หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
Samut Sakhon
>
อุตสาหกรรมการผลิต/เครื่องกล
Kriangkrai KHAMTHANET

โซเชียล


เกี่ยวกับ Kriangkrai KHAMTHANET:

Experienced in metallurgy field more 12+ years

ประสบการณ์

March 2022 - Present

Cortech Integrity and Expertise Co., Ltd. - Rayong, Thailand               

Senior Metallurgical and Corrosion Technician

 • In Failure analysis filed: assistant to the engineer to do sample preparation and perform the test. Draft the test result with observation abnormal. 
 • Join the technical meeting discuss on test result. 
 • Onsite inspection in metallurgy field (Replica test)
 • Perform mechanical test (Tensile test, Hardness test, Impact test) 
 • Monitoring and take care lab equipment including maintain calibration plan. 
 • Prepare the test report 

 

June 2016 - March 2022 

IS Industrie (Thailand) Ltd. - Samut Prakan, Thailand         

Metallurgical Laboratory Technician                                                                                                                                          

 • Perform test and inspection for the specimens after corrosion test
 • Operate and maintenance equipment and machine in laboratory
 • Perform prepare specimen for metallographic analysis
 • Metallographic analysis
 • Replica test
 • Hardness test
 • Prepare the test report
 • Onsite inspection in metallurgy field 

 

October 2014 - May 2016

Ducati motor (Thailand) Co., Ltd - Rayong, Thailand                                                 Metallurgical Laboratory Technician 

 • Operate and maintenance equipment and machine in laboratory
 • Perform prepare specimen for metallographic analysis
 • Metallographic analysis
 • Welding joint analysis• Hardness test
 • Prepare the test 

 

November 2012 - September 2014

Caterpillar (Thailand) Limited - Rayong, Thailand                                                       Metallurgy Laboratory Specialist

 • Operate and maintenance equipment and machine in laboratory
 • Perform prepare specimen for metallographic analysis
 • Welding joint analysis
 • Hardness test
 • Support chemical lab
 • Input the test results in LRS system 

 

July 2009 - October

Nippon Steel Bar & CH Wire Co., Ltd. - Rayong, Thailand                                       QA/Inspection

 • Perform inspection of products from production line by measuring tools
 • Perform mechanical test (Tensile, Hardness, Impact, Magnetic particle test)
 • Operate and maintenance equipment and machine in laboratory
 • Prepare specimen for metallographic analysis
 • Metallographic analysis
 • Input the test result in AS400 

การศึกษา

March 2006             

 Diploma of Electrician

Phanna Nikhom Industrial and Community College - Sakon Nakhon, Thailand

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค อุตสาหกรรมการผลิต/เครื่องกล เดียวกันกับ Kriangkrai KHAMTHANET

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Samut Sakhon, จังหวัดสมุทรสาคร

หางานใกล้ Samut Sakhon, จังหวัดสมุทรสาคร

 • บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  Service Engineer-Technical Adviser(ประจำต่างประเทศ)

  พบใน: beBee S2 TH - 19 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เขตพญาไท เต็มเวลา

  1.ให้คําปรึกษาเชิงเทคนิค ในการแก้ปัญหาตู้ Vending เสีย ชํารุด หรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับทีมช่าง Service Technician ให้สามารถซ่อมบํารุงในระยะเวลาที่กําหนด2.ให้ข้อมูลความรู้เชิงเทคนิคกับทีมช่าง Service ก่อนลงปฏิบัติงานจริง3.แจกจ่ายงานให้กับทีมช่าง Service Technician ติดตามสถาน ...

 • Siam Torq-On Co., Ltd.

  Technician/ Senior Technician

  พบใน: beBee S2 TH - 19 ชั่วโมงที่แล้ว


  Siam Torq-On Co., Ltd. เขตสวนหลวง เต็มเวลา

  - สาธิตและแนะนําสินค้าด้านเทคนิค ให้แก่ลูกค้า- ดูแลงาน ซ่อมบํารุง ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายช่าง(สินค้าที่บริษัทฯขายให้ลูกค้า นํากลับมาแก้ไขหรือซ่อม)- ให้คําแนะนําวิธีการด้านเทคนิคแก่ฝ่ายขาย- งานอื่นๆที่หัวหน้ามอบหมายทํางาน 5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 09.00-18.0 ...

 • Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd.

  Service Technician

  พบใน: beBee S2 TH - 1 สัปดาห์ที่แล้ว


  Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd. เขตประเวศ เต็มเวลา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ- ออกให้บริการแนะนํา ป้องกันและกําจัดสัตว์รบกวนให้กับลูกค้าในกลุ่มต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร โรงงาน สํานักงานและที่อยู่อาศัย โดยบริษัทมีรถบริการให้ปฏิบัติงาน- พนักงานต้องวางแผนการเดินทางเพื่อทําบริการให้กับลูกค้าได้ครบถ้วนทุกราย ในแต่ละเดือน พร้อมทํารายงานประ ...