หน้าหลัก
>
มืออาชีพ
>
Ban Phon Ngam
>
เทคโนโลยี/อินเทอร์เน็ต
นพฤทธิ์ ถนอมนาม

โซเชียล


เกี่ยวกับ นพฤทธิ์ ถนอมนาม:

สวัสดีครับ กระผมนายนพฤทธิ์ ถนอมนาม 

ประสบการณ์

2565 กองพันพันทหารช่างที่ 201 กรมทหารช่างที่ 2

2559 ปารดี รีสอร์ท

การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปริญญาตรี

คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เชี่ยวชาญจากภาค เทคโนโลยี/อินเทอร์เน็ต เดียวกันกับ นพฤทธิ์ ถนอมนาม

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคต่างๆใกล้ Ban Phon Ngam, จังหวัดมหาสารคาม

หางานใกล้ Ban Phon Ngam, จังหวัดมหาสารคาม

 • ขอนแก่นแหอวน จำกัด

  Welding technician

  พบใน: beBee S2 TH - 17 ชั่วโมงที่แล้ว


  ขอนแก่นแหอวน จำกัด เมืองขอนแก่น เต็มเวลา

  ปฏิบัติงานตามแผนผลิตประจําวัน เชื่อมชิ้นงานตามแบบที่กําหนด (ชิ้นงานประกอบโครงสร้างเครื่องจักรใหญ่)ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานและบันทึกลงในเอกสารตรวจสอบคุณภาพการผลิตวิเคราะห์การโก่งงอของงานเชื่อมและทําการแก้ไขหรือป้องกันได้

 • ขอนแก่นแหอวน จำกัด

  Programmer

  พบใน: beBee S2 TH - 17 ชั่วโมงที่แล้ว


  ขอนแก่นแหอวน จำกัด เมืองขอนแก่น เต็มเวลา

  1.พัฒนาระบบ New Application หรือ Software ใหม่ๆ2.ทดสอบระบบ New Application หรือ New System ต่างๆ3.จัดทําคู่มือการทํางาน (Manual) ทั้งในส่วนของ User และ Technical documentation manuals4.ติดตั้งระบบในการใช้งานและจัดสอน(Training)การใช้งานให้กับUsers ทั้งในส่วนที่มีการแก้ไขระบบงานเดิ ...


 • ขอนแก่นแหอวน จำกัด เมืองขอนแก่น เต็มเวลา

  การรับผิดชอบตรวจนับยอด งานรับเข้าคลัง จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบและสินค้างานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Material/ STD Mechanic/ STD Electronicsตรวจนับยอดสต๊อกของแผนกคลังสินค้า เบิกจ่าย Pack และ load ให้ถูกต้องตาม Lay out รถขนส่งเบิกจ่าย STD-Semi part ให้ฝ ...