Job Purposeจัดซื้อวัตถุดิบอาหาร&บรรจุภัฑณ์ ในราคาและคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าในองค์กร-ร่วมกําหนดแนวทางการทํางานในแต่ละปีร่วมกับหัวหน้างาน ตามทิศทางขององค์กร-พยากรณ์ราคา ปริมาณ และปัจจัยต่างๆที่กระทบกับต้นทุนวัตถุดิบ&บรรจุภัณฑ์ ส่งให้กับ USER-เปิด PO หรือทํา ...

 • คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภาษาจีน)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ติดต่อประสานงานกับบริษัทฯ ผู้จัดจําหน่าย, ตัวแทนจําหน่าย และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อ- ดําเนินารจัดซื้อยาสมุนไพรจีนให้ถูกต้องและมีคุณภาพตามที่กําหนด- งานด้านเอกสาร และโปรแกรมสําเร็จรูป ของงานจัดซื้อ- จัดทําใบเสนอราคา เอกสารซื้อ - ขาย เอกสารส่งของและรายงานปริมาณสินค ...

 • ซัมมิทอินดัสเทค

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  ซัมมิทอินดัสเทค เขตบางแค, ประเทศไทย เต็มเวลา

  มีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษหรือเริ่มงานได้ทันที

 • ซี.เอช. สวิทช์เทค จำกัด

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 2 วันที่แล้ว


  ซี.เอช. สวิทช์เทค จำกัด เมืองสมุทรสาคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ติดต่อประสานงานกับ supplier เจรจาต่อรองเงื่อนไขได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด-ติดตาม ให้ supplier รับ-ส่งของในเวลาที่กําหนด-หา supplier ใหม่ๆเพื่อเปรียบเทียบราคา-มีทักษะในการบริหารจัดการงานให้ได้ผลลัพธ์ตามเวลาที่กําหนด-จัดทําสรุปข้อมูลรายงานเพื่อนําเสนอผู้บริหาร-ทําการบันทึกข้อมู ...

 • บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  งานหาผู้ขายรายใหม่่งานประสานงานจัดซื้องานเจรจาต่อรองวและเงื่อนไขงานติดตามการส่งมอบสินค้า

 • บริษัท จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำกัด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดซื้ออะไหล่รถยนต์ จัดทําเอกสารการสั่งซื้อ, ตรวจสอบ ติดตามสินค้า, ตรวจเช็ค ติดต่อประสานงาน พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • บริษัท ซัคซีส โมเดล จำกัด

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ซัคซีส โมเดล จำกัด เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - หาข้อมูลผู้ขายรายใหม่- เจราจารายละเอียด ต่อรองราคา/เงื่อนไขการขาย- ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ เอกสารการจัดซื้อ- ควบคุมและติตตาม วางแผนการส่งมอบสินค้า- พัฒนาผู้ขาย ประเมินผู้ขาย- หาผู้ขายรายใหม่สํารอง 3-4 ราย- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก- หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) Safari World

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) Safari World เขตคลองสามวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ดําเนินการจัดซื้อจัดหาสินค้าประเภทต่างๆ ตามที่ได้รับ2. จัดทํา ตรวจสอบข้อมูล และเอกสาร การขอซื้อสินค้า 3. ดําเนินการสรรหา คัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่จัดซื้อ ให้ครบถ้วนถูกต้อง4. กํากับดูแลและควบคุมสินค้าที่สั่งซื้อ ให้สามารถส่งมอบให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามกําหนดเวลา5. ติดต่อป ...

 • บริษัท ซิมเปิ้ลมาร์ท จำกัด

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ซิมเปิ้ลมาร์ท จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.รับผิดชอบในการจัดหาและจัดซื้อภายในประเทศ2.จัดหาซัพพลายเออร์รายใหม่ แนะนําซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพ และทําการสอบถามราคา เจรจาต่อรองราคา และสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น3.รับผิดชอบในการจัดหาและการเปรียบเทียบซัพพลายเออร์รายใหม่เพื่อความคุ้มค่า4.ทําการจ่ายสินค้าในระบบ /เสนอสั่งซื้อเพิ่ม5.รับผ ...

 • บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด พระสมุทรเจดีย์, ประเทศไทย เต็มเวลา

  หาแหล่งวัตถุดิบ ที่ดี มีคุณภาพ ราคาถูกวางแผนการจัดซื้อให้เพียงพอ เจรจา ต่อรองราคาและเงื่อนไขการขายกับผู้ขายประสานงานกับหน่วยงานที่ขอซื้อจัดทําเอกสารรายงานและคัดเลือกผู้ขาย ร่วมกับฝ่ายควบคุณคุณภาพทําสัญญา และข้อตกลงกับผู้ขายวางแผนการส่งมอบสินค้าควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้าปฎิบัต ...

 • บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผนและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านงานจัดซื้อและ จัดหาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน- ควบคุมดูแลระบบงานจัดซื้อและจัดหาให้มีประสิทธิภาพ - ดําเนินการจัดซื้อ วัสดุ , สินค้า ต่างๆ ที่ทางหน่วยงานต่างๆ ร้องขอ - เจรจาต่อรองและประสานงานกับ Supplier / Vendor - ประสานงานด้านการจัดซื้อ แล ...