งาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • ACP Package Co.,Ltd

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  ACP Package Co.,Ltd เขตบางบอน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ติดต่อประสานงานลูกค้าเสนอขายสินค้าของบริษัทหรือทําคอนเทนเพื่อขายสินค้าทําใบเสนอราคาติดตามการสั่งซื้อและออเดอร์ลูกค้าสรุปรายละเอียดยอดขายในแต่ละเดือน

 • JSR Group

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale Engineer)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  JSR Group เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ติดต่อ โฆษณา และนําเสนอสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ2. เรียนรู้วิธีการใช้สินค้า วิธีการแก้ปัญหาในกรณีสินค้าชํารุดรวมถึงวิธีการใช้อย่างผิดวิธี หรือกรณีชํารุดขณะอยู่ในประกัน3. บริการลูกค้าก่อน และหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีพื้นที่ว่าง1.อยุธยา 2 อัตรา ...

 • Nettrix Corporation Co., Ltd.

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Corporate Solution)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Nettrix Corporation Co., Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. เสนอขายอุปกรณ์ตู้สาขา PABX ของ NEC และ Panasonic สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ออฟฟิศ โรงพยาบาล โรงแรม บริษัทโลจิสติกส์ และประกันภัย ติดตั้งพร้อมให้บริการระบบเครือข่ายโทรคมนาคม 4G ทุกรูปแบบ2. เสนอให้บริการระบบโทรศัพท์แบบเหมาจ่าย (Buffet) ทุกรูปแบบ จากผู้ให้บริการ AIS DTAC และ TRUE เ ...

 • บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เขตสะพานสูง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ทํายอดขายให้ได้ตามเป้าที่กําหนดทุกเดือน 2.เสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า 3.ติดตาม และรักษาฐานลูกค้ารายเก่า4.เพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ และเปิดตลาดใหม่ๆ 5.นําเสนอการขายทั้งช่องทางออนไลน์ และเดินทางออกไปหาลูกค้าโดยตรง 6.จัดแสดงสินค้า นิทรรษการ งานแสดงสินค้าต่างๆ 7.วางแผนกา ...

 • บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. นําเสนอข้อมูล ส่งเสริมการขาย สร้างยอดขายและปิดการขาย2. หาลูกค้าใหม่ เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กําหนด และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า3. ให้การบริการหลังการขาย และช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า เช่น ดูแลพอร์ตของลูกค้า4. สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด5. จัดทําสรุป Sale report ร ...

 • บริษัท ที.แอล.เอช. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วน)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ที.แอล.เอช. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมืองสมุทรปราการ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  หาฐานลูกค้าใหม่ เข้าพบลูกค้าเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มยอดขายรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ําเสมอนําเสนอสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทให้แก่ลูกค้าจัดทําใบเสนอราคาและติดตามดูแลลูกค้าเพื่อปิดการขายจัดเตรียมข้อมูลสินค้า รายงาน ...

 • บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( Sales Executive )

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด - ติดต่อประสานงานกับโรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเงื่อนไขที่ตกลง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


 • บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เขตบางซื่อ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.หาช่องทางการขายใหม่ๆ และตามที่มอบหมาย2.เสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ3.บริหารลูกค้าและงานขาย4.รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย


 • บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ เขตลาดพร้าว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ต้อนรับและให้บริการลูกค้า นําเสนอขาย พาลูกค้าชมโครงการและห้องตัวอย่าง อธิบายข้อมูล และปิดการขาย- ทําเอกสารเกี่ยวกับการขาย- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสัญญาจ้างปี/ปี มีโบนัส ต่อสัญญาทุกปีและโอกาสบรรจุเป็นพนักงานประจํา

 • บริษัท นิวเทค เทรดดิ้ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท นิวเทค เทรดดิ้ง จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  บริษัทของเราทําธุรกิจเกี่ยวกับขายเครื่องปั๊มลมในโรงงาน ปั๊มลมลูกสูบ ปั๊มลมรถลาก เครื่อง Generator (เครื่องกําเนิดไฟฟ้า) และ อะไหล่ ฯลฯ อีกทั้งยังมีบริการติดตั้ง และซ่อมบํารุงอีกด้วย บริษัทต้องการรับสมัครฝ่ายขายที่มีความสนใจ และมีความรับผิดชอบต่อยอดขายในส่วนที่ได้รับมอบหมาย และขยา ...

 • บริษัท บิค คลีน จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (sale)

  พบใน: beBee S2 TH - 23 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท บิค คลีน จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ออกพบลูกค้ารายใหม่ หรือรายเดิมเพื่อสํารวจพื้นที่จริงก่อนเสนอราคา2. จัดทําใบคํานวณต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ครอบคลุม ตามที่ลูกค้าต้องการ3. ตรวจเช็ค ใบเสนอราคาทุกใบที่เกี่ยวข้องก่อนนําเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด4. รับฟังปัญหา ข้อร้องเรียนจากพนักงาน/ลูกค้า และนําข้อมูลเสนอ ...

 • บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา- มีประสบการในการขายบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ- มีใจรักในการบริการ และสามารถปิดการขายได้- มีความรู้ความเข้าใจในการติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคาร

 • บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (sale executive)

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด เขตลาดพร้าว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ประสานงานด้านการขาย- หาโอกาสใหม่ๆในการสร้างยอดขาย- พบลูกค้าตามที่นัดหมายเพื่อนําเสนอสินค้า- รับคําสั่งซื้อจากลูกค้า- แจ้งโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆให้ลูกค้าทราบ- จัดการงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง


 • บริษัท รีคูม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เขตวังทองหลาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - นําเสนอขายสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหาร ให้กับร้านอาหาร ร้านขายส่ง และกลุ่มลูกค้าอื่นๆ ในพื้นที่ ภาคกลาง และตะวันออก- เสนอขายสินค้าของบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย- ออกหาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม - จัดทําแผนงาน รายงานและวิเคราะห์ผลการออกตลาด- รับผิดชอบยอดขายให้บรรลุเป้าหม ...

 • บริษัท วอทฟอร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท วอทฟอร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด- วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กําหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า- วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทํารายงานและร่วมนําเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย เพ ...

 • บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -เพศชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี -วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม,คอมพิวเตอร์, อิเล็คทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้านงานขายลูกค้าที่เป็นตัวแทนจําหน่าย หรือถ้ามีประสบการณ์ขายงานโครงการ เช่น งานราชการ, งานโรงแรม และมีประสบการณ์ในการติดต ...

 • บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Representative)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - นําเสนอการขายสินค้าให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตลอดจนปิดการขาย - ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ - วางแผนการขายร่วมกับทีม เพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ - จัดทําใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( Sales )

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด-ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า-วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริการข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้-ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงาน ...

 • บริษัท อี เฟรท (ไทยแลนด์) จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท อี เฟรท (ไทยแลนด์) จำกัด เขตบางคอแหลม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ทํา Visit plan weekly report กําหนดการเข้าพบลูกค้าในแต่ละสัปดาห์2. Report ผลประจําสัปดาห์ และประเมินผลการเข้าพบลูกค้าในแต่ละวันของสัปดาห์3. ทําการนัดหมายเข้าพบลูกค้าเพื่อ Present บริการของบริษัท4 .ทําใบเสนอราคาให้ลูกค้า และติดตามผลลัพธ์การขายอย่างใกล้ชิด5. สร้างความสัมพันธ์ที่ ...

 • บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ประสานงานขายตลาดสด2. ดูแลประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขายตลาดสด 3. รับคําสั่งซื้อ ติดตามหนี้ที่ค้างชําระ4. รู้เส้นทางภายในกรุงเทพ ฯ เป็นอย่างดี และสามารถออกต่างจังหวัดได้5. ขับรถยนต์เกียร์ Auto และเกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่6. จัดทําเอกสารงานฝ่ายขายและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย