งาน Sale

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • บริษัท ซีวิไลซ์ อัพ จำกัด

  sale (ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ)

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ซีวิไลซ์ อัพ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.เป็นตัวแทนจําหน่ายและติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ ตามโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนและภาครัฐ2.ประสานกับลูกค้าเก่าตั้งแต่เปิดการขายจนปิดการขายตามระยะเวลาที่กําหนด3.ดูแลลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของบริษัทใหม่4.เข้าออฟฟิศ 1-2 วัน/สัปดาห์4.อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท แซมพ์ ไอคอน (ประเทศไทย) จำกัด

  Sale (ประเวศ,นครสวรรค์)

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท แซมพ์ ไอคอน (ประเทศไทย) จำกัด เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.มีหน้าที่ในการนําเสนอขายบ้านให้กับลูกค้า2.ปิดการนําเสนอขายเพื่อให้บรรตามเป้าหมายและยอดขายที่กําหนดติดตาม ประสานงาน และตําเนินการต่าง ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งมอบบ้านและการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นไปตาทันต่อความต้องการของลูกค้า3.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากผู้บังคับบั ...

 • Easy Power Technology Co., Limited

  Sale

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Easy Power Technology Co., Limited เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Easy Power Technology เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ ตู้เช่าพาวเวอร์แบงค์ ทางบริษัทเรากําลังจะเริ่มเปิดตลาดใหม่ในประเทศไทย ค่าสวัสดิการ1.ค่าเดินทาง2.ค่าน้ํามัน3.ค่าโทรศัพท์4.ค่าเสื่อมรถ

 • LMG Insurance Public Company Limited

  Sale (Traditional Distribution)

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  LMG Insurance Public Company Limited เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. To support the Branch to prepare documents for signing the contract with new agents.2. Recruit new agents.3. Increase the sales volume of the agent channel. 4. Development agent to be professional.5. Do activities with agents.4. Training new products to agents.

 • P5 Group

  Sale(Online)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  P5 Group เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - โทรติดตามลูกค้า- ปิดยอดขายและดูแลยอดขาย- ติดตามลูกค้าหลังการขาย- สรุปยอดขายประจําวัน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย- ทํางาน 5 วัน (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00)

 • Peace Oriental Teahouse Co., Ltd.

  Sale

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Peace Oriental Teahouse Co., Ltd. เขตห้วยขวาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  เป้าหมายหลัก : บริหารจัดการงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่พิเศษ ให้ลูกค้าทุกคนที่ได้สัมผัสมีความสุขและความประทับใจ1.รับผิดชอบงานขาย และการบริการลูกค้าในช่องทาง Online ของร้านตามที่ได้รับมอบหมาย2.ให้คําแนะนําเกี่ยวกับสินค้าและบริการของร้านให้กับลูกค้า3.พัฒนาช่องทางที่ได้ร ...

 • Sense Info Tech Co., Ltd

  Sale (Software)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Sense Info Tech Co., Ltd เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Gain market penetration with the product. The associated solutions establish a breadth of reference accounts in a variety of verticals. · Developing professional roles and a basic understanding of the products and services. · Working with the partners and customers to handle th ...

 • บริษัท คูล คูล จำกัด

  Sale

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท คูล คูล จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  นําเสนอขายสินค้าเครื่องปรับอากาศ KUKU DC SOLARAIR ตามประเภทกลุ่มลูกค้า เช่น Cafe, ร้านอาหาร, กลุ่มoffice สํานักงาน, กลุ่ม Home office, กลุ่มองค์กร, โครงการ และอื่นๆขยายฐานลูกค้าใหม่ๆทํายอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกําหนดจัดทํา weekly report

 • บริษัท จัดหางาน เอ-ลิงค์ จำกัด

  Sale

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท จัดหางาน เอ-ลิงค์ จำกัด เขตดอนเมือง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Company Name : Hoshizaki Co.,Ltd.Sales and Maintenance of Kitchen Equipment.Support Mainly for Japanese Customers.Sales and Support Maintenance to Japanese Restaurants.

 • บริษัท ซูเพิร์บ คอม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  Sale

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ซูเพิร์บ คอม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เขตดินแดง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - รับผิดชอบยอดขายตามระเบียบปฎิบัติรวมถึงการทํากิจกรรมการตลาดตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย- หาฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท- สามารถปิดการขาย และนําเสนองาน ผลงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งปิดการขายได้- รับความต้องการจากลูกค้า และการนําเสนองานโครงการกับลูกค้า และสามารถเขียน และเข้าใจงานที่นําเสนอ- ...

 • บริษัท ดอท เจพีจี จำกัด

  Sale (ถือยอด)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ดอท เจพีจี จำกัด เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ออกหาลูกค้า ไปพบลูกค้า (ถือยอดมีค่าคอมให้)-พรีเซนต์ได้ ขายงานต่างๆ -ติดต่อประสานงานต่างๆ ระหว่างลูกค้ากับทีม-สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย-หากมีประสบการณ์ในสายงาน Social Media จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด

  Sale

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด พระสมุทรเจดีย์, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ขายสินค้า จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าจัดเตรียมสื่อสําหรับเสนอขายสินค้า ใบเสนอราคาประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามทวงถามการชําระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าดูแลแก้ไขปัญหา และให้ข้อมูลกับลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าคิดและวางแผนคอนเท้นลงในส ...

 • บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด

  Sale (ขายท่อโลหะ)

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้า- จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท- จัดเตรียมสื่อสําหรับเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา สัญญาซื้อ-ขาย- ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง- ติดตามทวงถามการชําระเงินค่าสินค้า- ดูแล ให้บริการลูกค้าต ...

 • บริษัท ทวีผล 1976 จำกัด

  sale (กทม และปริมณฑล)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ทวีผล 1976 จำกัด บางบัวทอง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผนการขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกําหนด- ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคในแต่ละเขตการขาย- รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่หรือหาช่องทางขายที่มีศักยภาพ- จัดทํารายงานการขาย และแผนที่ลูกค้า- รายงานข้อมูลสภาวะทางการตลาด- ควบคุมดูแลการจัดเรียงสินค้า ...

 • บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด

  Sale

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด เขตสะพานสูง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.นําเสนอบริการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์2.ขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาและเพิ่มยอดขายลูกค้าเดิม 3.จัดทําแผน,เป้าหมายการขาย,แผนพบลูกค้า และประเมินผล 4.รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน,ประจําสัปดาห์และประจําเดือน 5.จัดทํา Organize Chart ของบริษัทลูกค้า 6.จัดทําใบเสนอราคา ...

 • บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

  Sale

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด เขตทุ่งครุ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ออกพบลูกค้า เสนอขายสินค้า และปิดการขาย- สร้างยอดขายเพื่่อบรรลุเป้าหมาย- ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย

 • บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด

  Sale (ภาคสนาม)

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด เขตดินแดง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  =ติดต่อคุณฉัตร 082-826 5265=- เสนอขายสินค้า และส่งเสริมการขาย- สามารถติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในรูปแบบ Cold Call เพื่อเสนอสินค้า และ ส่งเสริมการขาย- ถ้ามีประสบการณ์การขายในรูปแบบการลงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการขายจะ พิจารณา เป็นพิเศษ***หมายเหตุ*** หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเ ...

 • บริษัท พีเจ.อินดัสทรี่ จำกัด

  sale

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท พีเจ.อินดัสทรี่ จำกัด เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อทําการซื้อขาย เปิดใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ให้กับลูกค้า-ติดต่อประสานกับฝ่ายบัญชีเมื่อการซื้อขายแล้วเสร็จ-ติดตามออเดอร์เมื่อทําการเปิดออเดอร์กับลูกค้าไปแล้ว-ประสานงานกับฝ่ายขนส่งเมื่อมีการขนส่งให้กับลูกค้า-ประสานงานกับลูกค้า(ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้รับสินค ...

 • บริษัท ฟอร์จูน ฟอร์ซ ลิฟวิ่ง จำกัด

  Sale

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ฟอร์จูน ฟอร์ซ ลิฟวิ่ง จำกัด เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่2.ศึกษาข้อมูลลูกค้าที่จะไปพบเพื่อเสนอขายสินค้า3.จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างสําหรับนําเสนอขายสินค้า4.ประสานงานเรื่อง Order งานเอกสารขาย และการส่งมอบสินค้า กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง5.ติดตามทวงถามการชําระเงินค่าสินค้าจากลูก ...

 • บริษัท ยนตรทรัพย์ จำกัด

  Sale

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท ยนตรทรัพย์ จำกัด เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วิเคราะห์ตลาด ทําโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับแต่ละ Platform ตามกลยุทธ์ที่ได้รับมอบหมาย- มองหาโอกาสจากกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ขยายฐานลูกค้า และรักษาฐานจากลูกค้าเดิม- ดูแลให้การขายได้ยอดตามเป้าที่กําหนดในแต่ละเดือน- มีความเข้าใจการทําคอนเท้นท์ขาย ภาพ และโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ตามกลยุท ...