Default company background

สมาคมราชกรีฑาสโมสร ใน ประเทศไทย

55 ตำแหน่งงาน สมาคมราชกรีฑาสโมสร ใน ประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Riding Manager

  5 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  Riding Manager · สมาคมราชกรีฑาสโมสร · เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ · ด่วนมาก · สมัครงานทันที · วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 3 - 8 ปี · ปริญญาตรีหรือสูงกว่า · ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแ ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Officer Membership

  5 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  Officer Membership (แผนกบริการสมาชิก) · สมาคมราชกรีฑาสโมสร · สมัครงานทันที · สายการบิน, การโรงแรม/รีสอร์ท, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร · เมื่อวานนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 0 - 5 ปี · ปริญญาตร ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Worker

  1 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 0 - 3 ปี- กทม. (ปทุมวัน)- มัธยมศึกษา- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ทําหน้าที่ ดูแลบํารุงรักษาสนามหญ้าเทนนิสให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมสําห ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Demi Chef

  1 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 2 - 5 ปี · กทม. (ปทุมวัน) · มัธยมศึกษา · สามารถเจรจาต่อรองได้ · หน้าที่และความรับผิดชอบ · ดูแลประกอบอาหารไทย จีน หรือยุโรป ได้ตามสูตรของสมาคมฯ ดูแลจัดสรรวัตถุดิ ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Cook

  1 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 2 - 5 ปี- กทม. (ปทุมวัน)- มัธยมศึกษา- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ดูแลประกอบอาหารไทย จีน หรือยุโรป ได้ตามสูตรของสมาคมฯ สามารถทําสต็อคคง ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  General Repairer

  1 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 0 - 5 ปี · กทม. (ปทุมวัน) · มัธยมศึกษา · สามารถเจรจาต่อรองได้ · หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ดูแลซ่อมบํารุงอาคารสถานที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง งานเฟอร์ ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Painter

  1 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 1 - 5 ปี- กทม. (ปทุมวัน)- มัธยมศึกษา- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ดูแลซ่อมบํารุง งานทั่วไป งานซ่อมแซมสีอาคาร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และด ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  เสมียน

  5 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน) · **อัตราค่าจ้าง** · - **รูปแบบงาน** งานประจํา (Full Time) · **อัตรา** · - สมัครงาน · เก็บงาน · พิมพ์ · แชร์ · **รายละเอียดงาน**: · - อํานวยความสะดวกให้กับสมาชิก ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  ธุรการ/เสมียน

  5 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  บริษัท: · - สมาคมราชกรีฑาสโมสร · - รายละเอียดงาน: · - สามารถใช้งาน Ms.Office, Excelได้ · - อัตรา: · - ไม่ระบุ ตําแหน่ง · - เงินเดือน: · - ไม่ระบุ บาท · - สถานที่ปฏิบัติงาน: · - สมาคมราชกรีฑาสโมรสร · - ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Head Instructor

  1 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 5 - 10 ปี · กทม. (ปทุมวัน) · ปริญญาตรี · สามารถเจรจาต่อรองได้ · หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ทําหน้าที่ดูแลและออกแบบการสอนขี่ม้าและการฝึกม้าสโมสร ดูแลชั้นเรียน ร ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Foreman Green/ Tee

  6 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน** · ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนงานส่วนกรีน/ ที ในการบํารุงรักษาสนามกอล์ฟ (ส่วนกรีน/ ที) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมสําหรับการฝึกซ้อมและแข่งขัน ตลอดจนปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ได ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Foreman (Green/ Tee)

  3 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · ทําหน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนงานส่วนกรีน/ ที ในการบํารุงรักษาสนามกอล์ฟ (ส่วนกรีน/ ที) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมสําหรับการฝึกซ้อมและแข่งขัน ตลอดจนปฏิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Worker (คนงานสวน)

  3 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · ทําหน้าที่ ทําหน้าที่ดูแลบํารุงรักษาสวนหย่อมและตัดแต่งไม้ประดับในสนามกอล์ฟและในบริเวณสมาคมฯ ให้มีความสวยงามอยู่เสมอและเป็นไปตามแผนงานของแผนกฯ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอ ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Asst. Manager

  3 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  **รายละเอียดงาน**: · ทําหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลงานดูแลงานของแผนกภาคพื้นดินให้พร้อมสําหรับการบริการสมาชิก ควบคุมงานบํารุงรักษา ดูแลและปรับปรุงทัศนียภาพของสมาคมฯ ให้สวยงามเป็นไปตามแผนงานที่กําหนด ต ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Mechanic (ช่างซ่อมบำรุง)

  1 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 0 - 5 ปี · กทม. (ปทุมวัน) · ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) · สามารถเจรจาต่อรองได้ · หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ทําหน้าที่ซ ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Mason

  1 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 0 - 5 ปี · กทม. (ปทุมวัน) · ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) · สามารถเจรจาต่อรองได้ · หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ปฏิบัติงานซ ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Cook Helper

  1 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 0 - 5 ปี- กทม. (ปทุมวัน)- มัธยมศึกษา- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - จัดเตรียมวัตถุดิบ เตรียมความพร้อมในการประกอบอาหารเพื่อให้บริการสมาชิก ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Service Captain

  1 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 5 - 10 ปี- กทม. (ปทุมวัน)- มัธยมศึกษา- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ต้อนรับ ดูแลให้บริการสมาชิกด้านอาหารและเครื่องดื่ม ดูแลการทํางานของพ ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Asst. Manager

  1 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · คุณสมบัติพื้นฐาน · งานประจํา · 5 - 11 ปี · กทม. (ปทุมวัน) · ปริญญาตรี · สามารถเจรจาต่อรองได้ · หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ทําหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลงานดูแลงานของแผนกภาคพื้นดินให้พร้อมสํ ...

 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร

  Waiter / Waitress

  1 วันที่แล้ว


  สมาคมราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

  วันนี้ · - คุณสมบัติพื้นฐาน · - งานประจํา- 0 - 5 ปี- กทม. (ปทุมวัน)- ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ · - ต้อนรับดูแลให้บริการสมาชิกด้านอาหารและเครื่องดื่ม ดูแลให้ค ...