งาน IT Support

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • RGF HR Agent Recruitment

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 2 วันที่แล้ว


  RGF HR Agent Recruitment Thailand - Chonburi, ประเทศไทย Permanent

  Number of employees: · Total : 800 Local : 786 Japanese : 14 · Report Line: · Thai IT Supervisor (Male, age 35) · Team Member: 1 person * will increase 4 or 5 perosns · Number of Subordinates: 0 persons · Products: · Tools for agricultural work Gardening and others Clients: · T ...

 • บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด (HABITAT GROUP)

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด (HABITAT GROUP) เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลด้าน IT Support- ซ่อม PC, Notebook, Printer, Lan- ดูแลแก้ปัญหาด้าน Software ทั่วไป- หาอุปกรณ์ทดแทนด้าน IT PC, Notebook, Printer- ดูแลด้านการเบิก-คืนอุปกรณ์ไอที เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายทรัพย์สิน

 • ABC Cooking Studio

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  ABC Cooking Studio เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Provide technical support for staff. Setup PC/laptop for new staff, including software installation and user account creationManage staff email and user accounts, e.g. Office 365Troubleshoot technical issues encountered by staff, e.g. no internet connection, the printer can't pri ...

 • AC Media Pro Co.,Ltd

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  AC Media Pro Co.,Ltd วัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Qualifications · Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, or related field. · 1-2 years of experience in IT administration or related field. · Knowledge of Mac and/or Windows operating systems. · Knowledge of Microsoft Office skills. · Experience with Goo ...

 • Align Solution Co.,Ltd

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Align Solution Co.,Ltd เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบ Network, Server, Hardware, Software (OS etc.) และส่วนอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องกับสายงาน ให้กับลูกค้าและระบบภายในของบริษัทฯ2. รายงานสรุปผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบประจําเดือน, ประจําปี3.งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

 • BUILK ONE GROUP CO., LTD.

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  BUILK ONE GROUP CO., LTD. เขตราชเทวี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  • ดูแลและตรวจเช็คการทํางานของ Server และ Network และแก้ไขข้อผิดพลาดเบื้องต้น · • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ Windows, IOS, MS Office 365, Program อื่นๆ, Network, Server, mobile รวมถึง Hardware ต่างๆ · • ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ์ภายในสํานักงาน · • ให้คําปรึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์ร ...

 • Baxter Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Baxter Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. เขตราชเทวี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  The IT support will support the Thailand organization by managing the IT/IS environment including systems, network, software, hardware, database, and reporting · 1 IT Support: · To provide technical support to users for troubleshooting problems with Business Application, PCs, LAN ...

 • Bonjour Company Limited

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Bonjour Company Limited เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - สามารถติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ - สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ - แก้ไขปัญหา ทั้งทางด้าน Software และ Hardware - มีความรู้พื้นฐาน Microsoft Power BI - ประสานงานทีมงานระบบ POS (โปรแกรมขายหน้าร้าน) ในส่วนของการดูแล,ติดตั้งระบบ - คอยให้ความช่วยเหลือ ...

 • CCS Comservice (Thailand) Limited

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 23 ชั่วโมงที่แล้ว


  CCS Comservice (Thailand) Limited เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -Hardware,Software,Network-ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware,Network,OS-เข้าใจการทํางานของคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,จอภาพ,อุปกรณ์สํารองไฟ-ติดตั้ง ลงโปรแกรมระบบ Internet และระบบ Security-ดูแลแก้ไขปัญหา Hardware และ Software ซ่อมแชมดูแลคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ-ช่วย support งานด้านค ...

 • Exzy

  IT support

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Exzy ห้วยขวาง, ประเทศไทย CONTRACT

  หน้าที่รับผิดชอบ · ติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ที่หน้างานของลูกค้า · เข้า Stand by หน้างานหลังติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ · ลงโปรแกรมซอฟต์แวร์ พร้อมอัพเดตโปรแกรมที่ตัวอุปกรณ์ · สามารถเซ็ตระบบซอฟต์แวร์ที่ตัวอุปกรณ์ได้ · สามารถแกะเครื่องอุปกรณ์ ถอดอุปกรณ์ที่อยู่บนเมนบอร์ด และประกอบเข้าใหม่ · รายงาน ...

 • G Com Solutions Co., Ltd.

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  G Com Solutions Co., Ltd. เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ให้คําปรึกษา ดูแล แก้ไข ติดตั้งในงานด้านคอมพิวเตอร์ ทั้ง HW และ SW รวมทั้งงานด้าน Network เบื้องต้นและอุปกรณ์ IT อื่นๆ

 • I Residence Hotel Silom

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  I Residence Hotel Silom เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงแรม2.ดูแลระบบ Lan ,access point,config share data & printer3.มีความรู้ ระบบ Windows xp 7.8.8.1,10 และ Micrsoft Office 2007-20134.มีความรู้เรื่อง CCTV แบบ analog และ IP CCTV

 • MISO DIGITAL CO., LTD.

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  MISO DIGITAL CO., LTD. เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Provide helpdesk support to staffs and onsite at propertyPerform daily/monthly procedures, ensure the successful completion of the process Perform routine system setup as required by software and/or programsAssist with IT support and troubleshooting computer hardware, software, a ...

 • Network Integration Solutions Co., Ltd.

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Network Integration Solutions Co., Ltd. เขตธนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ดูแลบริหารการสนับสนุน แก้ไขปัญหาด้านสารสนเทศ-ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โปรแกรมและระบบงานที่เกี่ยวข้อง-แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น-ควบคุมและติดตามการใช้เครื่องและโปรแกรม-สามารถตรวจสอบและคอยดูแลระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต Network ต่างๆ ของบริษั ...

 • PA CORPORATION SYSTEM CO.,LTD.

  IT support

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  PA CORPORATION SYSTEM CO.,LTD. เขตมีนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.มีความรู้ในด้านอุปกรณ์ไอที เช่นคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เน๊ตเวิร์ค กล้องวงจรปิด และ ซอร์ฟแวร์เช่น Window ที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี

 • POPNIX Co.,Ltd.

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  POPNIX Co.,Ltd. เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - รับแจ้งเรื่องปัญหาหรือ ขอข้อมูลจากลูกค้า ทางโทรศัพท์/line/email - ทําเอกสารสรุปงาน Report ประจําเดือน ส่งลูกค้า

 • Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd. เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Provide direct customer service and technical support related to computer and network to users as required Setup, configure Windows client platform and provide troubleshooting to related problems Manage security policy to ensure the information system is protected and prevented f ...

 • Reeracoen Recruitment Co., Ltd.

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Reeracoen Recruitment Co., Ltd. เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Perform problem solving and assistance on various software applications and hardware systems. · Installing and configuring hardware, software and application based on IT policy and standard. · Monitoring and maintaining computer systems and networks. · Managing LAN, WAN, Wireless ...

 • SANY THAIYONT CO.,LTD

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  SANY THAIYONT CO.,LTD เขตดอนเมือง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. รวบรวมและจัดเตรียมแนวทางการนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร วางแผน และควบคุมระบบงานเครือข่าย งานพัฒนาโปรแกรม และงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น2. ดําเนินการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาวางแผนปรับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับ ...

 • SIAM NETWORK & COMPUTER CO., LTD

  IT Support

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  SIAM NETWORK & COMPUTER CO., LTD ปากเกร็ด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  วางแผนและทํางานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ช่วย Sales ในการปิดการขายทําให้ลูกค้าพึงพอใจในงานบริการ ออกแบบระบบ นําเสนอ ติดตั้ง และให้คําปรึกษากับลูกค้า รับผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหางานด้านเทคนิคทั้งหมดตามกําหนดเวลา ฝึกอบรมทางเทคนิคให้กับลูกค้า ดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ Test , R&D ตัวใหม่ ...