Default company background
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

13 ตำแหน่งงาน บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง


 • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตดินแดง, ประเทศไทย

  ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปาแนะนําเกี่ยวกับแพ็คเกจสปาแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการดูแลควบคุมการจองคิวจัดตารางคิวสปาดูแลความเรียบร้อยภายในร้านสปาและให้บริการลูกค้าอย่างดีเลิศแนะนําผลิตภัณฑ์สปาของบร ...


 • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตดินแดง, ประเทศไทย

  รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการนําเสนอแพ็คเกจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการคิดเงิน ออกบิล และบันทึกค่าใช้จ่ายผ่านระบบแคชเชียร์ของบริษัทดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในสาขาจัดทําเอกสารต่างๆภา ...

 • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  พนักงานต้อนรับสปา

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:3 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตบางกะปิ)**: · **เงินเดือน(บาท) **:15,000**: · **วันหยุด **:ไม่ระบุ**: · **เ ...

 • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  Customer Service Officer

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดินแดง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตดินแดง)**: · **เงินเดือน(บาท) **:17,000**: · **วันหยุด **:ไม่ระบุ**: · **เว ...

 • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  นักกายภาพบำบัด

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตดินแดง, ประเทศไทย

  ให้บริการทางด้านการยืดกล้ามเนื้อและการใช้เครื่องมือทางด้านกายภาพ เพื่อบําบัดและผ่อนคลาย ให้แก่ลูกค้าที่เข้ารับการบริการ แนะนําให้คําปรึกษาลูกค้าด้วยเทคนิคกายภาพบําบัดวินิจฉัยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยื ...

 • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  Legal Officer

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตดินแดง, ประเทศไทย

  Draft review contract and minute of meeting · Support and research the legal matters related to international business and investment in China, Hongkong and CLMV country. · Prepare documents of meetin ...

 • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  Sales Representations

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตดินแดง, ประเทศไทย

  นําเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้า วางแผนการขาย และนําเสนอต่อลูกค้าและติดตามผล ให้บริการหลังการขาย จัดทํารายงานสรุปยอดขายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตดินแดง, ประเทศไทย

  ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปาแนะนําเกี่ยวกับแพ็คเกจสปาแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการดูแลควบคุมการจองคิวจัดตารางคิวสปาดูแลการคิดเงินลูกค้า ออกบิลและสรุปยอดรายวันดูแลความเรียบร้อยภายในร้านสปาและให้บริ ...


 • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตดินแดง, ประเทศไทย

  ให้คําแนะนําและนําเสนอสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่คลินิกตอบคําถามลูกค้าทางช่องทาง Online ต่างๆดูแลควบคุมการจองคิว และจัดตารางคิวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลู ...


 • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตดินแดง, ประเทศไทย

  ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปาแนะนําเกี่ยวกับแพ็คเกจสปาแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการดูแลควบคุมการจองคิวจัดตารางคิวสปาดูแลการคิดเงินลูกค้า ออกบิลและสรุปยอดรายวันดูแลความเรียบร้อยภายในร้านสปาและให้บริ ...

 • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  Customer Service Officer

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตดินแดง, ประเทศไทย

  ตอบ chat ลูกค้าใน Line@ /FB อํานวยความสะดวกลูกค้าในการให้ข้อมูลการจองติดตาม รวมถึงตอบข้อซักถามหากมีเคส Complain ทาง Email/ Line@ /FBทําสื่อ PPT /email/ infographic สําหรับสื่อสารกับทางสาขาสปา เช่น การ ...

 • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  แพทย์แผนไทยประยุกต์

  2 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตดินแดง, ประเทศไทย

  SLL clinic (Sleep Labb) เป็นคลินิกรักษาอาการนอนไม่หลับ วินิจฉัยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการทําหัตถการและการใช้กัญชาทางการแพทย์งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


 • บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตดินแดง, ประเทศไทย

  เทรนพนักงานนวด สอนความรู้เกี่ยวกับการนวดไทย , นวดเท้า ,นวดน้ํามัน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย