งาน Account executive

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ขายและนําเสนอสินค้า Brand Cricut ให้กับลูกค้าช่องทางปัจจุบันและลูกค้าช่องทางใหม่ (Cricut เป็นผู้ผลิตเครื่องตัดอัจฉริยะที่ทํางานร่วมกับแอปที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยในการออกแบบและปรับแต่งงาน Craft ตามต้องการได้เกือบทุกอย่างทั้งแบบเริ่มต้น และมืออาชีพ เช่นบัตรที่ออกแบบได้เองตามต้องกา ...

 • บริษัท อโรม่า กรุ๊ป

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท อโรม่า กรุ๊ป เขตลาดพร้าว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.รับผิดชอบผลการดําเนินงานและประสานงานการพัฒนารูปแบบการบริหารงานขายของ Aroma Shop 2.บริหารยอดขาย กําไรและค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop3.บริหารงบการตลาดและงบค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop4.จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปี5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • BUILTIN ASSET

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  BUILTIN ASSET เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1) ดูแลและขยายลูกค้าตามแผนงานของทางบริษัท2) รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมาย3) ติดต่อประสานงาน และดูแล ลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ4) ร่วม พัฒนากลยุทธ์ และแผนงานทางการตลาด กับทางบริษัท

 • Choco Card Enterprise Co., Ltd.

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Choco Card Enterprise Co., Ltd. เขตพระโขนง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ดูแลลูกค้าปัจจุบัน และเข้าต่อสัญญากับลูกค้า หรือ เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเดิม รวมถึงการดูแลลูกค้าระหว่าง Project-จัดทําสัญญาบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย-ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดการขาย รวมถึงการดูแลลูกค้าหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้ ...

 • I.J. Siam Co., Ltd.

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  I.J. Siam Co., Ltd. เขตบางคอแหลม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ทําหน้าที่ในการขายสินค้าประเภทจอมอนิเตอร์-รับผิดชอบการเปิดลูกค้าใหม่ -งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • Leschaco Group Thailand

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Leschaco Group Thailand เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  To provide excellent customer service To cooperate with operation department (freight, customs clearance, etc.) in solving problem, report status and provide proactive solution to customer To receive all claims, complaints, and suggestions from customers and cooperate to the depa ...

 • Pure Search Recruitment Co., Ltd.

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Pure Search Recruitment Co., Ltd. เขตพญาไท, ประเทศไทย เต็มเวลา

  If you have a passion for being in the "people business" and want to be part of the effort to source for the right talent empowering our clients' business growth, join our team today as an Associate Consultant The Role of Account Executive · As an Account Executive, you will be ...

 • Synergy E Co.,Ltd.

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  Synergy E Co.,Ltd. เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Position Overview : · Account Executive/Sale will be responsible for developing and maintaining business relationship with advertisers and Brand Marketers · Job Descriptions : · Contact new and exist clients to visit and present proposal in order to hit the company's sales target ...

 • ZPS Corporation Co., Ltd.

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  ZPS Corporation Co., Ltd. เขตบางซื่อ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Responsibilities- Able to cold call prospect leads to acquiring new customers and able to maintain relations with existing customers- Working closely with multiple shippers, consolidators, and freight forwarders to ensure the timely arrival of goods to contractors- Serving as a p ...

 • บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เมืองนนทบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  นําเสนอขายผลิตภัณฑ์ ประเภท งานพิมพ์ Inkjetหาลูกค้ารายใหม่ นําเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขาย

 • บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

  account executive

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เขตบึงกุ่ม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Working with internal and external parties to maintain that meets the client's brief and budget. · Manage overall the project accomplished goals, designs on-time and within budget along with achieved high satisfaction from customer. · Coordinates and tracks progress of project st ...

 • บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด เขตคลองสาน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce เช่น (Shoppe)2.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง3.บริการจัดการดูแลการขาย และส่งมอบให้กับลูกค้า อย่างถูกต้องครบถ้วน4.วางแผน และดําเนินการนําสินค้าเข้าร่วมโปรโมชั่น บนช่องทางผ่านช่องทาง E-Commerce5.ให้บริการตอบข้อส ...

 • บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดทําใบเสนอราคาProcess orderติดตามงานและประสานงานฝ่ายผลิตจ้ดส่ง(shipping)ติดตามการชําระเงิน จากลูกค้า

 • บริษัท นิลิคอน (ประเทศไทย) จำกัด

  account executive

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท นิลิคอน (ประเทศไทย) จำกัด เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงานภายในบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแลผลงานที่เกิดขึ้นจนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า

 • บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด บางใหญ่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่เสนอขายสินค้าเข้าห้าง Modern Tradeจัดทํารายการส่งเสริมการขายปฎิบัติงานในพื้นที่ กรุงเทพฯมีรถยนต์ส่วนตัว

 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - นําเสนอขายพื้นสื่อภายใน Mini BigC - เพิ่มฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายในส่วนของการขายสื่อภายใน Mini BigC- พัฒนาแนวทางและกลยุทธ์การขายสื่อโฆษณาให้เป็นไปตามแผนของบริษัทฯ

 • บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ทําเป้ายอดขายคําสั่งซื้อ และยอดรายรับ ตามที่บริษัทกําหนด 2.ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด (กลุ่มลูกค้าโครงการ และตัวแทนจําหน่าย) สอบถามความต้องการ ดูแลช่วยเหลือหาทางออกที่ดีที่สุดให้ลูกค้า อย่างสม่ําเสมอ3.สานสัมพันธ์ ประสานงาน ติดตามผลเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสมหลังปิดการขาย ให้งานสําเร็จอย ...

 • บริษัท พายน์ มาร์เก็ตติ้ง ดีไซน์ จำกัด

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท พายน์ มาร์เก็ตติ้ง ดีไซน์ จำกัด เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.นัดหมาย ติดตามประสานงานลูกค้ากับพนักงานในองค์กร2.บริหารลูกค้าจากฐานข้อมูลเดิมและร่วมดูแลลูกค้ารายใหม่3.เจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี4.เขียนรายงานความคืบหน้าของลูกค้า ประชุมสรุปงานกับลูกค้าและติดตามเอกสารต่างๆได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน5.มีความรู้แล ...

 • บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เขตพญาไท, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -พัฒนายอดเติมเงินของตู้บุญเติมของตัวแทนบริการ-ให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาให้ตัวแทนบริการ-พัฒนาคุณภาพตัวแทนบริการ-ผลักดันให้ตัวแทนบริการขยายพื้นที่ตู้บุญเติม-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และตัวแทนบริการ

 • บริษัท มาสเตอร์ ฮับ จำกัด

  Account Executive

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท มาสเตอร์ ฮับ จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ติดต่อ / ประสานงานลูกค้า เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเคราะห์และหาทางออกร่วมกับผู้จัดการแผนก เพื่อกําหนดกลยุทธ์การขายและปิดการขายทําหน้าที่รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้คําแนะนําพร้อมคําปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการหลัง ...