งาน Sales Manager

หน้าหลัก
>
ตำแหน่งงาน
 • RGF HR Agent Recruitment

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  RGF HR Agent Recruitment Thailand - Bangkok, ประเทศไทย Permanent

  Sales Manager (Interior) (60K–80K) (SDG-92147)ผู้จัดการฝ่ายขาย (ตกแต่งภายใน)Job Responsibilities · • Finding prospecting clients via phone calls, email, connections, etc. · • Maintain close contact with clients/partners at various levels, senior management, operations, and corres ...

 • บริษัท อดินพ จำกัด

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท อดินพ จำกัด เขตบางแค, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผนการขายและแนะนํา กํากับดูแล บริหารจัดการทีมขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด- ออกเยี่ยมลูกค้าและสํารวจตลาดรวมทีั้งติดตามข้อมูลการตลาดเพื่อใช้วางแผนการดําเนินงานของแผนก- ร่วมจัดทําแผนการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบและบริหารยอดขายให้เป้นไปตามเป้าหมาย

 • Adecco Thailand

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  Adecco Thailand Bangkok, Thailand, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Responsibilities: · Responsibilities · • Achieve growth and hit sales targets by successfully managing the sales team · • Design and implement a strategic business plan that expands company's customer base and ensure it's strong presence · • Own recruiting, objectives setting, c ...

 • B-TAC Industrial Automation Co., Ltd.

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  B-TAC Industrial Automation Co., Ltd. เขตพระโขนง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - วางแผน บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแล ติดตาม และประสานงาน กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพาทีมให้สําเร็จตามเป้าหมาย- ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม ของบริษัทฯ และขยายฐานลูกค้าใหม่- กําหนดทิศทางการทําตลาด ร่วมกับฝ่ายบริหาร*** สวัสดิการเพิ่มเติมตามตําแหน่งงาน ***- ค่าคอมมิชชั่น- เงินรางวัลการขาย ...

 • BRG (โชว์รูมรถยนต์นำเข้าพร้อมศูนย์บริการครบวงจร)

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  BRG (โชว์รูมรถยนต์นำเข้าพร้อมศูนย์บริการครบวงจร) เขตสวนหลวง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - บริหารการขาย และทีมขายให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย- ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนและระบบการขายที่ให้ลูกค้า มีความไว้วางใจ- หากลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการขาย- ให้คําปรึกษาด้านข้อมูลพร้อมทั้งแนะนําวิธีการขั้นตอนในการซื้อรถยนต์- สร้างความพึงพอใจ และบริการที่ดีต่อลูกค้า- ...

 • Best Logistics Technology (Thailand) Co.,Ltd.

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Best Logistics Technology (Thailand) Co.,Ltd. เขตบางนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1.Key Account Manager of Sales Department, responsible for warehousing, supply chain, and express sales.2. Take responsibilities for customers' development and market expansion.3. Analyze market competition.4. Responsible for the sales performance of the department, mainly respon ...

 • CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. เขตคลองเตย, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - Make an appointment Including finding new customers / contacting / negotiating / taking care of client- General sales operations- Making documents about sales - Contact Supplier

 • Fuji Realty(Thailand) Co., Ltd.

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 6 วันที่แล้ว


  Fuji Realty(Thailand) Co., Ltd. เขตวัฒนา, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลงานที่นายญี่ปุ่นมอบหมาย, ประสานงานกับนายญี่ปุ่น- ให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆกับทีมเซลล์- วางแผนกระตุ้นยอดขายทีมเซลล์ - งานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับคู่ค้า และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • HSH Management Services

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  HSH Management Services Bangkok, ประเทศไทย

  Working alongside a wonderful team at The Peninsula Bangkok, we are seeking exceptional candidates who have a genuine passion for supporting our Sales team. · Work for a prestigious hotel in Bangkok · Learn and grow within a strong Sales & Marketing · Favorable remuneration pack ...

 • IT EDUSOFT CO., LTD.

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  IT EDUSOFT CO., LTD. เขตดุสิต, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Development of · Sales Strategy: · Develop sales strategies and sales plans, segment the market and customer, set revenue targets and goals, aim for profitability and sales growth, oversee 7 P's including the pricing strategy, etc · Involvement in Total Sales Loops: · from planni ...

 • Monroe Consulting Group

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Monroe Consulting Group Bangkok, ประเทศไทย

  Executive recruitment company, Monroe Consulting Group Thailand is recruiting on behalf of a leading transport and logistics company. Our client is currently looking for a Sales Manager with extensive experience and exceptional skills to spearhead the establishment and management ...

 • Organon

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 21 ชั่วโมงที่แล้ว


  Organon Bangkok, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Job Description · Responsibilities · Develop and lead team to execute District Sales Plan and implement business strategies to meet corporate objectives. · Lead and manage therapeutic areas to sell promoted Organon products to all customers according to brand strategy · Recruit , ...

 • Reeracoen Recruitment Co., Ltd.

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Reeracoen Recruitment Co., Ltd. เขตบางแค, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - กําหนดวางแผนกลยุทธ์แนวทางการขายเพื่อกระตุ้นการขายให้สามารถบรรลุเป้าหมายของยอดขายที่ทางบริษัทกําหนด- ติดต่อลูกค้า หาช่องทางเพิ่มยอดขาย และปิดการขาย- วางแผนกลยุทธ์ ผลักดัน และกระตุ้นยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้- วางแผนบริหารและกระตุ้นพัฒนาทีมขาย- การให้คําปรึกษา บริหาร ...

 • Skooldio

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 5 วันที่แล้ว


  Skooldio ปทุมวัน, ประเทศไทย เต็มเวลา

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก · Corporate Lead Generation: วางแผนหาฐานลูกค้าหรือจัด กิจกรรม/แคมเปญ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเพื่อขยายตลาดให้กับบริษัท · Consultative Sales: ให้คําปรึกษาลูกค้าองค์กรทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ เกี่ยวกับบริการของบริษัท โดยยึดปัญหาของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ...

 • Soudal Co.,Ltd.

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Soudal Co.,Ltd. เขตประเวศ, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Sell products by introducing, promoting to prospect customers in responsible customer's segment to achieve individual sales target. · Expand business opportunities by opening new potential customers/branches in responded customers segment to achieve department's strategy plan. ...

 • Sunline Technology (Thailand) Co., Ltd.

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  Sunline Technology (Thailand) Co., Ltd. จตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  A. Key Responsibilities · 1.Sales Pipeline Development, New Customer, New Sales Order, New Revenue Acquisition · Develop sales pipeline. Identify, reach out to, and engage prospects and customers. · Meet &/or exceed agreed sales targets. · Manage the prospects from the lead stage ...

 • Teqinex Company Limited

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  Teqinex Company Limited เขตจตุจักร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  - ดูแลทั้งลูกค้าปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม่- ร่วมมือกับตัวแทนต่างประเทศและลูกค้าทางอีเมลหรือโทรศัพท์- เยี่ยมชมลูกค้าในระบบและลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ- รายงานกิจกรรมการขาย ติดตามผลกําไร ตรวจสอบลูกค้าที่ใช้งาน- งานอื่น ๆ โดยบริษัทและระดับผู้บริหาร

 • ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 1 วันที่แล้ว


  ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) เขตหลักสี่, ประเทศไทย เต็มเวลา

  Drive team to achieve sales revenue and execution target. Build strong relationship to stockist owners. Manage SMI to be effectively and within budget. Lead and develop partner stockist account. Identify opportunities from assess market, market visit. Analyze data and develop ...

 • บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 4 วันที่แล้ว


  บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด เขตพระนคร, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. กําหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด การขาย และการหาลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน2.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกําหนด3.ติดตามข้อมูลการขายและการทํางานเพื่อให้เป็นไปตามหรือเป้าหมายของทีมขาย4.สร้างความพึงพอใจของลูกค้า5.ทํารายงานยอดขาย นําเสนอผู้บริหาร6.ดําเนินการและปฏิบั ...

 • บริษัท บิวตี้เวลล์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

  Sales Manager

  พบใน: beBee S2 TH - 3 วันที่แล้ว


  บริษัท บิวตี้เวลล์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เขตวังทองหลาง, ประเทศไทย เต็มเวลา

  1. บริหารทีมขายให้บรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กําหนด2. ดูแลยอดขายออนไลน์และออฟไลน์ 3. พัฒนากลยุทธ์การขายและสร้างช่องทางการนําเสนอใหม่ๆให้สามารถเข้าถึงลิตภัณฑ์ได้ง่าย4. วิเคราะห์ ประมวลผลการดําเนินงานต่างๆ ของทีมขายเพื่อสามารถวางแผนและติดตามผลได้เท่าทัน5. สร้างระบบกระบวนการขา ...