หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
Bangkok
>
การท่องเที่ยว/การท่องเที่ยว/การต้อนรับขับขัง
Dani Khudabuksh

โซเชียล


เกี่ยวกับ Dani Khudabuksh:

I am a hard working guy.. i will try my level best to attain this job..

ประสบการณ์

sales man 

csr 

real estate agent 

การศึกษา

i Worked in a real estate agency.. i also worked as csr at ePlanet communication pvt..

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค การท่องเที่ยว/การท่องเที่ยว/การต้อนรับขับขัง เดียวกันกับ Dani Khudabuksh

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

 • บริษัท คอนโดไทย จำกัด [Propso]

  Real Estate Agent

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท คอนโดไทย จำกัด [Propso] เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  *** รายได้ขั้นต่ํา 35,000 บาท/เดือน ***-พาลูกค้าของบริษัทเข้าชมทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามช่วงเวลาที่กําหนด [ไม่จําเป็นต้องเข้าออฟฟิศ]-ประสานงานการทํางาน นําเสนออสังหาริมทรัพย์ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งขายและให้เช่า-ดูแล และควบคุม ผู้ประสานงานและติดตามลูกค้าเพื่อเยี่ยมชมสถานที ...

 • บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Call Center Agent

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เขตราชเทวี, ประเทศไทย เต็มเวลา

  บริการให้ข้อมูลด้านสินค้าและบริการ รับแจ้งเรื่องร้องเรียน แนะนําติชม รวมถึงดําเนินการแก้ไขปัญหาตามขอบเขตของงานที่กําหนดให้แก่ลูกค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นตามบริการของแต่ละ Service

 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

  Call Center Agent

  พบใน: beBee S2 TH - 2 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.ให้คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางบริษัทที่เหมาะสมกับลูกค้า ผ่านช่องทางการติดต่อหลักของบริษัทฯ 2.บันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในระบบการทํางานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน3.รับแจ้งและดําเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ ของบ ...