beBee background
หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
การตลาด/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
>
Bangkok
Nichapa Pakhinhiran

Nichapa Pakhinhiran

นักศึกษาจบใหม่
Bangkok, กรุงเทพฯ

โซเชียล


เกี่ยวกับ Nichapa Pakhinhiran:

พูดเก่ง ชอบการบริการ

ประสบการณ์

ได้เรียนการทำงานในส่ยของตัวเองและนำมาพัฒนาใช้กับการทำงานได้

การศึกษา

เรียนจบคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มืออาชีพที่แข่งขันกับ Nichapa

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค การตลาด/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เดียวกันกับ Nichapa Pakhinhiran

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ

หางานใกล้ Bangkok, กรุงเทพฯ


 • บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เขตปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ศึกษาที่ดิน ข้อกฎหมายก่อนขึ้นโครงการ- ศึกษาตลาดข้อมูลคู่แข่ง- คิดวิเคราะห์ วางผัง ออกแบบรูปแบบโครงการ- ศึกษาแนวทางธุรกิจใหม่ๆ- งานอื่นๆตามที่ไดเรับมอบหมาย

 • บริษัท บีแอลแอล แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

  จบใหม่

  พบใน: Emprego TH C2 - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท บีแอลแอล แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:20 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตราชเทวี,เขตบางกะปิ,เขตบางเขน,เขตห้วยขวาง,เขตลาดพร้าว)**: · **เงินเดือน(บาท ...


 • บริษัท คิวบี ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (MYEONGDONG) เขตบางกอกน้อย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่ายเงินและทํารายการจ่ายเงินตามเวลาที่กําหนด- จัดทําเอกสารการตั้งหนี้และบันทึกบัญชีในระบบ- จัดทําเอกสารใบสําคัญจ่ายและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย- จัดทํารายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้ ...