งาน Sales Executive

ตำแหน่งงาน
>
Sales Executive
 • Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Ltd

  Sales Executive

  1 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Ltd นนทบุรี, ประเทศไทย

  Job ID · 48853 · Business · Service(Hotel, Travel, Beauty, Restaurant) · Job Detail · - Responsible for bringing information and offer surgery services, treatments, and products to foreign customers · - Give advice and solve problems for customers correctly · - Prepare quotations ...

 • Reeracoen Thailand

  Sales Executive

  1 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  Reeracoen Thailand พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย

  **Industry**: Machinery/Heavy Machine, Agriculture · - ** Job Description**: · - Provides product, service, or equipment technical and engineering information by answering questions and requests. · - Establishes new accounts and services accounts by identifying potential customer ...

 • Adecco

  Sales Executive

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  Adecco กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **About the Company**: · - Machinery Equipment · - Sales Executive · - Car Driving License required · **Responsibilities**: · - Identify and research potential customers through various channels, including cold calling, networking, and online research. · - Generate leads and main ...

 • The Swan clinic

  Sales Executive

  4 วันที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  The Swan clinic เชียงใหม่, ประเทศไทย

  ให้การต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในคลินิก · - ให้ข้อมูลลูกค้าเกียวกับบริการ/โปรโมชั่นของทางคลินิก · - สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ · - ปิดการขาย · - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย · - เวลาทํางาน น. · - ยินดีรับทุกเพศ · - มีประสบการณ์ด้านคลินิกเสริมความ ...

 • RGF

  Sales Executive

  1 วันที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  RGF กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **Job Detail**: · - Sales Executive - Petrochemicals (40K-60K) (SDG · - เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายปิโตรเคมี- · - Taking care of upstream petrochemical Industry (offshore / onshore) · - Order and Sales Execute the day-to-day work with the current and potential customers to offer product ...

 • PRTR

  Sales Executive

  2 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  PRTR ดินแดง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  Being able to offer Diesel Oil, Fuel oil, and Asphalt to clients. · - Maintaining old customer base and adding more to new customer base. · - Making quotations for the customers, closing the deal, and reminding debt balance. · - Meeting the customers on planning week. · - Ensurin ...

 • บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Sales Executive(Freight Forwarder)

  1 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:2 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตสวนหลวง)**: · **เงินเดือน(บาท) **:25, ,000**: · **วันหยุด **:วันอาทิตย์**: · **เวลาทํางาน **:08:30 - 17:30**: · **เวลาทํางานอื่น **:SAT/SAT HALF DAY**: · * ...

 • Sangchai Group

  Sales Executive

  2 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  Sangchai Group พุทธมณฑล, นครปฐม, ประเทศไทย

  นําเสนอสินค้าตู้ไฟฟ้า ประเภท ตู้คอนโทรล ตู้ MDB และสินค้าอื่น ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคาร บริษัทพลังงาน และอื่นๆ · - ประสานงานดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาฐานลูกค้าใหม่ เพื่อนําเสนองานและปิดการขาย · - วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาศ แนวทางการตลาด และฝ่ายการขาย ของคู่แข่งและ ...

 • Elabram

  Sales Executive

  1 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  Elabram กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  Key Responsibilities · Give presentation/proposal to customer of semiconductor and other electronic devices industry. (Proposing Product / Calculate Cost for Quotation) · Retrieve production forecast from customer. · Visit customer and make/maintain good relationship with checkin ...

 • Gibthai Co.,Ltd

  Sales Executive

  6 วันที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  Gibthai Co.,Ltd Thailand, ประเทศไทย

  **หน้าที่ความรับผิดชอบ** · 1. นําเสนอขายสินค้าทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้กับลูกค้าในกลุ่มโรงพยาบาลเขตภาคกลาง ตลอดจนดําเนินจนจบกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ · 2. สามารถวางแผนการขาย และรับผิดชอบยอดขายที่ได้รับในแต่ละปี · 3. ติดตั้งและตรวจรับสินค้าให้สามารถใช้งา ...

 • JAC Recruitment

  Sales Executive

  1 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  JAC Recruitment กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  Job title: · - Sales Executive- Contract type: · - Permanent- Location: · - Bangkok- Specialisation: · - Sales- Salary: · - ฿50,000 - ฿50,000 Annual- Reference: · - PR/ Contact details: · - Natcha Paethep (Mai)- Job published: · - May 12, :07**Business type**:Trading · - *** · ** ...

 • RGF HR Agent Recruitment

  Sales executive

  1 เดือนที่แล้ว


  RGF HR Agent Recruitment Thailand - Chonburi, ประเทศไทย Permanent

  Number of Employee: Total 30 persons, Thai 25, Japan 5 Report Line : JP Manager Team Member: 3 person All male Number of Subordinates: NoneSaturday Working: Twice a month Job Responsibilities- Visit clients site by your own car for maintain and develop Clients ( Exist : New = 50: ...

 • Talentvis

  Sales Executive

  2 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  Talentvis Thailand, ประเทศไทย

  Permanent · Sales/Business Operation Support · - Salary RangeTHB 30 - THB 40 · - LocationThailand · - Date PostedJan 8, :17:35 PM - a month ago · **Job Requirement**: · - Bachelor degree in Related fields · - Min. 3 years experience in Automotive field · - Good computer skill in ...

 • บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

  Sales Executive

  2 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด นครราชสีมา, ประเทศไทย

  สินค้าอุปโภค/บริโภค · วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา ปี- ขอนแก่น, นครราชสีมา, มหาสารคาม, ยโสธร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์- ปริญญาตรี- 15, ,000 บาท/เดือน + Commission- หน้าที่และความรับผิดชอบ · Sales Executive (B2B) แม็คโคร สาขาที่เปิดรับ · - แม็คโคร ขอนแก่น · - แม็คโคร ชุมแพ ...

 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Sales Executive

  3 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand, ประเทศไทย

  การก่อสร้าง/การตกแต่ง · วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา ปี- ลาว- ปริญญาตรี- ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission- หน้าที่และความรับผิดชอบ · **Do you have the passion for sales and developing a new market?** · *** · **Job Overview**: · ***- Develop and identify ...

 • Inchcape

  Sales Executive

  1 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  Inchcape กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **ลักษณะงาน** · - นําเสนอขายรถยนต์มือสองพรีเมี่ยมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า · - ทํายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด · - บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบของบริษัทและทําเอกสารหลังการขาย · - ดูแลพื้นที่ขายและรถให้พร้อมต่อการขาย · - นําเสนอสินค้าตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆตามที่ ...

 • Kerry Express (Thailand) Limited

  Sales Executive

  2 สัปดาห์ที่แล้ว


  Kerry Express (Thailand) Limited เขตบางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ติดต่อหากลุ่มลูกค้า - กลุ่มแฟรนไชส์- รักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า- แก้ไขปัญหาสําหรับลูกค้าและลูกค้าโดยการพัฒนาโซลูชั่นการขาย แนะนําเสนอแนะให้กับลูกค้า แฟรนไชส์- ติดตามโอกาสทางธุรกิจและการขายใหม่ๆ ในเชิงรุก- ดําเนินการ (เยี่ยมชมการขาย) แฟรนไชส์ตามที่ร ...

 • Marriott International, Inc

  Sales Executive

  1 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  Marriott International, Inc พังงา, ประเทศไทย

  **Job Number** · **Job Category** Sales & Marketing · **Location** Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa, 1/111 Moo 2, Amphur Takuapa, Phang Nga, Thailand VIEW ON MAP · **Schedule** Full-Time · **Located Remotely?** N · **Relocation?** N · **Position Type** Non-Management · *** · ...

 • Belink Media Co.,Ltd.

  Sales Executive

  2 วันที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  Belink Media Co.,Ltd. ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**จํานวนที่รับ **:2 ตําแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง), ภูเก็ต(เมืองภูเก็ต)**เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**วันหยุด **:ไม่ระบุ**เวลาทํางาน **:ไม่ระบุ**เวลาทํางานอื่น **:ไม่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ · - ายละเอียดงาน- รับผิด ...

 • Bureau Veritas

  Sales Executive

  2 สัปดาห์ที่แล้ว

  สมัครโดยตรง

  Bureau Veritas ปทุมธานี, ประเทศไทย

  Our people are ambitious and humble, believing in what they do and convinced that our purpose is shaping a world of trust. With responsibility and openness, they daily serve our clients in 140 countries, to bettering society. Across all our businesses and countries, each one of o ...