งาน programmer

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • RGF HR Agent Recruitment

  Programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  RGF HR Agent Recruitment Thailand - Chachoengsao, ประเทศไทย Permanent

  Number of employees : · Total : 419 Report Line : IT · Assistant Manager Team Member: 10 / Programmer 2 Number of Subordinates: 3 (Technician ) · Products: · Engines (Vertical type Diesel Engines) · Clients: · Automotive Manufacturing Saturday Working: · Depend on company calend ...

 • AC Media Pro Co.,Ltd

  Programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  AC Media Pro Co.,Ltd เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Job Responsibilities · Leading ability · Familiar with social media · Supervise and lead the team members within the department to meet the goals · Experience in Web application architecture etc. CSS, Javascript, Pythons, emulator automation (auto JS/tiny task) · Bootstrap, jQ ...

 • ASCGroup

  Programmer (

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  ASCGroup กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Analyze project scope, specification, wireframe, plan and timeline to prepare for production. Develop Web Application. Report progress and all problems occurred to project manager Deliver complete project following project plan and timeline · Analyze project scope, specification, ...

 • Adecco Thailand

  Programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Adecco Thailand Chonburi, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Job Summary: · Our client is an automotive industry company running business for manufacturing. Well known for pipe manufacturing in the automotive market.Location: Amata City ChonburiWorking Time: Mon – Fri from 7:30 – 16:30 (Sat according to the company calendar)Benefit & Welf ...

 • Albaly Group Recruitment Co., Ltd.

  programmer (รหัสงาน 276)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Albaly Group Recruitment Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  【JOB ID : ALBALY_276_JOB】ตําแหน่ง: PROGRAMMERสถานที่ทํางาน: Samut Prakanเวลาเข้างาน : Monday - Friday 08.00-16.40(Part time is also possible)เงินเดือน: 20,000-35,000 THBรายละเอียดงานใช้ PHP เพื่อพัฒนาบริการและโปรแกรมสําหรับการใช้งานภายในและภายนอก

 • Basic Solution Co., Ltd.

  Programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Basic Solution Co., Ltd. เขตบางกอกใหญ่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - พัฒนา ERP Software (Odoo) ด้วยภาษา Python,XML- ทําความเข้าใจลักษณะธุรกิจและ Work Flow ตามความต้องการของลูกค้า- การทํา Report โดยต้องมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (Postgresql)- พัฒนาโมดูลตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Hays Recruitment (Thailand) Ltd.

  Programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Hays Recruitment (Thailand) Ltd. เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  our new companyThis is a recycled fabrics and products manufacturing company partnering and coordinating with various organizations in Thailand with a vision to create a positive impact on the planet. · Your new role · You will be designing, testing and developing applied program ...

 • Innopia (Thailand) Co., Ltd

  / Programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Innopia (Thailand) Co., Ltd กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Develop program with C#Net,net core,API,MVC,vb include writing store procedure. Using OOP concepts and UML diagrams based on company standards. Build and deploy application. Works mostly independently within task guidelines established by management. Perform work based on defined ...

 • Jasmine International Public Company Limited

  Programmer (PHP, JAVA, NodeJS, Python)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Jasmine International Public Company Limited ปากเกร็ด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Design and develop software system to support business requirements. · Consult with users, analyze requirements, and recommend technical specifications. · Develop accurate and efficient software system according to the requirements. · Build and deploy software to several environm ...

 • KCE Group Company Co., Ltd.

  Programmer (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  KCE Group Company Co., Ltd. เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ตําแหน่ง Programmer -วิเคาระห์ความต้องการระบบงานคมอพิวเตอร์สารสนเทศ -พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์สารสนเทศ -ฝึกอบรมผู้ใช้ระบบงาน และให้คําแนะนํา

 • KG Information Systems Co., Ltd.

  Programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  KG Information Systems Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  WFH / Hybrid work1. · Full Stack Developer · Skills: · Node. · JS, JavaScript, DevOps, Kotlin(Experience is an advantage)2. · Java Developer · Skills: · JAVA, Spring Boot, JSP, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Restful API3. · Go Developer · Skill: · Golang4. · NET Developer · Skil ...

 • MAA GROUP

  Programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  MAA GROUP เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ1. วิเคราะห์และออกแบบระบบ/โซลูชั่นตามความต้องการของผู้ใช้งาน2. พัฒนาระบบซอร์ฟแวร์ให้ตรงตามที่ออกแบบได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด3. ดําเนินการทดสอบหน่วยและแก้ไขข้อผิดพลาด4. ประสานงานระหว่างทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพที่สุด5. บริหารจัดก ...

 • Nabla Digital Co., Ltd.

  Programmer (Web / Mobile App / Unity)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Nabla Digital Co., Ltd. เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ทําในตําแหน่งงาน Programmer- ทํา Website HTML, CSS- เขียนโปรแกรม C# บน โปรแกรม Unity - เขียนโปรแกรมระบบ เชื่อมกับ database- ทํางานแบบ Hybrid Working คือ ทํางานที่บ้าน 4 วัน / ทํางานที่ออฟฟิต 1 วัน

 • Nemara Consulting Co Ltd.

  programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Nemara Consulting Co Ltd. เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Microsoft .NET Technology, C#, MVC, IIS, .Net CoreMicrosoft SQL Server Database Experience, Crystal Report,Or OracleMinimum 1 year's experience

 • Nemera Consulting Co, Ltd.

  Programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Nemera Consulting Co, Ltd. เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Develop accurate and efficient programsMaintain current knowledge of standard language, coding methods, and operations requirementsThoroughly tests the operation of completed programs and linkage to other programsAssists the system analyst to establish file requirements and proce ...

 • PE Resourcing Service Co., Ltd.

  Programmer (Front-end, Back-end)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  PE Resourcing Service Co., Ltd. เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Qualifications: · Bachelor in Computer Science or Computer Software Engineering or relating field · At least 2 years of experience in Front-end or Back-end · Job Description: · (Front End) · At least 2 years experience in Front end programming and web development withexperience i ...

 • Synergy Global Network Co., Ltd.

  Programmer (พระราม 3)

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  Synergy Global Network Co., Ltd. เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Experience in develop application based on Windows and Web Server Environment for Client-Services. Knowledge of HTML5/CSS/JS Knowledge Software design pattern ( MVC, MVP, MVVM) Experience in either SQLServer,Oracle,DBMS Knowledge in object Oriented Programming and UML. Able ...

 • TRSC International LASIK Center

  Programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  TRSC International LASIK Center เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ทําการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทํางานในบริษัท- ทํางานร่วมกับทีมงานเพื่อทําการออกแบบ และปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ- ให้ความช่วยเหลือ หรือแนะนําการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบงานต่างๆ โดยการพัฒนาโปรแกรมทั้งแบบ Client/Server และ Web

 • iMAXX Solutions Co.,ltd.

  Programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  iMAXX Solutions Co.,ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Software development and following design spec. under expected period.Create and modify application software (Coding)Coordinate with other team to deliver the best performanceSupports and / or installs software applications and component; work from written programming specificati ...

 • ขอนแก่นแหอวน จำกัด

  Programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  ขอนแก่นแหอวน จำกัด เมืองขอนแก่น, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.พัฒนาระบบ New Application หรือ Software ใหม่ๆ2.ทดสอบระบบ New Application หรือ New System ต่างๆ3.จัดทําคู่มือการทํางาน (Manual) ทั้งในส่วนของ User และ Technical documentation manuals4.ติดตั้งระบบในการใช้งานและจัดสอน(Training)การใช้งานให้กับUsers ทั้งในส่วนที่มีการแก้ไขระบบงานเดิ ...