Default company background
โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนา ใน ประเทศไทย

23 ตำแหน่งงาน โรงเรียนเพลินพัฒนา ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  ครูประจำชั้น

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**: · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**: · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา)**: · **เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**: · **วันหยุด **:วันเสาร์**, ** ...

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  ครูดนตรีชีวิต

  3 วันที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน) · **อัตราค่าจ้าง** ตามวุฒิและประสบการณ์ · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 อัตรา · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน**: · - ส ...

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  ครูอนุบาล

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา, ประเทศไทย

  - จัดทําแผนประสบการณ์การเรียนรู้ - การออกแบบแผนการดูแลกิจวัตรประจําวัน - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ จัดทําสื่อการเรียนการสอน - สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล- สังเกตและบันทึกพฤติกรร ...

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  ครูนาฏศิลป์

  7 ชั่วโมงที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน) · **อัตราค่าจ้าง** ตามโครงสร้างและประสบการณ์ · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 อัตรา · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน**: ...

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  เจ้าหน้าที่สื่อ

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน) · **อัตราค่าจ้าง** ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 อัตรา · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน* ...

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  ครูอนุบาล

  4 วันที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพและปริมณฑล, ประเทศไทย

  การศึกษา · วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 0 - 3 ปี · กรุงเทพและปริมณฑล · ปริญญาตรีหรือสูงกว่า · ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ · หน้าที่และความรับผิดชอบ · - จัดทําแผนประสบการณ์การเรียนรู้ ...

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  คนสวน

  3 วันที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา)**เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**วันหยุด **:วันอาทิตย์**เวลาทํางาน **:ไม่ระบุ**เวลาทําง ...


 • โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา, ประเทศไทย

  - สอนวิชาศิลปะ และ วิชา Digital Art ระดับ ม.1-ม.6- ครูประจําชั้น และครูเวร- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  ครูการศึกษาพิเศษ(ค

  1 วันที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · - ดูแลเด็กพิเศษในโครงการ ตั้งแต่เวลา 07:45-16:30 น. · - สอน ส่งเสริม กระตุ้น พัฒนาการเด็กพิเศษในโครงการ · - จัดทําแผนการศึกษารายบุคคล (IEP) แผนการสอนรายบุคคล(IIP) · - ทํางานร่วมกั ...

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  ครู esl

  37 นาทีที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา, ประเทศไทย

  - สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)- สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)- พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน- กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษ ...

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  ครูคณิตศาสตร์

  37 นาทีที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา, ประเทศไทย

  - สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)- สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม (ม.1-ม.6)- ทําหน้าที่ครูประจําชั้น- ดูแลนักเรียนในส่วนที่รับผิดชอบ - หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  ครู Esl

  3 วันที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  การศึกษา · วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 0 - 5 ปี- กทม. (ทวีวัฒนา)- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- 20,000 - 30,000 บาท/เดือน- หน้าที่และความรับผิดชอบ · We need full time English teachers to teach ...

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  ครูเคมี

  3 วันที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน · **รูปแบบงาน **:งานประจํา · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตตลิ่งชัน,เขตทวีวัฒนา) · **เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง · **วันหยุด **:วันเสาร์, วันอาทิตย ...

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  ครูคณิตศาสตร์

  2 วันที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา ทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  การศึกษา · เมื่อวานนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 0 - 5 ปี · กทม. (ทวีวัฒนา) · ปริญญาตรีหรือสูงกว่า · ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ · หน้าที่และความรับผิดชอบ · - สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ...

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  บรรณารักษ์

  3 วันที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน · **รูปแบบงาน **:งานประจํา · **จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง · **สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตตลิ่งชัน,เขตทวีวัฒนา) · **เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง · **วันหยุด **:วันเสาร์, วันอาทิตย ...

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  แม่บ้าน

  37 นาทีที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา, ประเทศไทย

  - ทําความสะอาดห้องเรียนตามอาคารเรียน- จัดอาหารกลางวัน อาหารว่างให้เด็กนักเรียน- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


 • โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา, ประเทศไทย

  - สอน ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา สุขภาวะ ทักษะชีวิต นักเรียนในโครงการเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา- จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกับทีมการศึกษาพิเศษ

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  ครูกีฬา

  2 วันที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน) · **อัตราค่าจ้าง** ตามโครงสร้างและประสบการณ์ · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 อัตรา · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน**: ...


 • โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา, ประเทศไทย

  - สอนศิลปะระดับประถมศึกษา(ป.4-ป.6) - หน้างานครูประจําชั้น ครูเวร - งานที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • โรงเรียนเพลินพัฒนา

  ครูแนะแนว

  6 วันที่แล้ว


  โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน) · **อัตราค่าจ้าง** ตามประสบการณ์และวุฒิการศึกษา · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 อัตรา · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน* ...