Default company background
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

20 ตำแหน่งงาน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  พนักงานเขียนแบบ

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · - วิเคราะห์แบบและเคลียร์แบบที่เหมาะสมกับการผลิต · - ประสานงานกับฝ่ายขาย,ฝ่ายแบบ 3 BU · - ประสานงานกับแผนก ISD เพื่อนจัดทํา Bom Process และจัดทําสูตรการผลิต · - ประสานงานกับฝ่ายประ ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  วิศวกรอุตสาหกรรม

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  เฟอร์นิเจอร์ · วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 1 - 2 ปี- กรุงเทพมหานคร- ปริญญาตรี- ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - วางแผนกระบวนการจ่ายงาน ให้ทันส่งมอบตามแผน · ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  IT Suport

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพและปริมณฑล, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 1 - 2 ปี- กรุงเทพและปริมณฑล- ปริญญาตรี- 15,000 - 25,000 บาท/เดือน- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ซ่อมแซม ติดตั้ง ให้ความช่วยเหลือพื้นฐานให้เครื่องทํางานได้ตามป ...


 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  ฝ่ายผลิต งานหุ้ม หุ้มเฟอรนิเจอร์ เช่น เก้าอี้ , โซฟา , หัวเตียง ,แผงงานไม้งานโลหะ ดัดเหล็ก ปั๊มเหล็ก เชื่อม เจียร


 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน, ประเทศไทย

  1. บันทึกรายงานผลการผลิตเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต2. เก็บรวบรวมรายงานผล ให้กับหัวหน้างาน3. ดูแลเอกสารระบบของฝ่าย จัดทําระบบฐานข้อมูลการวางแผนทั่วไป4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5. รับผิดชอ ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  Project Sales

  6 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตสวนหลวง, ประเทศไทย

  1. Preparing task or project idea for presentation with Foreign Customers to import officer furniture.2. Preparing accurate and competitive price quotes for clients.3. Maintaining records of sales act ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  จัดซื้อ

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน** · 1. หา Outsources รายใหม่ · 2. Audit บ.Outsources · 3. เจรจาต่อรองราคา · 4. ติดตามรายการสั่งซื้อ · 5. ออกพบบริษัท Outsources 6 · 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง · 7. หากมีรถยนต ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  บัญชีสต๊อก

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพและปริมณฑล, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 0 - 1 ปี- กรุงเทพและปริมณฑล- ปริญญาตรี- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - บันทึกเอกสารการรับเข้า - เบิกจ่าย · - จัดทํารายงานสินค้าประจําเดือน ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  ช่างติดตั้ง

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตสวนหลวง, ประเทศไทย

  1. ติดตั้งวัสดุ Interior film บนผนัง ,เฟอร์นิเจอร์ , ประตู ฯลฯ2. ถอดแบบเพื่อคํานวนปริมาณการใช้สินค้า3. ประเมินความพร้อมหน้างานก่อนการติดตั้ง4. เตรียมพื้นผิวก่อนติดตั้ง

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  ช่างไฟฟ้า

  2 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน) · **อัตราค่าจ้าง** 16000-17000 · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 2 · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน**: · - ดูแลความเรียบร้อย ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  22 ชั่วโมงที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตสวนหลวง, ประเทศไทย

  รับส่งผู้บริหาร จากคอนโดสาธรพาร์คเพลส - มเหสักข์ สีลมและสะถานที่อื่นที่ได้รับมอบหมายรถที่ใช้ : รถตู้โฟล์ค

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  Senior HR Officer

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 3 - 5 ปี- กทม. (สวนหลวง)- ปริญญาโทหรือสูงกว่า- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - รับผิดชอบงาน HR ทั้งระบบ · - คุณสมบัติ · - ปริญญาตรีสาขาบริห ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  บัญชีสต๊อก

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตสวนหลวง, ประเทศไทย

  บันทึกเอกสารการรับเข้า - เบิกจ่าย จัดทํารายงานสินค้าประจําเดือนตรวจนับสินค้าตามสถานที่เก็บสินค้าในเวลาที่กําหนดประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  Interior Consulant

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 1 - 2 ปี- กทม. (สวนหลวง)- ปริญญาตรี- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - รับบรีฟความต้องการจากฝ่ายขายและลูกค้า · - เขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad, ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  Showroom Sales

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพและปริมณฑล, ประเทศไทย

  13/03/2023 · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 2 - 5 ปี- กรุงเทพและปริมณฑล- ปริญญาตรี- สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - นําเสนอขายสินค้าของ บริษัท ฯ · - จัดทําใบเสนอราคา ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  Support Sales Officer

  5 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตสวนหลวง, ประเทศไทย

  1. Preparing accurate and competitive price quotes and other documents for supporting Project sales Supervisor.2. Preparing materials and take product samples for customers.3. Fulfilling various data ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  ประสานงานฝ่ายขาย

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ) · **อัตราค่าจ้าง** 16000 · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน** · 1. Support เอกสารให้กับทีมข ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  พนักงานบัญชีสต๊อค

  1 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน) · **อัตราค่าจ้าง** ตามตกลง · **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** 1 · สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน** · 1.ตรวจเช็คและตรวจสอบ ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  Branding Marketing

  4 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพและปริมณฑล, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 2 - 3 ปี- กรุงเทพและปริมณฑล- ปริญญาตรี- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ดูแล Branding Campaign ต่างๆ ของบริษัท · - จัดทํา Corporate Gift ขอ ...

 • บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  วิศวกรเครื่องกล

  3 วันที่แล้ว


  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตสวนหลวง, ประเทศไทย

  1. จัดทําและติดตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน2. การสร้างรายงานการวิเคราะห์รายละเอียด3. วิเคราะห์ Machine Break Down เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานในสภาพดี4. ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องจักรที่เกี่ ...