งาน เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • บริษัท ดักท์เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำไซด์งาน)

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท ดักท์เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลจัดทําและจัดเก็บเอกสาร- เดินเอกสาร- จัดทําแฟ้มงาน- ประสานงานระหว่างวิศวกร หัวหน้างาน คนงาน ผู้รับเหมา ทั้งไซด์งานและออฟฟิตสํานักงานใหญ่


 • บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด/Bara, Windsor & Co., Ltd. เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - จัดทําเอกสารสั่งติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์,ใบสั่งซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์- จัดทํารายงานสรุปรายการสั่งซื้ออุปกรณ์ประจําวัน,จัดทําบันทึกสต็อครถยนต์ในระบบ- ติดตามรถยนต์ที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- จ่ายรถยนต์ที่ตกแต่งเสร็จแล้วให้พนักงานขับรถนํารถยนต์ส่งสาขา- ง ...


 • บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เขตสะพานสูง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ประสานงานด้านเอกสาร- เตรียมเอกสาร- ประสานงานทั้งภายในและภายนอก- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • Anden Corporation Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ดูแลสต๊อก)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Anden Corporation Co., Ltd. เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูแล,จัดทําเอกสารต่างๆของทางบริษัทฯประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯตรวจสอบเอกสาร,สินค้าต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯจัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายตรวจเช็คสต๊อกสินค้า

 • Central Group และธุรกิจในเครือ

  เจ้าหน้าที่ธุรการ (จัดเลี้ยง)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Central Group และธุรกิจในเครือ เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ปฏิบัติงานประจําวันด้านธุรการ บริหารเอกสาร จัดหา เบิกจ่าย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานธุรการตามคําสั่ง- ให้การสนับสนุนทรัพย์สินสํานักงาน การเบิก-จ่าย คูปองจอดรถ การจัดส่งเอกสารเพื่ออํานวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้มาติดต่อ- รับผิดชอบในการซื้อเครื่องใช้สํานักงานกับบริษัทตัวแทน รวมถึ ...

 • GW advance engineering Co.,Ltd.

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  GW advance engineering Co.,Ltd. เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดทําเอกสารใบกํากับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงินจัดทําใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อตรวจรับสินค้า เข้า-ออก สต๊อคประสานงานกับทีมงาน ฝ่ายขาย ฝ่ายวิศวกรรมประสานงานลูกค้า และ ผู้จําหน่ายรับส่งเอกสาร emailจัดทํารายงานประจําสัปดาห์ รายเดือนคอยดูแลงานด้านเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมายเวลาทํางานวันจ ...

 • Inter Partner Assistance Co.,Ltd.

  เจ้าหน้าที่ธุรการ ( Admin )

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Inter Partner Assistance Co.,Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ตําแหน่งนี้จะรับผิดชอบงานธุรการทั่วไปและงานที่เกี่ยวข้องกับบริการช่วยเหลือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้านสุขภาพ · • รับผิดชอบในการส่งเช็คเคลมทางไปรษณีย์ กรอก และประมวลผลเคลมเข้าสู่ระบบ · • ลงทะเบียนการอ้างสิทธิ์แบบไม่ใช้เงินสดและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก ...

 • Prime Road Power Public Company Limited

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  Prime Road Power Public Company Limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ตําแหน่ง Admin Marketing 1 อัตรา Responsibilitiesประสานงาน ทั้งหน่วนงานภายใน และภายนอก แก้ไขปัญหา หรือตอบข้อสักถามจากลูกค้าคํานวณต้นทุน และจัดทําใบเสนอราคา จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานขาย รวมถึงการทํา Presentation ของหน่วยงานจัดทําเอกสารเบิกจ่ ...

 • RICOCHET ริคโคเช

  เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admins)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  RICOCHET ริคโคเช เขตพระโขนง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูแลจัดการร้านค้า Online อัพโหลดรูป และข้อมูลสินค้าตอบคํา ถาม บริการลูกค้าออนไลน์จัดการและประสานงาน ออกพื้นที่ Pop-Up และงานอีเว้นท์ต่าง ๆดูแลจัดการ สต็อคสินค้า การโยกย้ายสินค้า และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้างานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ดูแลจัดเก็บเอกสารทั่วไป จัดทํา ใบวางบิล ...

 • Silver Ice Ltd.

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  Silver Ice Ltd. เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ตรวจเช็คข้อมูลการนําเข้าของพลอย- จัดทํารายงานสินค้า สต็อคพลอยคงเหลือลงในระบบคอมพิวเตอร์- ตามงาน แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 • กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์ เขตพระโขนง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - บริหารงานนิติบุคคล- รับแจ้ง บันทึก จัดทําและจัดเก็บเอกสารงานธุรการต่างๆ- ประสานงานกับลูกค้าและบุคคลของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก- ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายทํางาน 6 วัน/สัปดาห์

 • บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -Report ยอดขาย-จัดทําเอกสาร Invoice -ตรวจสอบความถูกต้องใบแจ้งหนี้ ที่ได้รับจาก Global,ไทวัสดุ-ดูแล เช็คสต๊อก Global,ไทวัสดุ

 • บริษัท กลอนกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท กลอนกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ประสานงานภายในองค์กร-ติดตามเอกสารที่ได้รับมอบหมาย-ดูแลความเรียบร้อยเอกสารภายในแผนก

 • บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เขตพญาไท, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - จัดทํา/จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนด- จัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆของฝ่ายโครงการ เพื่อสนับสนุนการทํางานของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร- สนับสนุนงานทั่วไปของฝ่ายด้านเอกสาร และการปฏิบัติการเพื่อให้งานโครงการ ...

 • บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เขตบางซื่อ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ติดต่อประสานงานเปิดเอกสารใบเสนอราคาเปิดเอกสารใบInvoice, ใบกํากับภาษีทํารายงานสรุปงาขายสรุปรายรับของงานขาย

 • บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด Compomax Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด Compomax Co., Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  •จัดทํารายงานโดยใช้ระบบ Excel · •จัดทําข้อมูลลูกค้าผ่านระบบ ERP · •ดูแลและรับผิดชอบด้านงานรับเอกสาร · •ดูแลแบบฟอร์มงานเอกสาร · •งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท จี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานเอกสาร)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท จี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.เก็บสัญญาและหลักประกันลูกค้าเข้าคลังเอกสาร รวมทั้งการดูแลในการเบิก-คืนเอกสารภายในคลัง2.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการรับสัญญา/เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บเข้าคลัง3.ตรวจสอบเอกสารและหลักประกันให้ถูกต้อง/ครบถ้วน ก่อนการเก็บเข้าคลัง4.คูแลเรื่องการประสาน ส่งคู่สัญญาให้ลูกค้า ...

 • บริษัท ชวาลา ไอเดนติกส์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ชวาลา ไอเดนติกส์ จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.งานเอกสาร สัญญาเช่าต่างๆ งานจดทะเบียน เปลี่ยนชื่อบริษัท กรรมการ ผู้ถือหุ้น 2. งานแอดมิน สั่งซื้อของใช้สํานักงาน ดูแลทรัพย์สินของบริษัท 3. จัดคิวตารางงานmessenger 4.คัดแยกจดหมาย

 • บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - สังกัดแผนกบริหารหนี้- ตรวจสอบเอกสาร- คีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ- จัดทํารายงานสรุปประจําเดือน- งานธุรการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท ซิมโฟนี่ คอมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ซิมโฟนี่ คอมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -จัดการด้านงานธุรการและจัดทําเอกสารของโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการตามที่กําหนดไว้-ประสานงานระหว่างทีมงานบริษัทฯ และทีมงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เพื่อนพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี-จัดลําดับความสําคัญของงาน และ ...