งาน Project Engineer

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  • วางแผนและกํากับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ · • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อํานวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ · • บริหารคุณภาพงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อพร้อม ...

 • บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เขตพุทธมณฑล, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Job Purposeรับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณResponsibilities- วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา- ควบคุมตรวจสอบการทํางานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน- ควบคุมต ...

 • บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เขตคลองสาน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ทําหน้าที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 นนทบุรี จึงได้เปิดรับสมัครพนักงานที่มีความรู้และความสามารถเข้ามาร่วมงานกับเรา โดยมีรายละเอียดดังนี้- วางแผน และกําหนดวิธีการควบคุมงานในการควบคุมให้ผู้รับจ้างดําเนินการให้เป็นไป ...

 • CCS Comservice (Thailand) Limited

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  CCS Comservice (Thailand) Limited เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -On site control team daily workload progress and quality inspection -Clear solution with customer and troubleshooting -Clear material for installation team-Support concern inspection document

 • Ensys Co.,Ltd.

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Ensys Co.,Ltd. เขตวังทองหลาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  • ควบคุมระยะเวลาของโครงการ งบประมาณ คุณภาพ และความปลอดภัยของงานสถานีไฟฟ้า · • บริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ · • ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย · • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ลูกค้า PEA ...

 • ION ENERGY CORPORATION LIMITED (HEAD OFFICE)

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  ION ENERGY CORPORATION LIMITED (HEAD OFFICE) เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ○ รับผิดชอบภาพรวมทั้งหมดของโครงการในหน้าที่หัวหน้าโครงการ การบริหารจัดการ ตรวจสอบกระบวนการทํางานและผลงาน รวมถึงจัดทํารายงานการก่อสร้างในการติดตั้งโซล่าร์○ เป็นตัวแทนบริษัทในฐานะเจ้าของโครงการนั้น ๆ ได้ บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ตรงตามเวลาและงบประมาณที่กําห ...

 • Michael Page Thailand

  Project Engineer(Supervisor)

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Michael Page Thailand Rayong Province, ประเทศไทย เต็มเวลา

  About Our Client Our client is one of the biggest suppliers and manufacturers of mineral wool products with global reliable business partners · Job Description Performing project management tasks associated with prepare, schedule, coordinate and monitor the assigned engineering ...

 • RGF HR Agent Recruitment

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  RGF HR Agent Recruitment Thailand - Bangkok, ประเทศไทย Permanent

  Project Engineer (PLC/Mechanical engineer) (21K–41K) (SDG-83569)วิศวกรโครงการ(PLC/วิศวกรเครื่องกล)Job Responsibilities · • Visit clients by own drive(Area : Bangkok, Bangna, Chonburi, Rayong and so on) · • Designs control programs for machines and systems · • Design control and ...

 • Scaleup Consulting., LTD.

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Scaleup Consulting., LTD. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูแลงานติดตั้ง ระบบประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ดับเพลิง ปรับอากาศวางแผนงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยของหน้างานให้เสร็จตามแผนงานถอดแบบงานระบบ ประมาณราคางานระบบจัดทํารายงานผลการทํางานประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited เขตบึงกุ่ม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ- เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา- ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ- ตรวจสอบและติดตามการทํางานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง- จัดทํารายงานความก้าวหน้าของโครงการ

 • Thai Nippon Plant Co., Ltd.

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Thai Nippon Plant Co., Ltd. เขตบางนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Project ManagementCoordination to execute the projectPreparation of proposalCost calculationCost, schedule and document control

 • Wan Thai Foods Industry CO.,LTD (บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด เครือ อายิโนะโมะโต๊ะ กรุ๊ป)

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  Wan Thai Foods Industry CO.,LTD (บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด เครือ อายิโนะโมะโต๊ะ กรุ๊ป) เขตมีนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Job description · Study the improvement work, design, plan and construction or installation management, testing to confirm the work result. · Engineering design, calculation, drawing, and technical support · Co ordinate with other department for design data management and working ...

 • บริษัท ซี เอ ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  Project engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ซี เอ ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ควบคุมแผนงานหลักของงานระบบสุขาภิบาล แอร์ - ควบคุม Matterial และ shop drawing ของโครงการ - จัดทํา Mat App เพื่อส่งขออนุมัติโครงการ - ควบคุม Budget ให้เป็นไปตามแผน- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ทํางานวันจันทร์ -เสาร์

 • บริษัท ซีวิไลซ์ อัพ จำกัด

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ซีวิไลซ์ อัพ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. รับมอบนโยบายจากผู้จัดการโครงการ และประชุมทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน รวมทั้งมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนให้สามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กําหนด พร้อมรายงานแผนงาน และผลการดําเนินงานประจําสัปดาห์และประจํา เดือน รวมถึงวิเ ...

 • บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  วางแผนการใช้วัสดุต่างๆสําหรับงานโครงสร้าง เช่น เหล็กเสริม,คอนกรีต,แบบหล่อ ฯลฯ ให้สอดคล้องกับเวลาแผนงานที่กําหนด คิดปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง,ควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และกําหนดเวลาก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ประสานกับทีมงานทุกฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ Shop Drawing ...

 • บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ควบคุมแผนงานหลักของงานระบบสุขาภิบาล แอร์- ควบคุม Matterial และ shop drawing ของโครงการ- จัดทํา Mat App เพื่อส่งขออนุมัติโครงการ- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายทํางานวันจันทร์ -เสาร์

 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - บริหารโครงการ รวบรวมข้อมูลทํารายงาน- ติดตามความก้าวหน้าของงาน- ตรวจสอบคุณภาพงานตามขอบเขตงาน,ระยะเวลา,มาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

 • บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 2 วันที่แล้ว


  บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด เขตบางกะปิ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - รับผิดชอบบริหารจัดการงานโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด- บริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในโครงการให้อยู่ในงบประมาณ- ติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า, ผู้รับเหมา เพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน- ควบคุมงานติดตั้งของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบ

 • บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

  Project Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  •จัดทําแผนงานงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระยะของโครงการตามที่สัญญากําหนด · •ทําหน้าที่ประมาณราคา วางแผนงาน จัดงบประมาณของโครงการ บริหารงานให้เป็นไปตามแผน · •บริหารจัดการโครงการ ควบคุมงบประมาณ ความก้าวหน้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด · •จัดหาผู้รับเหมาติดตั้ง ...

 • บริษัท อินโนเว็ก โฮลดิ้ง จำกัด

  Project Engineer(Renovate)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท อินโนเว็ก โฮลดิ้ง จำกัด เขตวังทองหลาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  • ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้รับเหมาเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการออกแบบหรือการก่อสร้าง · • ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการซึ่งจําเป็นต้องมีการจัดการการออกแบบและการจัดการการก่อสร้าง · • พัฒนาและปรับปรุงแผนการก่อสร้างโครงการโดยละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าตา ...