งาน System Analyst

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • ASCGroup

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  ASCGroup เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Job Scope: · Analyze business requirements/needs, use cases across gained productivity, and efficiency. · Realize the business & solution impacts to self-application and relevant applications. · Co-design application practical functionalities, solutions, and integrations across a ...

 • Albaly Group Recruitment Co., Ltd.

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Albaly Group Recruitment Co., Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  【JOB ID: ALBALY_286_JOB】ตําแหน่ง: System Analystสถานที่ทํางาน:Bangkok( BTS สถานีอโศก,MRT สถานีสุขุมวิท)เวลาเข้างาน:Mon-Fri 09:00-18:00เงินเดือน:30K-50Kหน้าที่ความรับผิดชอบ:- การปฏิบัติงานโปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) · • รับข้อมูลความต้องการจากลูกค้า (Fit & Gap analy ...

 • CDS Solution Corp.,Ltd.

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  CDS Solution Corp.,Ltd. เขตสายไหม, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - บริการโครงการที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับ designer+programmer+user- วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน- ติดตามงานในแต่ละช่วงของการพัฒนาระบบ ตามแผน Timeline ที่วางไว้

 • Innopia (Thailand) Co., Ltd

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Innopia (Thailand) Co., Ltd กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  System Design, Database design, Architecture Design and Coding. Write system specification and give command to programmers. Provide application consult service, development technique, troubleshooting, training. Gathering and analysis user's requirements to provide solutions for u ...

 • บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Gathering Requirement Anaysis and Design Process Flow Create Test Scenario, Test Case, Test Result At least 5 years of experience in SA field Good command of English Strong SQLWorking time: Mon-Fri, 8.3017.30 · Gathering Requirement Anaysis and Design Process Flow Create Test Sce ...

 • 1577 Home Shopping Co.,Ltd.

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  1577 Home Shopping Co.,Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Gather and analyze requirement from user. Design software documentation and design Diagram such as Sequence diagram, Flow chart, ER Diagram Coordinate closely with developer during system development. Communicate with Developer teams in business and technical terms Review coding ...

 • Align Solution Co., Ltd.

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Align Solution Co., Ltd. เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. เก็บ Technical Requirement และจัดทําเอกสาร Technical Requirement2. ออกแบบ User Interface, ER Diagram, Flow chart, UML ด้วย MS Visio3. จัดทํา Presentation และนําเสนอรายละเอียดการออกแบบระบบ4. ติดตามและประสานงานกับ Programmer ควบคุมคุณภาพงาน ทดสอบ5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างใ ...

 • Asian Technology Solutions

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  Asian Technology Solutions เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Job Description · Documenting customer requirements · Creating processes, templates and guideline for specification · Creating technical design ad feature specification process · Creating document for testing, training operation and maintenance manual · Testing and guide programm ...

 • Avalant Co.,Ltd.

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Avalant Co.,Ltd. บางรัก, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Avalant · "เรากําลังขยายทีมพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัลหากคุณมีใจรักในเทคโนโลยีใหม่ๆ ต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทดิจิทัลระดับประเทศ เราต้องการคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีม" · Responsibilities · Gathering Business Requirement including Interview client's end ...

 • CDG GROUP

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  CDG GROUP เขตยานนาวา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -ศึกษา วิเคราะห์ เก็บรวบรวมรายละเอียดความต้องการ ออกแบบ และเสนอแนะ Business Process ทางด้าน IT ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทํางานของ User การพัฒนาระบบงานต่างๆ ในองค์กร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ด้านระบบงานบัญชี-การเงิน หรือระบบแผนกบุคคล-ติดตาม รายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคการดําเนิน ...

 • Code-D 789 Co., Ltd.

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Code-D 789 Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  System Analyst - งานประจําJob Description:A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า- วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริงB. งานออกแบบและพัฒนา software- จัดทําเอกสาร requirement spec และ prototype ที่ถูกต้อ ...

 • Cube SoftTech Co., Ltd.

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Cube SoftTech Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Cube SoftTech Co., Ltd.'s clients are leaders in many business fields. We are now looking for a professional IT Staff to join our professional team for delivering high quality software to our customer. · Responsibilities · Responsible to analysis and design according to requirem ...

 • ESITeam

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  ESITeam เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - เก็บ Requirement จากผู้ใช้งาน (สามารถตั้งคําถาม สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน และสรุปความต้องการของผู้ใช้งานได้)- จัดทํา Business Process - สรุปคุณสมบัติของระบบ (Feature)- จัดทํา Use Case Diagram ,Activity Diagram, Test Case - จัดทํา UAT ร่วมกับผู้ใช้งานระบบ- จัดทําเอกสาร ประกอบด้วย TOR, P ...

 • ETERNAL RESIN Co., Ltd.

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 22 ชั่วโมงที่แล้ว


  ETERNAL RESIN Co., Ltd. เขตสาทร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1) ออกแบบ ศึกษาขอบเขตงาน Application ประเมินเวลาและ Resource2)จัดทําแผนการดําเนินงาน Application ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท3)ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบงาน Application4)ทดสอบระบบงาน Application5)จัดทําเอกสาร คู่มือ พร้อมกับอบรมพนักงานในบริษัท

 • Hays Recruitment (Thailand) Ltd.

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Hays Recruitment (Thailand) Ltd. เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Your new companyThis is a leading IT solution provider with a vision to establish trust relationship with customers and employees to create true business value and to achieve mutual sustainable growth. · Your new roleYou will be getting requirements, making design, programming, t ...

 • Jasmine International Public Company Limited

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  Jasmine International Public Company Limited ปากเกร็ด, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Gathering software requirements. · Develop Software Requirement Specification. · Analysis and Design Software. · Develop Software Design Specification. · Present the software prototype of software solution. · Handle customer's requirements to balance the resources and cost. · Con ...

 • KNACX Corporation Co., Ltd.

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  KNACX Corporation Co., Ltd. เขตคลองสาน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดเก็บ Business Requirementวิเคราะห์ Business Requirement เพื่อทําเป็น Technical Requirement และประเมินผลระบบวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก Technical Requirementวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบธุรกิจที่เป็นอยู่จัดทําเอกสาร Technical Requirement ให้กับคนในทีมSupport การทํางานของทีมแล ...

 • Kiatnakin Phatra Financial Group

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Kiatnakin Phatra Financial Group วัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Responsibilities : · Analyze Business needs, gather information, requirements, and identify impact of technical and functional related of proposed implementation solution · Responsible for end to end workflow process, dataflow diagram, system/application's specifications and syst ...

 • Motif Technology Public Company Limited

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Motif Technology Public Company Limited เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  -เก็บความต้องการจากลูกค้า-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบและปรับปรุงโปรแกรมให้สอดคล้องต่อการใช้งาน-ออกแบบ Requirement Spec, ประสานงานกับ Developer-จัดทํา Project Document (SRS, SDS, ER Diagram, Business Flow, User Manual etc...)-ทดสอบระบบ, Support UAT กับลูกค้า

 • Nemera Consulting Co, Ltd.

  System Analyst

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  Nemera Consulting Co, Ltd. กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. วิเคราะห์ Business Requirement ออกแบบ Work Flow, Data Flow ให้ตอบโจทย์การทํางานงานขององค์กร2. ออกแบบ Web Application (UI, Database (ER Diagram)) ให้รองรับการทํางานตาม Flow และ Business Logic ขององค์กร3. ทําเอกสาร Software Design เพื่อส่งมอบงานให้ Developer4. ทดสอบระบบร่วมกับ D ...