งาน Sales Engineer

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • Alpha group

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Alpha group เขตบึงกุ่ม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  การเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้า อาทิเช่น วาล์ว ปั๊ม อุปกรณ์กับดักไอน้ํา ( Steam trap ) เครื่องมือวัด เพื่อพัฒนางานขายการนําเสนอ การขาย และการเข้าพบลูกค้าวางแผนการทํางาน / จัดทํารายงาน บริหารกําไร-ต้นทุน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายประจําสํานักงานใหญ่ 2 ตําแหน่ง / นครราชสีมา 1 ตําแหน่ง

 • บริษัท ธรรม ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท ธรรม ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด บางพลี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Find new customer information. Create new relationships with customers. Prepare information for customer offerings. Negotiate the terms of sale. Track the delivery results. And customer satisfaction. Master Distributor Control. Maintaining the company's existing customer base and ...

 • บริษัท บิส นคร จำกัด

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  บริษัท บิส นคร จำกัด เขตคันนายาว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูแลลูกค้าเก่า สร้างฐานลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กําหนด สร้างความสัมพันธิ์ที่ดีกับลูกค้า ประสานงานและรับเรื่องต่างๆ ระหว่างลูกค้าและองค์กร วางแผนการขาย ส่งสินค้าตาม Order ลูกค้า


 • บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เขตมีนบุรี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. การขาย , การให้คําปรึกษา และเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับนายจ้าง2. ใช้โปรแกรม CRM (Customer Relation Management) : จัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ว่า จะเป็นการขาย การตลาด และการบริการ3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานบริการ (Service)4. จัดทําระบบฐานข้อมูลลู ...

 • บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - รักษายอดขายและรับผิดชอบงาน- กําหนดแผนงานหลังจากรับทราบความต้องการของลูกค้า รวมทั้งประสานงานกับทีมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ประเมินค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่ต้องการในแต่ละโครงการสําหรับการเสนอราคา (bidding phase)- นําเสนอข้อมูลสําหรับการดําเนินโครงการให้แก่ลูกค้าและผู้บริหาร- ติด ...

 • เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เขตพญาไท, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. Achieve new accounts and sale target2. Seek the business opportunity to develop the applications for LNG/LPG market3. Coordinates and facilitates company's business activities between all concerned parties

 • APT TRADING (THAILAND) CO.,LTD

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  APT TRADING (THAILAND) CO.,LTD เขตคลองสามวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่2.ทํายอดขายตามเป้าที่บริษัทกําหนดและดูแลไม่ให้เป้ายอดขายลดลง3.จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท4.จัดเตรียมสื่อสําหรับนําเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย5.ประสานงานเรื ...

 • Adecco Thailand

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Adecco Thailand Samutprakarn, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Responsibilities: · Search for target customers from industrial factories · Provide company products and services to customers. · Explore customer needs and provide products · Maintain the existing customer base and attract new customers. · Provide pre-sales guidance and after-s ...

 • Adin Tech (Thailand) Co., Ltd.

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Adin Tech (Thailand) Co., Ltd. เขตลาดกระบัง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - หาลูกค้าใหม่และต่อยอดลูกค้าเก่า- เพิ่มยอดขายให้บริษัท- ติดต่อลูกค้า- ติดต่อSupplier- ทํางานตามคําสั่งหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชา- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Albaly Group Recruitment Co., Ltd.

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Albaly Group Recruitment Co., Ltd. เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  【JOB ID: ALBALY_280_JOB】ตําแหน่ง: Sales Engineer สถานที่ทํางาน: ติด BTS ช่องนนทรีเวลาเข้างาน: Monday - Friday 08.30-17.30เงินเดือน: ฐานเงินเดือน 60,000 - 70,000 THBหน้าที่ความรับผิดชอบ:- กิจกรรมการขายให้กับลูกค้าปัจจุบัน 80% และลูกค้าใหม่ 20%- สนับสนุนลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิ ...

 • Beamatic Laser Technologies Co., ltd

  sales engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Beamatic Laser Technologies Co., ltd บางพลี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. · Result-Oriented, responsible for sales target, is able to make yearly sales strategy: · break up yearly sales target, make reasonable quarterly, monthly sales target and its execution plan accordingly;2. Customer-Oriented, End-End management based on customer needs regarding ...

 • Color Global Co., Ltd.

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Color Global Co., Ltd. เขตหลักสี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  หน้าที่และความรับผิดชอบ1. รับผิดชอบดูแลการขายเครอื่งมือของบริษัทฯที่เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรง2. กําหนดแผนการขายนําเสนอสินค้าขายสินค้าให้คําปรึกษาแก่ลูกค้า3. ประสานงานส่งมอบสินค้าหรือส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเอง4. ฝึกอบรมการใช้งาน ติดตามการชําระเงิน และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

 • Danaher

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Danaher Bangkok, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Key Responsibilities · Performs all sales activity within an assigned geographic territory to meet company objectives. · Annually submits and implements a detailed sales action plan identifying: On-line Process and Lab instrument sales objectives, sales opportunities for customer ...

 • Epithos Co., Ltd.

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Epithos Co., Ltd. เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  * ติดต่อและออกพบลูกค้าเพื่อนําเสนอสินค้าและให้คําปรึกษาแก่ลูกค้า* จัดทําใบเสนอราคาให้กับลูกค้า และติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้า* วางแผนการขาย กระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย* วิเคราะห์ข้อมูลการขาย ประเมินปัญหา จัดทํารายงานยอดขาย* สร้างความไว้วางใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อล ...

 • Epzicons Co., Ltd.

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Epzicons Co., Ltd. เขตลาดพร้าว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. นําเสนอขายสินค้าตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย2. ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้ารายเก่า3. ให้คําแนะนําด้านเทคนิคและวิธีการใช้งานเบื้องต้นแก่ลูกค้า 4. ดูแลยอดขายและวางแผนกลยุทธ์ในการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย5. มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์เครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะเครื ...

 • Glory Winner (Thailand) Co.,Ltd.

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Glory Winner (Thailand) Co.,Ltd. ศรีราชา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Responsibilities:1.To develop potential customers in Southeastern Asia;2.To follow up business with the customers and keep well contact to maintain the partnership;3.Keeping following/maintaining current existing customers allocated/designated by Headquarter;4.To conduct market r ...

 • IKKI (Thailand) Co., Ltd.

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  IKKI (Thailand) Co., Ltd. เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Visit customers in industrial of automotive, electronic, chemical, medical and other industries to approach and present company's products and services. Approach and sell measuring equipment and inspection tools (CMM, 3D scanner, Microscope, MFR tester, Gauge, Cutting, Grinding a ...

 • Infact Technology System Co., Ltd

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Infact Technology System Co., Ltd เขตบางเขน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - รายละเอียดงาน Sale Engineer - นําเสนอสินค้าให้กับลูกค้า- หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ- Maintain relationship with clients

 • M2M Products Co.,Ltd.

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  M2M Products Co.,Ltd. เขตคันนายาว, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Job description: 1. Build relationship with customers and seek for more potential customers to capture opportunity in all company products.2. Establishes new accounts and services accounts by identifying potential customers and planning and organizing sales call schedule.3. Drive ...

 • MEASURETRONIX LTD.

  Sales Engineer

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  MEASURETRONIX LTD. เขตวังทองหลาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง- ค้นหากลุ่มลูกค้าใหม่และนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า- ประสานงานกับลูกค้าและภายในทีม เพื่อติดตามรายละเอียดการขายและส่งมอบงาน- วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายเทคนิค- นัดหมายเพื่อนําเสนอ ...