Default company background
บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ใน ประเทศไทย

15 ตำแหน่งงาน บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Sales Executive ภาคตะวันออก

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย

  ขายสินค้า และดูแลลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขายรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างคอนเนคชั่นทํายอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย โดยมีค่าคอมมิชชั่นให้วางแผนการขาย การเข้าพบลูกค้า สรุปรายงานขายในแต่ล ...

 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Sales Executive

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอนแก่น, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:5 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:ขอนแก่น(ทุกเขต/อําเภอ), อุดรธานี(ทุกเขต/อําเภอ), สุรินทร์(ทุกเขต/อําเภอ), มหาสารคาม(ทุกเขต/อ ...

 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ธุรการ ประสานงาน

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย

  ดูแลรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลลงระบบ ดูแลจัดการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานภายในงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Sales Executive

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด สุพรรณบุรี, ประเทศไทย

  การก่อสร้าง/การตกแต่ง · วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 1 - 2 ปี · พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, เพชรบุรี · ปริญญาตรี · สามารถเจรจาต่อรองได้ · หน้าที่และความรับผิดชอบ ...


 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย

  แนะนําสินค้า และเสนอขายสินค้าแบรนด์บริษัทฯ ที่รับผิดชอบ ประจําไทวัสดุดูแลยอดขายของจุดขายที่ให้บริการ และคอยให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าดูแลสต๊อกสินค้า เช็คสินค้า และนับสต๊อกทํางาน 6 วัน/สัปดาห์ (วันหยุดไม่ตร ...

 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Sales Executive

  8 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพและปริมณฑล, ประเทศไทย

  การก่อสร้าง/การตกแต่ง, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง, การผลิต · เมื่อวานนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 2 - 5 ปี · กรุงเทพและปริมณฑล · ปริญญาตรี · เงินเดือนประจํา+คอมมิชชั่น+ค่าน้ํามัน+ค่าเสื่อมรถ+ค่าเบี้ ...


 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย

  จัดทํายอดขายให้กับฝ่ายขายและดูรายการเบิกของที่ใช้ในการนําเสนอสรุปยอดขายและทํารายงานส่งผู้บังคับบัญชาสรุปรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย ทั้งรายเดือน และรายปีสนับสนุนและประสานงานขายงานอื่นๆที่ได้รั ...


 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย

  คิดและวางแผน คอนเทนต์สําหรับ TikTok หรือ Reels ตาม Objective ที่ได้รับมอบหมายดูแลกระบวนการ Production สําหรับงานคอนเทนต์ (Pre,Pro,Post)สร้างสรรค์ Real-time Content ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Sales Executive เขตอีสานล่าง

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย

  ขายสินค้า และดูแลลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขายรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างคอนเนคชั่นทํายอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย โดยมีค่าคอมมิชชั่นให้วางแผนการขาย การเข้าพบลูกค้า สรุปรายงานขายในแต่ล ...


 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย

  รับผิดชอบในการวางแผนงานสรรหาและสรรหาบุคลากรจากแหล่งต่าง ๆ สรรหาตามใบขออัตรากําลังคนของบริษัทหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งหางาน และติดต่อสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อลงประกาศรับสมัครงาน ลงประกาศรับสมัครงานให้ข้อมูลตํ ...

 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Customer Care Service

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย

  - ดูแลให้บริการลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้า และ แก้ไขปัญหาการบริการหลังการขาย- ประสานงานด้านงานขายระหว่างลูกค้า พนักงานขาย หรือผู้เกี่ยวข้อง - รับคําสั่งซื้อจากฝ่ายขาย ดูแลเรื่องการจัดทําใบสั่งซื้อ และ ติดต ...

 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Sales Executive

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด กาญจนบุรี, ประเทศไทย

  การก่อสร้าง/การตกแต่ง · วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 1 - 2 ปี · กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี · ปริญญาตรี · เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ค่าน้ํามัน+ค่าเสื่อมรถ+เบี้ยเลี ...

 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Project Sales Executive

  1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย

  ขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างกับโครงการ กลุ่มลูกค้าเอกชนและราชการเข้าพบเพื่อติดต่อขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างกับทาง เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา วิศวกร ผู้ออกแบบก่อสร้างโดยตรงวางแผนงานขาย ให้คําปรึกษาด้า ...

 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Sales Executive เขตอีสานบน

  1 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง, ประเทศไทย

  ขายสินค้า และดูแลลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขายรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างคอนเนคชั่นทํายอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย โดยมีค่าคอมมิชชั่นให้วางแผนการขาย การเข้าพบลูกค้า สรุปรายงานขายในแต่ล ...

 • บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  Sales Online Officer

  8 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:2 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:ปทุมธานี(คลองหลวง)**: · **เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**: · **วันหยุด **:วันเสาร์**, **วันอาทิต ...