งาน Project Manager

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • Adecco Thailand

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Adecco Thailand Bangkok, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Responsibilities: · Our client is a well-known automotive company specializing in chemical, electrical, and electronic parts. Over the past years, they have been development their B2B ecommerce platform and now looking for an Project Manager Platform Development) to support in t ...

 • Agile Services Co.,Ltd.

  Project manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Agile Services Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. Manage the projects in Company (Help Chinese factories to apply for TISI or NBTC or FDA licenses), we will provide traning for the whole process2. · Translate technical standards or files from Thai to English.3. Other jobs assigned by Manager.

 • Amity (Eko Corporations Co, Ltd)

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Amity (Eko Corporations Co, Ltd) พระโขนง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Your impact: · The Project Manager will oversee the development of chatbot and mobile projects for enterprise companies such as banks, insurances, department stores, governments, etc. and coordinate across teams, partner with various levels of stakeholders, and will work on sever ...

 • BEYOND 360 Co.,Ltd

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  BEYOND 360 Co.,Ltd เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ลักษณะงาน : 1. สํารวจโครงการที่มีศักยภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าชาวต่างชาติ2. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ผ่านเงื่อนไขที่กําหนด3. วางกลยุทธ์ในการขายและการโปรโมทร่วมกับทีมขายและทีมการตลาด4. ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการและทีมงานขาย และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานสําเร ...

 • Bangkok Bank

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Bangkok Bank ยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Job Description: · Handling end-to-end special projects from MB or Bank-wide that impact to MB · Special projects includes Large spin-out projects from regular release, technical improvement project, MB project not related into regular releases · Handling Delivery process activit ...

 • Boost Juice Bars (Vitality Thai Opco Company Limited)

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Boost Juice Bars (Vitality Thai Opco Company Limited) เขตราชเทวี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  To liaise with Mall/Landlord's design and project team in matters pertaining to fit-out guide & requirements, site progress, inspections and matters pertaining to site handover, site fit-out progress, and store openings. · To liaise with internal Boost design & project team memb ...

 • Cloud Design and Construction Co., Ltd.

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Cloud Design and Construction Co., Ltd. เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.บริหารจัดการโครงการ ควบคุมงบประมาณ เวลา กําหนดวิธีการควบคุมให้ผู้รับจ้างดําเนินการให้เป็นไปตามข้อผูกผันในสัญญา รูปแบบ และข้อกําหนดคุณภาพงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย2.สามารถกําหนดแผนงาน ควบคุม และวางแผนการก่อสร้างในโครงการที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความคืบหน้า และติดตามโดยใช้โปรแกรม Microsoft ...

 • Deloitte SEA

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  Deloitte SEA Bangkok, ประเทศไทย

  What impact will you make? · At Deloitte, we offer a unique and exceptional career experience to inspire and empower talents like you to make an impact that matters for our clients, people and society. Whatever your aspirations, Deloitte offers you unrivalled opportunities to rea ...

 • Ditruz

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Ditruz ธัญบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.รับ Requirement งานทางด้านการพัฒนาระบบ วางแผนในการพัฒนาระบบและควบคุม จนทําให้โปรเจ็คเสร็จลุล่วง2.จัดทําประมาณการกําลังคน งบประมาณ และทําแผนงานบริหารโครงการ ควบคุมอัตรากําลัง งบประมาณ เวลา ต้นทุน ให้ตรงตามแผนที่วางไว้3.Monitor Product and Quality และจัดทําเอกสารความคืบหน้าการดํา ...

 • Duter lighting.,Ltd

  Project manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Duter lighting.,Ltd เขตพญาไท, ประเทศไทย เต็มเวลา

  In this role, you have the opportunity toJoin the highly successful sales team of GOF System while advancing your career in a dynamic, fast paced, and multinational environment of GOF Thailand. · You are responsible for · Acts as a single point of contact for customer accounts fo ...

 • Greyscale Digital Co., Ltd.

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Greyscale Digital Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  + รับบรีฟรายละเอียดงานเว็บไซต์แอพพลิเคชั่นจากลูกค้า+ ศึกษาทําความเข้าใจกับ Project ที่ตนเองได้รับมอบหมายโดยละเอียด+ จัดทําแผนโครงการ (Project Planning ) ภาพรวมโครงการ ทีมทํางาน ระยะเวลา และตรวจสอบคุณภาพของงาน+ จัดทํารายละเอียดงาน และวางแผนดําเนินการงานด้านเว็บไซต์ ระบบแพลทฟอร์ม ส ...

 • Hitachi Careers

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Hitachi Careers Krung Thep Maha Nakhon Bangkok, ประเทศไทย

  Description · Mission Statement: · The Project Execution team are at the heart of our organization, meeting and exceeding customer expectations while helping to build a sustainable and profitable future. Hitachi Energy Grid Integration support customers in creating stronger, sma ...

 • KAMU KAMU Co., Ltd.

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  KAMU KAMU Co., Ltd. เขตบางเขน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  รับผิดชอบแผนงานโปรเจคสําหรับสาขาใหม่และการปรับปรุงสาขา ทั้งมาสเตอร์และแฟรนไขส์ *ควบคุม ตรวจสอบ ผู้รับเหมาและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องขนาดพื้นที่ แบบร้าน ระบบสาธารณูปโภค / ระบบไฟฟ้า ระบบNetwork/ CCTV *ประสานงานกับผู้รับเหมาและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกําหนดการให้แป็นไปตามระนะ ...

 • NW CORPORATION CO.,LTD.

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  NW CORPORATION CO.,LTD. เขตคลองสามวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -วางกรอบขอบเขตการทํางาน-วางแผนบริหารโครงการ กําหนดแผนงาน และจัดสรรบุคลากรอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภายใต้แผนงบประมาณที่บริษัทกําหนด-ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทํางานของทีม-วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างาน ให้โครงการแล้วเสร็จอย่างมีประะสิทธิภาพ พร้อมส่งให้ลูกค้าได้ทันกําหนด ...

 • Origin Property Public Company Limited

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Origin Property Public Company Limited เขตบางนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - อํานวยการจัดทํา แผนงานก่อสร้างโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนทางธุรกิจขององค์กร- ตรวจสอบ พัฒนา แบบการใช้วัสดุ เทคนิควิธีการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางผู้ออกแบบและองค์กร- จัดหา ร่วมจัดหา คัดเลือก ผู้รับเหมาหลัก ผู้รับเหมาย่อย วัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงการให้ ...

 • PSS Group

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  PSS Group เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Determine and define project scope and objectives · Predict resources needed to reach objectives and manage resources in an effective and efficient manner · Prepare budget based on scope of work and resource requirements · Track project costs in order to meet budget · Develop and ...

 • RGF HR Agent Recruitment

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  RGF HR Agent Recruitment Thailand - Chachoengsao, ประเทศไทย Permanent

  Number of employees : · Total: 600 Local: Japanese: 1 Foreigner: · Report Line: · Marketing manager (TH) · Team Member: · TBA Number of Subordinates: TBA Products: Noise barrier Clients: Government, Constructor, B2B and B2G · Saturday Working: · Every other SaturdayPosition Obj ...

 • Sunline Technology (Thailand) Co., Ltd.

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Sunline Technology (Thailand) Co., Ltd. จตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Job Summary · You will be responsible for overseeing the planning and implementation of an entire project through budgeting, managing project human resources, sourcing suppliers and planning the project release. · Key Responsibilities · Drives the project teams across all technic ...

 • Synergy Global Network Co., Ltd.

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  Synergy Global Network Co., Ltd. เขตพญาไท, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางกรอบขอบเขตการทํางาน - วางแผนการบริหารโครงการ - บริหารค่าใช้จ่ายในโครงการ - บริหารโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบ, Website, Mobile App - บริหารทีมงาน (Designer, SA, BA, Developer Team) - ตรวจสอบและ ปรับปรุงกระบวนการทํางานของทีม - ประเมินผลการทํางานของทีม - คอยแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้ ...

 • Tridept Co.,Ltd.

  Project Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 2 วันที่แล้ว


  Tridept Co.,Ltd. วัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Tridept Co.,Ltd. กําลังหาผู้ร่วมงานในตําแหน่งต่อไปนี้ หากมีความสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม · Tridept is a Bangkok-based innovation development product and service that creates a better digital transformation experience for every human in the world.We combined knowledge of d ...