งาน Songkhla

ตำแหน่งงาน
 • F E S T Engineering and Services (Thailand) Co., Ltd.

  Support Service

  5 ชั่วโมงที่แล้ว


  F E S T Engineering and Services (Thailand) Co., Ltd. เมืองสงขลา, สงขลา, ประเทศไทย

  **F E S T Engineering and Services (Thailand) Co., Ltd.**: · 5/5 Kamphaeng Road, Boyang, Mueang, Songkhla · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - 15,000 ขี้นไป · **เพศ** · - ชาย · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · **ที่ปฏิบัติงาน** · - เมืองสงขลา · **ลักษณะงาน** · - งานประจํา ...


 • บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด เมืองสงขลา, สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จํากัด**: · 585, 587, 589 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น · **เพศ** · - ไม่ระบุ · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · **ที่ปฏิบัติงาน** · - อ.เมืองสงขลา · **ลักษณะงาน** ...


 • หจก.ลีวิวัฒน์ถาวร สงขลา เมืองสงขลา, สงขลา, ประเทศไทย

  **หจก.ลีวิวัฒน์ถาวร สงขลา**: · 78-86 ถ.รถไฟ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - ตามตกลง · **เพศ** · - หญิง · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · **ที่ปฏิบัติงาน** · - ลีวิวัฒน์ถาวร สาขา3 ตลาดนัดรถไฟ เมืองสงขลา · **ลักษณะงาน** · - งานประจํา · * ...

 • ESP GROUP ASIA LTD.

  พี่เลี้ยงเด็ก

  1 วันที่แล้ว


  ESP GROUP ASIA LTD. เมืองสงขลา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ดูแลน้อง อยู่เป็นเพิ่อนน้องสอนการบ้านน้องสอนให้น้องรู้จักการทําอะไรด้วยตัวเองไม่ต้องทํางานบ้าน**ปฎิบัติตามคําสั่งของผู้จ้าง ...

 • ห้างทองกมลพรรณสงขลา

  พนักงานขาย

  3 วันที่แล้ว


  ห้างทองกมลพรรณสงขลา เมืองสงขลา, สงขลา, ประเทศไทย

  _**พนักงานขาย 5 อัตรา (ต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว)**_ · **คุณสมบัติ** · - เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี · - วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป · - อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ · - สามารถคํานวณตัวเลขเบื้องต้นได้ ,มีพื้นฐานการใช้เครื่องคิดเลข · - พูดเก่งและพูดไทยชัดเจน · - มีไหวพริบดี แก้ป ...


 • ห้างทองกมลพรรณสงขลา เมืองสงขลา, สงขลา, ประเทศไทย

  พนักงานเดินตลาด 5 อัตรา (เก็บเงินออมนอกร้าน) · คุณสมบัติ · - เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี · - วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป · - **ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต** · - สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยง่าย · - พูดคุยเก่ง ยิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี · - คํานวณตัวเลขเบื้องต้นได้ · - ...


 • Siripong Wittaya School เมืองสงขลา, สงขลา, ประเทศไทย

  1. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี · 2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) · 3. มีใจรักในวิชาชีพครู และมีใจรักเด็ก · 4. สามารถจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ · 5. มีบุคลิกร่าเริง แจ่มใส สามารถ Entertain ผู้อื่นได้ · 6. ขยันและอดทน ...

 • บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด

  เจ้าหน้าที่ขาย(ค้า

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด เมืองสงขลา, สงขลา, ประเทศไทย

  **บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จํากัด**: · 585, 587, 589 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา · **อัตรา** · - 1 · **เงินเดือน** · - ตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น · **เพศ** · - ไม่ระบุ · **วุฒิการศึกษา** · - ปวส. / อนุปริญญา · **ที่ปฏิบัติงาน** · - อ.เมืองสงขลา · **ลักษณะงาน** ...

 • Siripong Wittaya School

  ครูสอนภาษาอังกฤษ

  3 สัปดาห์ที่แล้ว


  Siripong Wittaya School เมืองสงขลา, สงขลา, ประเทศไทย

  **รายละเอียด**: · 1. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี · 2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) · 3. มีใจรักในวิชาชีพครู และมีใจรักเด็ก · 4. สามารถจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ · 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ · 6. ขยันและอดทน ...

 • ห้างทองกมลพรรณสงขลา

  พนักงานกราฟฟิค

  3 สัปดาห์ที่แล้ว


  ห้างทองกมลพรรณสงขลา เมืองสงขลา, สงขลา, ประเทศไทย

  **พนักงานกราฟฟิค 2 อัตรา** · **คุณสมบัติ** · - เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี · - วุฒิการศึกษา ปวช หรือเทียบเท่า ขึ้นไป · - มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ได้ · - สามารถตัดต่อวิดีโอได้ · - มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบเป็นอย่างดี · - มีความคิดสร้างสรรค์ ...

 • ห้างทองกมลพรรณสงขลา

  พนักงานบัญชี

  3 สัปดาห์ที่แล้ว


  ห้างทองกมลพรรณสงขลา เมืองสงขลา, สงขลา, ประเทศไทย

  **พนักงานบัญชี 3 อัตรา** · **คุณสมบัติ** · - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี · - วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชีและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง · - ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี · - สามารถคํานวณตัวเลขเบื้องต้นได้ ,มีพื้นฐานการใช้เครื่องคิดเลข -มีความอดทน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ -มีประสบการ ...

 • บริษัทคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด สาขาสงขลา

  เสมียนคลังสินค้า

  4 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัทคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด สาขาสงขลา เมืองสงขลา, สงขลา, ประเทศไทย

  เสมียนคลังสินค้า (พนักงานรายวัน) · รับสมัครด่วน · สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา(เมืองสงขลา) · สาขาอาชีพหลัก : ขนส่ง/คลังสินค้า สาขาอาชีพรอง : คลังสินค้า · รูปแบบงาน : งานประจํา · ระดับตําแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ · จํานวนที่รับ : 1 ตําแหน่ง · เงินเดือน(บาท) : 9, ,000 · วันทํางาน : จันทร ...


 • ESP GROUP ASIA LTD. เมืองสงขลา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.กําหนดนโยบายแผนงานและกลยทธ์ในการบริหารด้านการจัดซื้อสินค้าโดยทั่วไป 2.บริหารการจัดการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้สั่งซื้อ 3.จัดทําและควบคุมแผนงานการจัดซื้อล่วงหน้าและควบคุมงบประมาณในการจัดซื้อสินค้า ...


 • ESP GROUP ASIA LTD. เมืองสงขลา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.เช็คและเปรียบเทียบราคาเพื่อการเสนอราคา+เสนอราคาให้กับลูกค้า 2.ติดต่อตามงานและประสานงานระหว่างทางออฟฟิศกับโรงงาน ...


 • บริษัทคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด สาขาสงขลา เมืองสงขลา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  จัดสินค้าแบ่งแยกตามหมวดหมู่ รับสินค้าเข้า และตรวจสอบให้ถูกต้องตามใบจัดส่งสินค้าจัดสินค้าตาม Order และตรวจเช็คสภาพสินค้าให้สมบูรณ์ ดูแลพื้นที่คลังสินค้าให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...


 • บริษัทคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด สาขาสงขลา เมืองสงขลา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  ปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรฐานการบริหารและจัดการด้านสุขอนามัยในการทํางานในเรื่องเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพประจําโรงงานควบคุมและรับผิดชอบการตรวจสุขภาพประจําปี พนักงานรายเดือนและพนักงานรายวันติดตามผลหลังการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปีตรวจสอบและเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ย ...

 • B.E.S. ENERGY RESOURCES CO.,LTD

  Safety Officer

  1 สัปดาห์ที่แล้ว


  B.E.S. ENERGY RESOURCES CO.,LTD สิงหนคร, สงขลา, ประเทศไทย

  Safety Officer · รับสมัครด่วน · สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา(สิงหนคร) · สาขาอาชีพหลัก : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม อื่นๆ · รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง · ระดับตําแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ · จํานวนที่รับ : 1 ตําแหน่ง · เงินเดื ...

 • kaodang construction

  พนักงานบัญชี

  3 สัปดาห์ที่แล้ว


  kaodang construction สิงหนคร, สงขลา, ประเทศไทย

  คุณสมบัติ · 1.มีความรู้ด้านการบันทึกบัญชี ในระบบ EXPRESSL · 2.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word,Excel เป็นอย่างดี · 3.มีสภาวะความเป็นผู้นํา · 4.ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) · 5.มีประสบการณ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) · (สัมภาษณ์ผ่าน พร้อมให้เริ่มงานทันที) · ส ...

 • บริษัท ปิติ ฟูดส์ จํากัด

  ช่างยนต์

  3 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท ปิติ ฟูดส์ จํากัด สิงหนคร, สงขลา, ประเทศไทย

  **รายละเอียด**: · **ตําแหน่ง ช่างยนต์** · ลักษณะงานที่ทํา · - ปฏิบัติงานซ่อมรถยนต์ / รถบรรทุก ให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย เสร็จตามกําหนดเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐาน · - วางแผน และทําการเบิกอะไหล่สําหรับงานซ่อม · - ดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน · - ติดตาม ...

 • บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด

  IT Support

  3 สัปดาห์ที่แล้ว


  บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด สิงหนคร, สงขลา, ประเทศไทย

  รายละเอียดงาน · **รูปแบบงาน **:งานประจํา**จํานวนที่รับ **:1 ตําแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:สงขลา(สิงหนคร)**เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**วันหยุด **:วันอาทิตย์**เวลาทํางาน **:08:00 - 17:00**เวลาทํางานอื่น **:ไม่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ · - 1. Support การทํางานระบบ Computer · - 2. ดูแ ...